Umowa zlecenie – koszty pracodawcy

umowa zlecenie a koszty pracodawcy

Zatrudniasz pracowników na umowę zlecenie? Sprawdź, jaki jest koszt takiego zatrudnienia

Przedsiębiorcy bardzo chętnie podpisują z pracownikami umowy cywilnoprawne, o ile nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Trzeba pamiętać, że ZUS ma prawo zweryfikować, czy zawarta umowa nie nosi znamion umowy o pracę, co może mieć niekiedy przykre konsekwencje dla pracodawcy. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się jednak nieco innym zagadnieniem związanym z umową zlecenie, a mianowicie chodzi o pokazanie kosztu takiego zatrudnienia.

Rozliczanie umowy zlecenie

Zasady rozliczania osób zatrudnionych na umowę zlecenie będą zależały od wielu czynników. Kluczowy będzie jednak status osoby zatrudnionej np.:

 • student,
 • osoba bezrobotna,
 • przedsiębiorca,
 • pracownik z innej firmy,
 • własny pracownik,
 • pracownik zatrudniony na umowę zlecenie u innego pracodawcy,
 • emeryt, rencista.

W zależności od tego z kim pracodawca podpisze umowę zlecenie, to będą go obowiązywały nieco odmienne zasady, w szczególności jeżeli chodzi o naliczanie składek ZUS. Najczęściej problematyczne są sytuacje, w których dojdzie do zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych i to będzie przedmiotem naszych rozważań. Poniżej opiszemy na przykładach, w jaki sposób należy rozliczać umowę zlecenie.

umowa zlecenie koszty infografika
 

Wysokość składek ZUS od umowy zlecenie

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie bardzo często muszą być naliczane obowiązkowe składki ZUS. Poniżej prezentujemy ich wysokość:

Rodzaj składki
Wysokość składki
Sposób finansowania
Emerytalna 19,52% 9,76% składka jest opłacana po równo zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę
Rentowa 8% 6,5% opłaca zleceniodawca, 1,5% opłaca zleceniobiorca
Chorobowa (dobrowolna) 2,45% W całości jest opłacana przez zleceniobiorcę
Wypadkowa Jej wysokość jest zróżnicowana i mieści się w przedziale od 0,67% do 3,86% W całości jest opłacana przez zleceniodawcę
Zdrowotna 9% Składka w całości jest opłacana przez zleceniobiorcę.
Uwaga!
Od 2022 roku brak prawa do pomniejszenia zaliczki na podatek o 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej

Rozliczanie umowy zlecenie na przykładach – koszt zatrudnienia

To czy od umowy zlecenie będą pobierane składki na ubezpieczenia społeczne będzie zależało od:

 • statusu zleceniobiorcy,
 • czy nastąpił zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych,
 • czy w przypadku innych tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorca otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Poniżej opiszemy sposób rozliczania umowy zlecenie w zależności od statusu zleceniobiorcy.

Zatrudnienie studenta do 26 lat

Przykład 1

Student, który nie ukończył jeszcze 26 lat zatrudnił się na umowę zlecenie, której miesięczna wysokość wynosi 2.000 zł. W tym przypadku rozliczenie będzie wyglądało następująco:

Koszty uzyskania przychodów Podstawa do naliczenia składek społecznych Podstawa do naliczenia składki zdrowotnej Zaliczka na podatek dochodowy Koszt pracodawcy
2.000 zł x 20% = 400 zł brak brak brak 2.000 zł

W przypadku zatrudnienia studenta do 26 roku życia nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania składek ZUS ani zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. W ustawie o podatku dochodowym wskazany jest limit kwotowy osiągniętych przychodów w wysokości 85.528 zł, do którego nie nalicza się zaliczek na PIT, powyżej tego limitu podatek jest już pobierany. Kwota ta wynika wprost z zapisu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niestety ustawodawca nie zmienił jej wraz ze wzrostem kwoty granicznej pierwszego progu podatkowego, która obecnie wynosi 120.000 zł.

Zatrudnienie osoby bezrobotnej

Przykład 2

Pani Karolina jest osobą bezrobotną. W miesiącu czerwcu 2022 roku podpisała umowę zlecenie na kwotę 3.000 zł. Zobaczmy, jak w tym przypadku będzie wyglądało rozliczenie umowy zlecenie:

Składki społeczne
Podstawa do składek społecznych: 3.000 zł zleceniobiorcy zleceniodawcy
Emerytalna 19,52% 292,80 zł (9,76%) 292,80 zł (9,76%)
Rentowa 8% 45,00 zł (1,50%) 195,00 zł (6,50%)
Chorobowa dobrowolna nie opłaca brak
Wypadkowa brak nie opłaca – umowa zlecenie jest wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy
Podsumowanie 337,80 zł 487,80 zł

Naliczenie składki zdrowotnej Koszty uzyskania przychodów Podatek do zapłaty Kwota netto do wypłaty
239,60 zł 532,44 zł 256,00 zł 2.166,60 zł
3.000,00 – 337,80 = 2.662,20 x 9% 3.000,00 – 337,80 = 2.662,20 x 20% 3.000,00 – 337,80 – 532,44 = 2.129,76 po zaokrągleniu 2.130,00 x 12% 3.000,00 – 337,80 – 239,60 – 256,00

Łączny koszt zatrudnienia ponoszony przez zleceniodawcę:

3.000,00 zł + 487,80 zł = 3.487,80 zł

Zatrudnienie przedsiębiorcy

Zatrudniając osobę, która prowadzi działalność gospodarczą występuje bardzo dużo zmiennych, które decydują o tym, czy od umowy zlecenie będą należne obowiązkowe składki społeczne czy też nie.

Przykład 3

Pani Halina prowadzi działalność gospodarczą, z której opłaca duży ZUS. W miesiącu lipcu 2022 r. zatrudniła się na umowę zlecenie poza działalnością gospodarczą na kwotę 2.000 zł. W przypadku pani Haliny zleceniodawca naliczy od tej umowy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy:

Naliczenie składki zdrowotnej Koszty uzyskania przychodów Podatek do zapłaty Kwota netto do wypłaty
180,00 zł 400,00 zł 192,00 zł 1.628,00 zł
2.000,00 x 9% 2.000,00 x 20% 2.000,00 – 400,00 = 1.600 x 12% 2.000,00 – 180,00 – 192,00

W tym przypadku całkowity koszt ponoszony przez zleceniodawcę wyniesie 2.000 zł. Nie wystąpią składki społeczne od umowy zlecenie, ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej jest powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 3.553,20 zł.

Przykład 4

Pani Agata prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z ulgi na start, a więc w działalności opłaca tylko składkę zdrowotną. W miesiącu czerwcu 2022 r. zatrudniła się na umowę zlecenie poza działalnością gospodarczą na kwotę 2.000 zł. Zobaczmy, jak w tym przypadku będzie wyglądało rozliczenie:

Składki społeczne
Podstawa do składek społecznych: 2.000 zł zleceniobiorcy zleceniodawcy
Emerytalna 19,52% 195,20 zł (9,76%) 195,20 zł (9,76%)
Rentowa 8% 30,00 zł (1,50%) 130,00 zł (6,50%)
Chorobowa dobrowolna 2,45% 49,00 zł (2,45%) brak
Wypadkowa brak nie opłaca – umowa zlecenie jest wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy
Podsumowanie 274,20 zł 325,20 zł
Naliczenie składki zdrowotnej Koszty uzyskania przychodów Podatek do zapłaty Kwota netto do wypłaty
155,32 zł 345,16 zł 166,00 zł 1.404,48 zł
2.000,00 – 274,20 = 1.725,80 x 9% 2.000,00 – 274,20 = 1.725,80 x 20% 2.000,00 – 274,20 – 345,16 = 1.380,64 po zaokrągleniu 1.381,00 x 12% 2.000,00 – 274,20 – 155,32 – 166,00

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie wyniesie: 2.000,00 zł + 325,20 zł = 2.325,20 zł

W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne muszą być naliczone od umowy zlecenie, ponieważ nie są opłacane w działalności gospodarczej.

Zatrudnienie pracownika z innej firmy

Przykład 5

Pani Aneta jest zatrudniona na część etatu w firmie A, gdzie otrzymała wynagrodzenia w wysokości 2.800,00 zł brutto. W miesiącu sierpniu podjęła dodatkowo pracę na umowę zlecenie, którą podpisała z firmą B na kwotę 1.000 zł. Zobaczmy, jak będzie wyglądało rozliczenie takiej umowy zlecenie:

Składki społeczne
Podstawa do składek społecznych: 1.000 zł
zleceniobiorcy
zleceniodawcy
Emerytalna 19,52% 97,60 zł (9,76%) 97,60 zł (9,76%)
Rentowa 8% 15,00 zł (1,50%) 65,00 zł (6,50%)
Chorobowa dobrowolna 2,45% nie opłaca brak
Wypadkowa brak nie opłaca – umowa zlecenie jest wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy
Podsumowanie
112,60 zł
162,60 zł
Naliczenie składki zdrowotnej
Koszty uzyskania przychodów
Podatek do zapłaty
Kwota netto do wypłaty
79,87 zł
177,48 zł
85,00 zł
722,53 zł
1.000,00 – 112,60 = 887,40 x 9%
1.000,00 – 112,60 = 887,40 x 20%
1.000,00 – 112,60 – 177,48 = 709,92 po zaokrągleniu 710,00 x 12%
1.000,00 -112,60 – 79,87 – 85,00

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie wyniesie:

1.000,00 zł + 162,60 zł = 1.162,60 zł

W tym przypadku są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie, ponieważ kwota z wynagrodzenia za pracę nie przekroczyła kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zatrudnienie na umowę zlecenie własnego pracownika

Zatrudniając własnego pracownika na umowę zlecenie należy pamiętać, że wynagrodzenie z tego tytułu będzie sumowane z wynagrodzeniem za pracę i rozliczenie składek ZUS i podatku będzie takie samo, jak przy umowie o pracę.

Przykład 6

Pani Aleksandra jest zatrudniona na umowę o pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie 4.000,00 zł. Jednocześnie podpisała z własnym pracodawcą umowę zlecenie na kwotę 2.000,00 zł. Składki ZUS i zaliczka na podatek od umowy zlecenie będzie obliczana na takich samych zasadach, jak od umowy o pracę:

Składki społeczne
Podstawa do składek społecznych:
2.000 zł
zleceniobiorcy
zleceniodawcy
Emerytalna 19,52%
195,20 zł (9,76%)
195,20 zł (9,76%)
Rentowa 8%
30,00 zł (1,50%)
130,00 zł (6,50%)
Chorobowa obowiązkowa 2,45%
49,00 zł (2,45%)
brak
Wypadkowa 1,67%
brak
33,40 zł
FP i FGŚP 2,55%
brak
51,00 zl
Podsumowanie
274,20 zł
409,60 zł
Naliczenie składki zdrowotnej Koszty uzyskania przychodów Podatek do zapłaty Podatek do zapłaty
155,32 zł 345,16 zł 166,00 zł 1.404,48 zł
2.000,00 – 274,20 = 1.725,80 x 9% 2.000,00 – 274,20 = 1.725,80 x 20% 2.000,00 – 274,20 – 345,16 = 1.380,64 po zaokrągleniu 1.381,00 x 12% 2.000,00 – 274,20 – 155,32 – 166,00

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie wyniesie:

2.000,00 zł + 409,60 zł = 2.409,60 zł

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie u innego pracodawcy

Przykład 7

Pani Aneta jest zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4.500 zł. Jednocześnie podpisała umowę zlecenie w 2022 r. z innym pracodawcą na kwotę 3.000 zł. W takim przypadku opłaca obowiązkowe składki społeczne z tytułu umowy o pracę, a od umowy zlecenie takie składki są dobrowolne, ponieważ wynagrodzenie jest powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spójrzmy jak będzie wyglądało rozliczenia umowy zlecenie:

Naliczenie składki zdrowotnej
Koszty uzyskania przychodów
Podatek do zapłaty
Kwota netto do wypłaty
270,00 zł
600,00 zł
288,00 zł
2.442,00 zł
3.000,00 x 9%
3.000,00 x 20%
3.000,00 – 600,00 = 2.400 x 12%
3.000,00 – 270,00 – 288,00
Przykład 8

Pan Daniel jest zatrudniony na część etatu z wynagrodzeniem 2.000 zł. W 2022 roku podjął pracę na umowę zlecenie u innego pracodawcy, za którą otrzymuje wynagrodzenie 2.000 zł. W umowie o pracę nie została zagwarantowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, w związku z powyższym pracodawca, u którego zatrudnił się pan Daniel naliczy składki społeczne i składkę zdrowotną od umowy zlecenie w następującej wysokości:

Składki społeczne
Podstawa do składek społecznych: 2.000 zł
zleceniobiorcy
zleceniodawcy
Emerytalna 19,52%
195,20 zł (9,76%)
195,20 zł (9,76%)
Rentowa 8%
30,00 zł (1,50%)
130,00 zł (6,50%)
Chorobowa dobrowolna 2,45%
49,00 zł (2,45%)
brak
Wypadkowa
brak
nie opłaca – umowa zlecenie jest wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy
Podsumowanie
274,20 zł
325,20 zł
Naliczenie składki zdrowotnej
Koszty uzyskania przychodów Podatek do zapłaty
Kwota netto do wypłaty
155,32 zł
345,16 zł
166,00 zł
1.404,48 zł
2.000,00 – 274,20 = 1.725,80 x 9% 2.000,00 – 274,20 = 1.725,80 x 20%
2.000,00 – 274,20 – 345,16 = 1.380,64 po zaokrągleniu 1.381,00 x 12%
2.000,00 – 274,20 – 155,32 – 166,00

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie w tym przypadku wyniesie:

2.000,00 zł + 325,20 zł = 2.325,20 zł

Zatrudnienie emeryta na umowę zlecenie

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty w sytuacji, gdy zostanie zatrudniona na umowę zlecenie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolna.

Przykład 9

Pan Andrzej jest emerytem, który dodatkowo pracuje na umowę zlecenie. Z tytułu tej umowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł. Spójrzmy, jak będzie wyglądało rozliczenie takiej umowy zlecenie:

Składki społeczne
Podstawa do składek społecznych:
3.000 zł
zleceniobiorcy
zleceniodawcy
Emerytalna 19,52%
292,80 zł (9,76%)
292,80 zł (9,76%)
Rentowa 8%
45,00 zł (1,50%)
195,00 zł (6,50%)
Chorobowa dobrowolna
nie opłaca
brak
Wypadkowa
brak
nie opłaca – umowa zlecenie jest wykonywana poza siedzibą zleceniodawcy
Podsumowanie
337,80 zł
487,80 zł
Naliczenie składki zdrowotnej
Koszty uzyskania przychodów
Podatek do zapłaty
Kwota netto do wypłaty
239,60 zł
532,44 zł
256,00 zł
2.166,60 zł
3.000,00 – 337,80 = 2.662,20 x 9%
3.000,00 – 337,80 = 2.662,20 x 20%
3.000,00 – 337,80 – 532,44 = 2.129,76 po zaokrągleniu 2.130,00 x 12%
3.000,00 – 337,80 – 239,60 – 256,00

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie wyniesie:

3.000,00 zł + 487,80 zł = 3.487,80 zł

Podsumowanie

Zatrudnienie na umowę zlecenie może być realizowane z różnymi osobami, które osiągają lub nie przychody z innych źródeł, tak jak to zostało opisane na przykładach w artykule. Trudno opisać wszystkie możliwe przypadki przy takiej formie zatrudnienia. Każda osoba ma prawo do podejmowania różnych formy aktywności zawodowej, dlatego też każdy przypadek zatrudnienia na umowę zlecenie powinien być analizowany indywidualnie. Niemniej jednak na podstawie szczegółowych wyliczeń, jakie zostały przeprowadzone można poznać ogólną zasadę obliczania składek ZUS i podatku w sytuacjach, które najczęściej występują w praktyce. Z punktu widzenia pracodawcy kosztem będzie zawsze kwota brutto wynagrodzenia i składki ZUS w części przez niego finansowanej. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na umowę zlecenie wynagrodzenia ujmuje w PKPiR zawsze w miesiącu, w którym ta umowa została wypłacona zleceniobiorcy. Jeżeli przedsiębiorca wybrał ryczałt ewidencjonowany, który jest liczony od kwoty przychodów bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów, to w jego przypadku nie uwzględnia się kosztów wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy zlecenie w żadnej ewidencji.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Od czego zależy wysokość kosztów pracodawcy przy umowie zlecenie?

  W zależności od tego z kim pracodawca podpisze umowę zlecenie, to będą go obowiązywały nieco odmienne zasady, w szczególności jeżeli chodzi o naliczanie składek ZUS. Kluczowy aspekt stanowi status osoby zatrudnionej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość