Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika

Czynni podatnicy VAT, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania, muszą liczyć się z konsekwencjami na gruncie podatku od towarów i usług. Ustawa o VAT nakłada bowiem na nich obowiązek skorygowania VAT w przypadku braku płatności za fakturę. Korekta VAT naliczonego – kiedy i jak powinna być wykonana?

Korekta VAT naliczonego przez dłużnika – kiedy?

Zgodnie z art. 89b ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania (w części lub całości) zobowiązania wynikającego z krajowej faktury, dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego (od niezapłaconej części), który odliczył w związku z dokonanym zakupem, w miesiącu lub kwartale, w którym upływa 150 dzień od terminu płatności.

Przykład 1

W styczniu 2017 r. przedsiębiorca otrzymał fakturę za zakup materiałów. Na dokumencie wskazano, że termin płatności należności z niej wynikającej upływa 28.02.2017 r. Podatnik odliczył VAT uwzględniony na tej fakturze w deklaracji za styczeń 2017 r. Ze względu na problemy finansowe nie uregulował w terminie zobowiązania wobec dostawcy. Kiedy powinien dokonać obowiązkowej korekty VAT naliczonego?

Ponieważ 150 dni od terminu płatności upływa 28 lipca (28.02. plus 150 dni), przedsiębiorca powinien skorygować VAT naliczony w deklaracji za lipiec 2017 r.

Korekta VAT naliczonego przez dłużnika – jak jej uniknąć?

Dłużnik może uniknąć korekty VAT naliczonego, jeśli:

  • zapłaci za fakturę najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności,
  • w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Korekta VAT naliczonego przez dłużnika – jak wykazać w deklaracji?

Kwotę VAT naliczonego podlegającego korekcie w związku z nieuregulowaniem zobowiązania dłużnik powinien wykazać ze znakiem minus w poz. 49 deklaracji VAT-7 (17) lub VAT-7K (11).

korekta podatku naliczonego

 

Brak korekty VAT – konsekwencje

Jeżeli dłużnik nie dokona omawianej korekty VAT naliczonego we wspomnianym terminie, może zostać obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Zapłata za fakturę – ponowna korekta

W sytuacji, gdy po dokonaniu obowiązkowej korekty VAT naliczonego, dłużnik ureguluje całość lub część zobowiązania, ma on prawo ponownie skorygować VAT naliczony, uwzględniając zapłaconą kwotę (w deklaracji za miesiąc/kwartał, w którym dokonał płatności). Do takiej korekty służy poz. 50 deklaracji VAT-7 (17) lub VAT-7K (11).

 

korekta VAT - formularz

 

Nie otrzymałeś zapłaty od kontrahenta? Sprawdź, jak możesz rozliczyć podatki!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI