Powrót

Rekompensata dla przedsiębiorcy za ćwiczenia wojskowe

rekompensata za ćwiczenia wojskowe

Kwalifikacja wojskowa 2023 będzie trwać od połowy kwietnia do końcówki lipca. Wezwanie do wojska mogą także dostać przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorca, który zostawia firmę na czas służby wojskowej może liczyć na zwrot utraconych dochodów?

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Rekompensata za utracony dochód dla przedsiębiorcy – żołnierza

Przedsiębiorcy, który należy do aktywnej rezerwy, pasywnej rezerwy, czy terytorialnej służby wojskowej oraz zostawi firmę na czas służby w wojsku przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód z działalności gospodarczej.

Wypłacane świadczenie pieniężne rekompensujące utracone zarobki jest pomniejszane o przysługujące żołnierzowi uposażenie.

Jeśli uposażenie jest wyższe niż wyliczona rekompensata – nie wypłaca się jej. Jeśli zaś jest niższe, wtedy wypłaca się rekompensatę pomniejszoną o to uposażenie.

Zgodnie z art. 312 ustawy o obronie Ojczyzny, rekompensata z tytułu utraconego dochodu dla przedsiębiorcy – za każdy dzień służby wojskowej wynosi 1/22 miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym pełnienie służby.

W roku 2022 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 653, 67 zł czyli kwota dziennego świadczenia rekompensującego w 2023 nie może przekroczyć 756,10 zł.

Jak obliczyć rekompensatę za utracony dochód?

Sposób ustalenia rekompensaty za utracony zarobek został wskazany w Rozporządzeniu MON z 20.05.2022 w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy (DZ.U.2022, poz.1112).

Podstawą ustalenia rekompensaty jest średnia miesięczna kwota dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby.

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż rok, wtedy podstawę wymiaru świadczenia pieniężnego (rekompensaty) należy ustalić proporcjonalnie.

Aby obliczyć rekompensatę za utracone zarobki należy więc:

 • ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby wojskowej (średnia miesięczna kwota dochodu),
 • podzielić dochód z działalności gospodarczej z poprzedniego roku przez 22,
 • uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni pełnienia służby w danym miesiącu.

Jeśli działalność gospodarcza w poprzednim roku nie przyniosła dochodu, przyniosła stratę lub nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu, wtedy do obliczenia wysokości rekompensaty, należy wziąć minimalne wynagrodzenie za pracę w okresie pełnienia służby.

Przykład 1.

Pan Rafał, który prowadzi działalność gospodarczą oraz jest w pasywnej rezerwie, został wezwany na 5-dniowe ćwiczenia wojskowe w 2023 roku. Ile pan Rafał dostanie rekompensaty za utracone zarobki, jeśli jego dochód z działalności gospodarczej za cały rok 2022 wyniósł 120 000 zł?

Aby obliczyć wysokość rekompensaty, wykonujemy następujące działania:

 • obliczamy przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w roku poprzednim: 120 000/12 = 10 000 zł
 • ustalamy dzienną stawkę utraconego dochodu: 10 000/22=454 zł
 • porównujemy dzienną stawkę z działalności gospodarczej (454 zł) z ustawowym limitem dziennej stawki (721,15 zł)
 • dzienna stawka z działalności gospodarczej mieści się w limicie więc bierzemy kwotę 454 zł i mnożymy ją przez liczbę dni pełnienia służby (5), co nam daje rekompensatę za utracony dochód z działalności gospodarczej.

Wysokość rekompensaty dla pana Rafała za 5 dni służby wojsku to 2270 zł.

Wyliczoną rekompensatę pomniejszamy o kwotę uposażenia. Czyli, jeśli przykładowo uposażenie wynosi 10 000 zł – nie należy się rekompensata, jeśli uposażenie wynosi 1 500 zł, przedsiębiorca-żołnierz dostanie dodatkowo 770 zł (2270-1500) – wyrównanie do pełnej kwoty rekompensaty.

Przykład 2.

Pan Maciej, prowadzi własną firmę, która w roku 2022 przyniosła stratę. W roku 2023, pan Maciej przez 5 dni odbywał ćwiczenia wojskowe. Jaka rekompensata za utracony dochód należy się panu Maciejowi?

Wysokość rekompensaty dla pana Macieja to 793,20 zł gdzie:

 • dzienna stawka utraconego dochodu: 3490/22 = 158,64 zł,
 • porównujemy wyliczoną stawkę dzienną (158,64) z limitem ustawowym (721,15),
 • naliczona stawka dzienna stawka mieści się w limicie więc bierzemy kwotę 158,64 zł i mnożymy ją przez liczbę dni pełnienia służby (5), co nam daje kwotę rekompensaty w wysokości 793, 20 zł.

Jeśli pan Maciej dostanie uposażenie za służbę w kwocie wyższej niż rekompensata, wtedy rekompensaty nie wypłaca się, jeśli natomiast żołd będzie niższy, rekompensatę pomniejsza się o jego wysokość. Co oznacza, że jeśli pan Maciej dostanie uposażenie w kwocie 1 500 zł – nie należy mu się rekompensata za utracony dochód, jeśli zaś uposażenie będzie wynosić 500 zł, przedsiębiorca-żołnierz z tytułu rekompensaty dostanie 293, 20 zł (793,20 – 500).

Przykład 3.

Pan Tomasz, który jest przedsiębiorcą dostał wezwanie na 5-dniowe ćwiczenia wojskowe w 2023 r. Jaka rekompensata za utracone zarobki należy się panu Tomaszowi, jeśli jego dochód z działalności za 2022 rok to 240 000 zł?

Wysokość rekompensaty dla pana Macieja to 3605,75 zł gdzie:

 • przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w roku poprzednim: 240 000/12 = 20 000 zł
 • ustalamy dzienną stawkę utraconego dochodu: 20 000/22=909,09 zł
 • porównujemy dzienną stawkę z działalności gospodarczej (909 zł) z ustawowym limitem dziennej stawki (721,15 zł)
 • dzienna stawka z działalności gospodarczej przewyższa ustawowy limit więc bierzemy mniejszą kwotę (721,15 zł) i mnożymy ją przez liczbę dni pełnienia służby (5), co nam daje rekompensatę za utracony dochód z działalności gospodarczej.

Jakie dokumenty złożyć i kto wypłaca rekompensatę?

Aby uzyskać rekompensatę za utracony zarobek z działalności gospodarczej, przedsiębiorca-żołnierz – w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym była pełniona służba wojskowa – powinien złożyć dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnił służbę wniosek o ustalenie i wypłatę rekompensaty.

Do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego o dochodach, czyli o średniej miesięcznej kwocie dochodu z działalności gospodarczej w roku poprzednim. Urząd skarbowy musi wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o dochodach w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wysokość rekompensaty ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę. Ma on na to 30 dni od dnia złożenia wniosku. Przypomnijmy, że rekompensata jest pomniejszana uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu służby wojskowej.

Czy rekompensata jest opodatkowana?

Na to pytanie odpowiada nam wprost art. 21 ust. 1 pkt 15 a ustawy o PIT, który mówi, że zwolnione od podatku są świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia:

  a. służby wojskowej innej niż zawodowa służba wojskowa, z wyjątkiem uposażeń żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,

  b. służby zastępczej

  – przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

A jak wygląda ZUS?

Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowana służbą w wojsku nie zwalnia przedsiębiorcy w opłacaniu ZUS za ten czas. Oznacza to, że cały czas należy opłacać ZUS z działalności gospodarczej.

Składek ZUS nie trzeba będzie płacić, jeśli na ten czas zawiesi się działalność gospodarczą w CEIDG. Jednak minimalny okres zawieszenia działalności to 30 dni (luty – 28/29).

rekompensata-dla-przedsiebiorcy-za-cwiczenia-wojskowe

Źródło: gov.pl

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

5 komentarzy

 1. P

  Jak obliczamy miesięczny dochód przedsiębiorcy jeśli działalność gospodarczą rozpoczął w połowie poprzedniego roku?

 2. Tomasz

  Jak ustalić dochód do ustalenia rekompensaty w przypadku opodatkowania ryczałtem? Czy to powinien ustalić Naczelink Urzędu Skarbowego, czy Dowódca JW na podstawie zaświadczenia o przychodzie i kwocie zapłaconego ryczałtu?

 3. mona

  A co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą będące na ryczałcie? Urząd Skarbowy odmówił wydania zaświadczenia o dochodach (bo osoba ta złożyła roczny Pit 28 w którym wykazywane są przychody a nie dochody). Jednostka wojskowa wzywa do uzupełnienia wniosku o rekompensatę i przedstawienia z US zaświadczenia o dochodach w myśl art. 312 par. 2 „Świadczenie pieniężne za każdy dzień terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie stanowi kwota 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni pełnienia
  tej służby w danym miesiącu.” Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy określa, że par 4 pkt 2 „zaświadczenie o dochodach wydaje naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą.” I tym samym koło się zamyka 🙁

 4. Pytający

  ustawa mówi o dochodzie , a co jeśli przedsiębiorca jest jest na ryczałcie, i nie da się ustalić „dochodu” , co wtedy? czy to jakaś dziura w przepisach ?

 5. Jarosław

  Dzień dobry. Dostałem powołanie na okres 15dni. Pracuje na etacie i dodatkowo prowadzę działalność gospodarcza. Jak w takim wypadku obliczyć rekompensatę?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość