Pomysł na biznes: jak otworzyć salon fryzjerski?

jak otworzyć salon fryzjerski

Usługi fryzjerskie to biznes, na który nigdy nie braknie chętnych. W zależności od wielkości salonu i miasta na jego uruchomienie potrzeba będzie od kilkunastu do nawet stu tysięcy złotych. Najwięcej pracy zajmie dostosowanie lokalu do wymogów sanepidu, chyba że zdecydujesz się na mobilny zakład fryzjerski. Szukasz pomysłu na biznes? Dowiedz się jak otworzyć salon fryzjerski.

Aby założyć zakład fryzjerski nie trzeba mieć żadnych pozwoleń ani uprawnień zawodowych. Salon może założyć zarówno absolwent szkoły fryzjerskiej, jak i samouk. Konieczne jest jedynie zarejestrowanie działalności gospodarczej, a także znalezienie odpowiedniego lokalu, który będzie spełniał warunki sanitarne (wyjątkiem jest fryzjer mobilny). Przeczytaj więcej o tym, jak założyć salon fryzjerski.

Zanim otworzysz salon, zbadaj rynek

Przed otworzeniem biznesu warto sprawdzić rynek. Dobrze jest zrobić listę lokalnych salonów fryzjerskich i sprawdzić, jakiego rodzaju usługi oferują i za jaką cenę: czy są to salony męskie czy damskie, dla osób po pięćdziesiątce, dla młodzieży, dla szukających oszczędności, czy wręcz przeciwnie. Dlatego warto poszukać niszy, w której będziemy się realizować. Może to być na przykład salon fryzjerski dla dzieci (wielu rodziców z pewnością doceni obecność w okolicy fryzjera z pedagogicznym podejściem) lub mobilny salon fryzjerski.

Kiedy trzeba zarejestrować salon fryzjerski?

Nie ma granicy zarobków, po przekroczeniu której podatnik powinien zarejestrować działalność albo która zwalniałaby go z takiego obowiązku. Przepisy nie definiują jednoznacznie momentu, w którym należy zarejestrować firmę. Określają jednak cztery warunki, po spełnieniu których należy to zrobić.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej świadczenie usług wymaga zarejestrowania działalności, jeśli jest ona prowadzona w celu zarobkowym, w sposób ciągły, zorganizowany (przedsiębiorca podjął określone czynności, aby ją zorganizować – np. nawiązał współpracę z dostawcami kosmetyków lub zamieścił reklamę w Internecie) i na własny rachunek.

Ważne!

Chcesz założyć własną firmę jednak formalności wydają Ci się skomplikowane? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Salon fryzjerski – rejestrowanie działalności

Rejestracja działalność gospodarczej sprowadza się w praktyce do 2 kroków:

  1. Należy wypełnić formularz CEIDG-1 – czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i złożyć go w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Można to zrobić osobiście, listem poleconym lub drogą elektroniczną, np. przez naszą stronę CEIDG.

    We wniosku należy podać swoje dane, a także m.in. nazwę i adres firmy, datę rozpoczęcia działalności i wybraną formę opodatkowania. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP i zgłoszeniem do urzędu skarbowego oraz ZUS.

  2. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy także złożyć w ZUS druk ZUA lub ZZA. Pierwszy jest zgłoszeniem do opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej, drugi do składki zdrowotnej (składa się go wtedy, gdy dodatkowo jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż najniższe wynagrodzenie krajowe).

Dodatkowo:

  • jeśli przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, to w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy powinien zgłosić ich do ZUS,
  • założenie konta firmowego w banku i wyrobienie pieczątki nie są wymagane przez prawo, ale mogą się przydać.

Sprawdź: Konto firmowe czy osobiste – porównanie

Warto pamiętać, że założenie firmy jest bezpłatne, ale samo prowadzenie już nie. Z chwilą założenia działalności przedsiębiorca staje się zobligowany do odprowadzania składek ZUS (od 451,68 zł do 1121,52 zł miesięcznie) i opłacania podatków.

Do tego należy doliczyć koszty związane z księgowością: można zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu lub korzystać z programu do samodzielnego prowadzenia księgowości.

Czy salon fryzjerski trzeba rejestrować do VAT?

Nie zawsze. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeśli obroty w jego salonie nie będą przekraczać 200 tys. złotych w skali roku.

W przypadku rejestracji do VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia świadczenia usług należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R.

Kasa fiskalna w salonie fryzjerskim

Od stycznia 2015 r. przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Kwota odliczenia z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego wynosi obecnie 90% ceny netto kasy. Maksymalnie można odliczyć 700 zł.

Sprawdź: Warunki skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Salon fryzjerski a opłaty ZAiKS-u

Jeśli w zakładzie fryzjerskim będzie odtwarzana muzyka (lub filmy), konieczne jest wykupienie licencji i odprowadzanie opłat. Opłaty uiszcza się w trybie miesięcznym lub jednorazowym do Organizacji Zbiorowego Zarządzania, które reprezentują danych twórców, wykonawców i producentów.

Można jednak tego uniknąć, np. puszczając muzykę udostępnioną w domenie publicznej.

 

Siedziba działalności salonu fryzjerskiego

Siedzibą firmy może być mieszkanie przedsiębiorcy z wydzieloną powierzchnią pod działalność lub wynajęty lokal. Dla przedsiębiorców wykonujących usługi w siedzibie klienta lub będących podwykonawcami innych firm nie ma to dużego znaczenia. Jeśli firma zatrudnia pracowników, miejsce pracy powinno spełniać odpowiednie wymogi BHP.

Przeznaczenie mieszkania (lub jego części) do celów prowadzenia działalności należy zgłosić do spółdzielni lub administratora budynku – takie zgłoszenie spowoduje wzrost podatku od nieruchomości, ale tylko dla tej części, która służy celom firmowym.

Sanepid i lokal zakładu fryzjerskiego

Ważna jest nie tylko lokalizacja, ale też to, czy salon fryzjerski będzie spełniał wymagania sanitarne, BHP i prawa budowlanego. Aby móc prowadzić działalność w danym lokalu, należy uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W tym celu w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć w sanepidzie wniosek zgłoszeniowy, w którym znajdą się informacje dotyczące lokalu i panujących w nim warunków.

Wymagania dotyczące salonu fryzjerskiego można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Wbrew pozorom wymagania są dziś mniej restrykcyjne niż kiedyś i dość łatwo można otworzyć lokal, który będzie je spełniał.

Salon fryzjerski powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku/ lokalu (albo stanowić jego wyodrębnioną część). Co ważne, wejście musi być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej – nie może prowadzić przez pomieszczenia niezwiązane z zakresem wykonywanych usług.

W lokalu powinno się wydzielić kilka stref: szatnię, poczekalnię, pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla klientów i pracowników, pomieszczenie do przechowywania środków czystości, pomieszczenie (lub szafy) do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz miejsce na pojemniki, w którym będą przechowywane odpady. Choć przepisy sanitarne tego nie wymagają, warto również pomyśleć o wygospodarowaniu przestrzeni na recepcję, w której postawi się kasę fiskalną, komputer, telefon itp.

W zakładzie fryzjerskim należy wydzielić osobne stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą. Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,6 m łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci materiałem (np. kafelkami).

W pomieszczeniu (lub miejscu) służącym do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości powinien znajdować się zlew. Jeśli jednak w zakładzie fryzjerskim są nie więcej niż 3 stanowiska, można korzystać z zaworu ze złączką do węża oraz wypustu podłogowego z syfonem.

Już teraz należy pomyśleć o procedurach dotyczących dezynfekcji (np. rąk, mebli, foteli, ścian, podłóg i narzędzi wielokrotnego użytku) i sterylizacji (np. części urządzeń, które nie mogą być poddane dezynfekcji) – podczas kontroli sanepid bardzo często sprawdza przebieg procesów dezynfekcji i sterylizacji.

W salonie można podawać (lub sprzedawać) napoje bezalkoholowe – konieczne jest wówczas zachowanie warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Gdy lokal jest już gotowy do otwarcia, sanepid dokonuje odbioru i dopiero wówczas przedsiębiorca może rozpocząć świadczenie usług fryzjerskich.

Wyposażenie salonu fryzjerskiego

Przede wszystkim należy zadbać o wygodne fotele i konsole fryzjerskie (wyspowe lub ścienne – w razie potrzeby można je zastąpić szafkami), a także zakupić dobrą myjnię fryzjerską(wolnostojącą lub kompaktową, z dostawianym lub wbudowanym fotelem) i kosmetyki do włosów (szampony, lakiery, farby, żele, pianki itp.) oraz przybory (grzebienie, szczotki, suszarki, prostownice, maszynki do golenia, spinki, nożyczki). Przydadzą się także szafki na sprzęt i kosmetyki, wózek fryzjerski, środki czystości, ręczniki, a także wieszak i siedziska do poczekalni.

Warto pomyśleć też o dekoracjach, ściankach działowych czy stoliczku na gazety oraz w miarę możliwości o recepcji. Według różnych źródeł wyposażenie małego salonu fryzjerskiego to koszt co najmniej 10 000 zł, zakładając, że przedsiębiorca będzie świadczył proste usługi fryzjerskie, a część sprzętów zakupi z tzw. drugiej ręki. Tymczasem wyposażenie dużego, nowoczesnego salonu fryzjerskiego ulokowanego w wielkim mieście może kosztować nawet sto tysięcy złotych – lub więcej.

Kapitał na start

Kalkulując koszty otwarcia salonu fryzjerskiego, należy pamiętać o wydatkach na remont lokalu (malowanie, położenie kafli, montaż oświetlenia i armatury sanitarnej), wyposażenia, a także czynszu, mediach, ZUS-ie, księgowości, kasie fiskalnej, bieżącym uzupełnianiu kosmetyków i środków czystości oraz o reklamie.

Od samego początku warto mieć na koncie zapas gotówki na bieżące wydatki, zanim salon zacznie na siebie zarabiać może minąć trochę czasu.

Początkujący przedsiębiorcy, którzy nie mają wystarczających funduszy na uruchomienie salonu fryzjerskiego mogą postarać się o dofinansowanie z urzędu pracy. Dotacja z urzędu pracy wynosi ok. 20 000 zł, ma charakter jednorazowy i jest bezzwrotna. Aby móc ubiegać się o pieniądze należy złożyć wniosek, a także spełnić kilka warunków – przede wszystkim posiadać status osoby bezrobotnej. Dotacji nie mogą jednak otrzymać studenci studiów dziennych ani osoby, które w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni. Po otrzymaniu dotacji przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.

Sprawdź: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Mobilny salon fryzjerski

Alternatywą dla stacjonarnych salonów może okazać się mobilny zakład fryzjerski. Koszty utrzymania takiej działalności są zdecydowanie niższe, a jest to też wygodniejsze rozwiązanie dla klientów, np. dla matek, które nie mają z kim zostawić dziecka, lub dla osób starszych. Mobilnego fryzjera docenia tez z pewnością panny młode, które w dniu ślubu nie muszą odwiedzać stacjonarnego salonu.

Zakładając mobilny salon fryzjerski, nie będziemy potrzebować lokalu, a co za tym idzie – zaoszczędzimy na wyposażeniu, czynszu i i innych opłatach. Nie oznacza to jednak, że mobilny fryzjer nie poniesie żadnych kosztów. Na pewno będzie on musiał zaopatrzyć się m.in. w podręczny kufer fryzjerski czy przenośną myjkę fryzjerską. Nie obędzie się również bez samochodu. W tym przypadku jako firmowy możemy wykorzystać samochód prywatny.

Sprawdź: Samochód w firmie

Salon fryzjerski – czy warto założyć?

Własny salon fryzjerski to biznes ze stosunkowo niskim progiem wejścia, którego powodzenie uzależnione jest przede wszystkim atrakcyjnej oferty, dobrego lokalu i wystarczającego kapitału na start. Prowadzenie salonu wymaga też sporych umiejętności, zarówno fryzjerskich, jak i biznesowych. Wbrew pozorom bycie dobrym stylistą nie wystarczy. Trzeba też być przedsiębiorczym, umieć gospodarować czasem i pieniędzmi.

Jeśli zastanawiasz się czy i jak założyć salon fryzjerski, ale koszty związane z lokalem i zakupem wyposażenia okażą się zbyt wysokie, w ramach alternatywy możesz pomyśleć o świadczeniu mobilnych usług fryzjerskich z dojazdem do klienta albo o nawiązaniu współpracy z lokalnym salonem kosmetycznym.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.