Nowe podmioty wyłączone z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Zmiany w podatku od towarów i usług są w ostatnim okresie dość powszechne i częste. Trudno czasem nadążyć czy dany przepis jest jeszcze w fazie projektu ustawy, czy jest już aktem obowiązującym. Dlatego też warto wiedzieć jakie zmiany w podatku VAT zaczną obowiązywać już od 1 września 2019 roku. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 (opublikowana 13.08.2019 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2019 poz. 1520) wprowadza między innymi rozszerzenie katalogu podatników, którzy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

Zwolnienie podmiotowe w VAT

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym limitu kwoty 200.000 zł nie mają obowiązku rejestrowania się do podatku VAT (art. 113 ust. 1 i 9). Jeżeli działalność gospodarcza rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego wartość sprzedaży uprawniającej do zwolnienia wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku. W ustawie wyszczególniona jest też grupa podatników, którzy nie mogli do tej pory korzystać z tego zwolnienia (art. 113 ust. 13).

Dla przypomnienia ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać:

1) Dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu.

2) Świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) Nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

▲ wróć na początek

Nowa kategoria przedsiębiorców wyłączonych z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT od 1 września 2019 roku

Z ustawy zmieniającej dowiadujemy się, że w art. 113 w ust. 13 pkt 1 po lit. e dodane zostały lit. f i g o następującej treści:

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4).

Natomiast po pkt 2 lit. c dodano lit. d o następującej treści:

d) ściągania długów, w tym factoringu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkami wskazanymi w ustawie zmieniającej.

▲ wróć na początek

Podsumowanie

Jest to kolejny pakiet zmian, który ma za zadanie uszczelnianie podatku VAT. Obowiązkiem rejestracji do VAT zostały objęte kolejne grupy podatników, których rodzaj działalności gospodarczej najczęściej występuje w tzw. “szarej strefie” i naraża budżet państwa na straty finansowe z uwagi na oszustwa podatkowe.

Ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych. W związku z powyższym w sytuacji otrzymania zaliczki na poczet dostaw towarów czy usług przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nie będzie ona podlegała opodatkowaniu w VAT. Różnica, która będzie regulowana po 1 września 2019 roku będzie już objęta VAT (art. 41 ust. 14h pkt 1 w związku z art. 41 ust. 14f).

Jak dokonać korekty zwrotu części lub całości zaliczki otrzymanej przed utratą zwolnienia w VAT?

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań