Nowe podmioty wyłączone z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Zmiany w podatku od towarów i usług są w ostatnim okresie dość powszechne i częste. Trudno czasem nadążyć czy dany przepis jest jeszcze w fazie projektu ustawy, czy jest już aktem obowiązującym. Dlatego też warto wiedzieć jakie zmiany w podatku VAT zaczną obowiązywać już od 1 września 2019 roku. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 (opublikowana 13.08.2019 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2019 poz. 1520) wprowadza między innymi rozszerzenie katalogu podatników, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

Zwolnienie podmiotowe w VAT

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym limitu kwoty 200.000 zł nie mają obowiązku rejestrowania się do podatku VAT (art. 113 ust. 1 i 9). Jeżeli działalność gospodarcza rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego wartość sprzedaży uprawniającej do zwolnienia wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku. W ustawie wyszczególniona jest też grupa podatników, którzy nie mogli do tej pory korzystać z tego zwolnienia (art. 113 ust. 13).

Dla przypomnienia ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać:

1) Dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, d) terenów budowlanych, e) nowych środków transportu.

2) Świadczących usługi:

a) prawnicze, b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, c) jubilerskie;

3) Nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Nowa kategoria przedsiębiorców wyłączonych z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT od 1 września 2019 roku

Z ustawy zmieniającej dowiadujemy się, że w art. 113 w ust. 13 pkt 1 po lit. e dodane zostały lit. f i g o następującej treści:

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

   • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
   • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
   • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
   • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

   • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
   • motocykli (PKWiU 45.4).
Natomiast po pkt 2 lit. c dodano lit. d o następującej treści:

d) ściągania długów, w tym factoringu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkami wskazanymi w ustawie zmieniającej.

Podsumowanie

Jest to kolejny pakiet zmian, który ma za zadanie uszczelnianie podatku VAT. Obowiązkiem rejestracji do VAT zostały objęte kolejne grupy podatników, których rodzaj działalności gospodarczej najczęściej występuje w tzw. “szarej strefie” i naraża budżet państwa na straty finansowe z uwagi na oszustwa podatkowe. Ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych. W związku z powyższym w sytuacji otrzymania zaliczki na poczet dostaw towarów czy usług przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nie będzie ona podlegała opodatkowaniu w VAT. Różnica, która będzie regulowana po 1 września 2019 roku będzie już objęta VAT (art. 41 ust. 14h pkt 1 w związku z art. 41 ust. 14f).  

Sprawdź,jak dokonać korekty zwrotu części lub całości zaliczki otrzymanej przed utratą zwolnienia w VAT.

 

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI