Blog ifirma.pl

Czym jest koncesja i licencja?

|
|
4 minut czytania
Koncesje oraz licencje są w polskim ustawodawstwie obostrzone odpowiednimi przepisami. Niejednokrotnie wykonywanie działalności gospodarczej jest uzależnione od posiadania odpowiedniej licencji, a jej brak może nieraz być objęty karą pieniężną. Również rozwój nowych technologii wymaga poszerzenie listy wymagań dotyczących koncesji oraz licencji.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Niektóre rodzaje działalności wymagają od przedsiębiorcy posiadania uprawnień do jej wykonywania lub sprzedawania. W Polsce aby sprzedawać pewne rodzaje usług lub towarów należy posiadać koncesję lub licencję. Warto zapoznać się z definicjami tych obu zagadnień ponieważ nieraz nazewnictwo tych uprawnień może wprowadzić nas w błąd, tak jak koncesja na alkohol. Słowo “koncesja” w tym wyrażeniu jest potoczną nazwą zezwolenia na alkohol.

Definicja koncesji

W artykule 37 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców ustawodawca wyjaśnia, iż: „Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.”

Zatem koncesja jest decyzją administracyjną, uprawniającą do wykonywania przez koncesjonariusza ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w ustawie, których przestrzeganie podlega kontroli organu wydającego koncesję.

Rodzaje koncesji

Polski rząd ustanowił szczegółową listę rodzajów działalności, które mają obowiązek posiadania koncesji. Taką listę można znaleźć na rządowej stronie Biznes.gov.pl.

Najczęściej spotykane rodzaje działalności:

 • poszukiwania, rozpoznawania kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, transportowania i sprzedaży paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony,
 • przewozów lotniczych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • prowadzenia kasyn gry.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, iż danej koncesji udziela odpowiednie organy, np. koncesji na wydobycie kopalin ze złóż o symbolu w CEIDG 0990Z.0001.P.0002 udziela Starosta.

Koncesja jest wydawana na określony czas tj. nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Warto pamiętać, że od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie.

Definicja licencji

Kolejnym dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do wykonywania danego rodzaju działalności jest licencja. Definicja licencji wskazuje, że są to wynikające z umowy prawa cywilnego albo z aktu administracyjnego uprawnienie do korzystania z praw podmiotowych przysługujących zasadniczo innej osobie.

Rodzaje licencji:

 • wyłączna – licencjobiorca będzie jedynym uprawnionym do korzystania z wyników badań (przynajmniej w określony sposób). W zależności od postanowień umowy, może nawet wyłączać prawo licencjodawcy do korzystania z jej przedmiotu,
 • niewyłączna – licencjodawca może udzielić licencji także innym osobom,
 • pełna – uprawnienia licencjobiorcy odpowiadają co do zakresu prawom licencjodawcy,
 • ograniczona – licencjobiorca uzyskuje tylko część praw, które przysługują licencjodawcy,
 • dorozumiana – jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac,
 • otwarta – charakteryzuje się bezpośrednio zezwala na kopiowanie oraz modyfikowanie utworu.

Kiedy należy posiadać licencję

Obowiązkowe posiadanie licencji kojarzy nam się z opłatą za korzystanie z programu antywirusowego, oprogramowania komputerowego lub uprawnieniem do przewozu osób (np. osoby świadczące usługi przewozu taksówką lub autobusem obowiązane są do posiadania odpowiedniej licencji na przewóz osób).

Ustawodawca nie stworzył jednego dokumentu zawierającego spis działalności objętych posiadaniem licencji. Odpowiedzi należy szukać w ustawach dot. danej dziedziny.

Najpopularniejsze rodzaje działalności i źródła prawa:

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe licencje, np. na latanie dronem nieraz trzeba posiadać licencję. Polskie prawo wymaga posiadania licencji w przypadku komercyjnego wykorzystania drona w celu zarobkowym. Jeżeli nasze dziecko chce użyć drona na trawniku przy domu nie musimy się martwić nałożeniem kary za brak licencji. Ponadto licencji na przewóz osób nie musi posiadać firma, która swoich pracowników dowozi do zakładu pracy. Oczywiście jeżeli dana firma nie czerpie korzyści zarobkowych z przewozu swoich pracowników.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie