IFIRMA SA: Polityka wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2024 roku Uchwałą nr 14 ZWZ przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IFIRMA SA.

Załącznik do uchwały nr 14 ZWZ z dnia 7.05.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.11.2022r. przyjęło uchwałę nr 4 zmieniającą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej IFIRMA SA z dnia 30.06.2020r.

Załącznik do uchwały nr 4 NZW z dnia 24.11.2022r.

Walne Zgromadzenie 30.06.2020 przyjęło uchwałą nr 17 Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej IFIRMA SA, która wchodzi w życie 1.07.2020.

Załącznik do Uchwały nr 17 ZWZ – 30.06.2020

2023

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023:

2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022:

2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021:

2019/2020

Sprawozdania: