Nowe podmioty wyłączone z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Zmiany w podatku od towarów i usług są w ostatnim okresie dość powszechne i częste. Trudno czasem nadążyć czy dany przepis jest jeszcze w fazie projektu ustawy, czy jest już aktem obowiązującym. Dlatego też warto wiedzieć jakie zmiany w podatku VAT zaczną obowiązywać już od 1 września 2019 roku. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 (opublikowana 13.08.2019 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2019 poz. 1520) wprowadza między innymi rozszerzenie katalogu podatników, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

Zwolnienie podmiotowe w VAT

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym limitu kwoty 200.000 zł nie mają obowiązku rejestrowania się do podatku VAT (art. 113 ust. 1 i 9). Jeżeli działalność gospodarcza rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego wartość sprzedaży uprawniającej do zwolnienia wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku. W ustawie wyszczególniona jest też grupa podatników, którzy nie mogli do tej pory korzystać z tego zwolnienia (art. 113 ust. 13).

Dla przypomnienia ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać:

1) Dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu.

2) Świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) Nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Nowa kategoria przedsiębiorców wyłączonych z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT od 1 września 2019 roku

Z ustawy zmieniającej dowiadujemy się, że w art. 113 w ust. 13 pkt 1 po lit. e dodane zostały lit. f i g o następującej treści:

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4).

Natomiast po pkt 2 lit. c dodano lit. d o następującej treści:

d) ściągania długów, w tym factoringu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkami wskazanymi w ustawie zmieniającej.

Podsumowanie

Jest to kolejny pakiet zmian, który ma za zadanie uszczelnianie podatku VAT. Obowiązkiem rejestracji do VAT zostały objęte kolejne grupy podatników, których rodzaj działalności gospodarczej najczęściej występuje w tzw. “szarej strefie” i naraża budżet państwa na straty finansowe z uwagi na oszustwa podatkowe.

Ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych. W związku z powyższym w sytuacji otrzymania zaliczki na poczet dostaw towarów czy usług przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nie będzie ona podlegała opodatkowaniu w VAT. Różnica, która będzie regulowana po 1 września 2019 roku będzie już objęta VAT (art. 41 ust. 14h pkt 1 w związku z art. 41 ust. 14f).

Jak dokonać korekty zwrotu części lub całości zaliczki otrzymanej przed utratą zwolnienia w VAT?

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań