Zaległość podatkowa – umorzenie lub rozłożenie na raty

Jeśli sytuacja losowa spowoduje powstanie zaległości podatkowej u przedsiębiorcy, warto zwrócić się do urzędu skarbowego po pomoc.

Zaległość podatkowa – co można zrobić?

W przypadku zaległości podatkowej możemy zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o:

 • Rozłożenie zobowiązania na raty
 • Odroczenie terminu płatności lub
 • Umorzenie zaległości.

Pomoc może być zastosowana zarówno w przypadku samej kwoty podatku, jak i odsetek oraz opłaty prolongacyjnej.

Uwaga!

Urząd skarbowy może umorzyć zobowiązanie podatkowe w całości lub w części. W takiej sytuacji umorzeniu podlega zarówno kwota główna, jak i (proporcjonalnie) odsetki.

Płatność ratalna lub umorzenie – wniosek

Przedsiębiorca, aby uzyskać prawo do pomocy, powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego wniosek. W tego typu piśmie należy ująć przede wszystkim:

 • Dane wnioskodawcy
 • Dane właściwego urzędu skarbowego
 • Informacje o zaległości (rodzaj, za jaki okres, kiedy minął termin płatności)
 • Uzasadnienie wniosku.

Uzasadniając wniosek, przedsiębiorca powinien podeprzeć się ważnym interesem osobistym lub publicznym. Chodzi tu głównie o:

 • Przyczyny powstania zadłużenia, niezawinione przez podatnika (np. zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, nierzetelni kontrahenci)
 • Interes podatnika (np. możliwość utraty działalności i źródła zarobkowania, źródła utrzymania rodziny etc.)
 • Interes publiczny (np. likwidacja miejsc pracy, likwidacja rentownej działalności, która dotychczas generowała wpływy, także do budżetu państwa).

Do wniosku warto także dołączyć załączniki – np. informacje o chorobie, protokoły kradzieży czy zniszczenia w razie klęski żywiołowej, a także zaświadczenia o pomocy de minimis, jeśli przedsiębiorca wcześniej z niej korzystał.

Uwaga!

Niektóre urzędy skarbowe przygotowują własne wzory wniosków w sprawie zaległości podatkowych – można je znaleźć w samym urzędzie lub na jego stronie internetowej.

Płatność ratalna lub umorzenie – formalności

Przygotowany wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego. Można to zrobić:

 • Pocztą – listem poleconym
 • Osobiście – wniosek składamy wraz z kopią dla siebie, na której urzędnik przybija pieczęć potwierdzającą przyjęcie.

Generalnie przepisy nie wskazują terminu złożenia wniosku – ważne, że nie można złożyć go przed powstaniem zaległości.

Uwaga!

Już w dniu powstania zobowiązania możliwe jest złożenie wniosku o rozłożenie płatności na raty – wtedy jednak składamy wniosek o rozłożenie na raty zobowiązania, a nie – jak wskazano powyżej – zaległości.

Urząd skarbowy decyzję powinien wydać niezwłocznie, jednak w przypadkach skomplikowanych procedura może przedłużyć się nawet do dwóch miesięcy (podatnik powinien o tym zostać poinformowany na piśmie). W związku z tym, pismo o pomoc warto złożyć najszybciej, jak się da.

 

Rozłożenie na raty, odroczenie – czy wiesz, że jest to pomoc de minimis? Sprawdź, kto ma do niej prawo!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI