Jak rozliczyć koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu?

Wiele rodzajów działalności gospodarczej nie wymaga posiadania osobnego lokalu, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. Przedsiębiorcy do pracy potrzebują często wyłącznie biurka albo stołu, dlatego decydują się na prowadzenie firmy we własnym domu lub mieszkaniu. Rozwiązanie takie daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu. W jaki sposób rozliczyć koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu?

Firma w mieszkaniu – jak rozdzielić koszty prywatne od kosztów związanych z działalnością gospodarczą?

W przepisach prawa nie znajdziemy wskazówek, w jaki sposób należy podzielić wydatki związane z bieżącą eksploatacją mieszkania lub domu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, na koszty prywatne i koszty związane z firmą. W takim wypadku pomocne mogą okazać się billingi lub odczyty z liczników, a jeżeli nie jest możliwe tak szczegółowe rozdzielenie zużycia, ze względu na brak jednoznacznych wskazówek w przepisach prawa, organy podatkowe w swoich interpretacjach zalecają posłużenie się specjalnie wyliczonym współczynnikiem na podstawie procentowego udziału części przeznaczonej na działalność gospodarczą w całości mieszkania (czyli na podstawie metrażu).

Przykład

Pani Joasia jest copywriterem. Na co dzień pracuje we własnym mieszkaniu, w związku z czymzalicza do kosztów uzyskania przychodu część wydatków związanych z jego eksploatacją. Ponieważ nie jest w stanie ustalić szczegółowego zużycia poszczególnych mediów, wyliczyła współczynnik, według którego dzieli je na prywatne i związane z działalnością. Oceniła, że przestrzeń związana z prowadzoną działalnością zajmuje 15% jej mieszkania (z mieszkania o powierzchni 100 mkw pokój przeznaczony przez panią Joasię do celów działalności zajmuje 15 mkw) i taką część wydatków na mieszkanie zalicza do kosztów uzyskania przychodu.

▲ wróć na początek

Jakie wydatki związane z mieszkaniem zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu?

Poniżej przedstawiamy tabelę, w której zebrane zostały typy wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją mieszkania zaliczanymi w części do kosztów uzyskania przychodu.  

Koszt

Komentarz

czynsz

 • w części wyliczonej na podstawie ustalonej proporcji

media (energia elektryczna, woda, wywóz odpadów etc.)

 • w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych liczników (jeśli to możliwe),
 • w części wyliczonej w oparciu o współczynnik ustalony na podstawie metrażu, który może ulec modyfikacji w związku ze specyfiką działalności (sprzęty wykorzystywane prywatnie mogą być zdecydowanie bardziej energochłonne lub zużywać zdecydowanie więcej wody niż te związane z działalnością),
 • na podstawie faktur lub rozliczeń ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową

telefon i internet

 • w przypadku telefonu – na podstawie załączonego do faktury billingu (należy zaznaczyć, które połączenia/wiadomości były związane z prowadzoną działalnością),
 • ważne: kosztem uzyskania przychodu nie będzie abonament na prywatny numer, ponieważ jest on ponoszony niezależnie od faktu prowadzenia działalności,
 • w przypadku internetu – warto założyć osobne łącze do celów związanych z działalnością, wówczas cała faktura będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu

odsetki od kredytu na mieszkanie

 • na podstawie współczynnika,
 • do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy wyłącznie zapłacone odsetki od kredytu,
 • na podstawie wyciągu bankowego

amortyzacja mieszkania lub jego części

 • koszt stanowią wówczas naliczane co miesiąc odpisy amortyzacyjne

zakup wyposażenia (przeznaczonego wyłącznie na cele działalności)

 • księgowany na podstawie otrzymanych faktur za wyposażenie (komputer, biurko, krzesło, regały itp.)

remont

 • na podstawie faktur, jeżeli zakupione materiały służą w całości do remontu części mieszkania związanej z działalnością gospodarczą
▲ wróć na początek

Jak księgować koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu?

Właściwą kolumną do wykazania kosztów prowadzenia firmy w mieszkaniu lub domu jest kolumna 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak zostało już wspomniane, zgodnie z par. 12-14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, w celu udokumentowania wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą, przedsiębiorca może sporządzić dowód wewnętrzny, z którego musi wynikać przedmiot operacji i wysokość kosztu (wydatku). Podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele, a więc faktura VAT wystawiona na podatnika.

Ważne jest, by do sporządzonego dowodu wewnętrznego dołączyć dokument potwierdzający wydatek, na którym warto uwzględnić wykorzystany sposób wyliczenia.

 

Siedziba we własnym mieszkaniu – dowiedz się więcej!

Popularne posty:

Najważniejsze pytania

Firma w mieszkaniu – jak oddzielić koszty prywatne i firmowe?

Można to zrobić na przykład na podstawie metrażu mieszkania lub domu. Organy podatkowe w zalecają posłużenie się współczynnikiem na podstawie procentowego udziału części przeznaczonej na działalność gospodarczą w całości mieszkania.

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu – jakie wydatki zaliczmy do kosztów uzyskania przychodu?

Mogą to być między innymi:

 • czynsz
 • media – energia elektryczna, woda
 • telefon i internet
 • odsetki od kredytu na mieszkanie
 • remont
Jak księgować koszty prowadzenia firmy w domu?

Kolumną właściwą do wykazywania kosztów firmy prowadzonej w domu lub mieszkaniu jest 13 kolumna w KPiR. Podstawą do odliczeń są dowody zewnętrzne – faktury VAT wystawione na podatnika.

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI