Co zrobić aby podwyższyć zasiłek macierzyński

Jak wgląda kwestia zasiłku macierzyńskiego, samozatrudnionej matki. Kobieta  prowadząca działalność gospodarczą – czy ma wypływ na wysokość tego zasiłku? Czy może coś zrobić aby podwyższyć zasiłek macierzyński?

Własna działalność a ubezpieczanie

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu:
 • emerytalnemu,
 • rentowemu,
 • wypadkowemu.
Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne a składka jest naliczana od takiej samej podstawy co na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Z tytułu ubezpieczenia chorobowego jest wypłacany zasiłek macierzyński. Aby go otrzymywać należy przed urodzeniem dziecka zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego  i opłacać z tego tytułu składkę. Wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od wysokości składki.
Wyrok Sądu Najwyższego z grudnia 2005 (wyrok SN z 5 grudnia 2007 r., opubl. Lex nr 346189, sygn., akt II UK 106/07) „Sędziowie, uznali, że kobieta prowadząca własną firmę, wiedząc o tym, że jest w ciąży, na krótko przed porodem ma prawo zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i zadeklarować wysoką podstawę wymiaru składek po to, by otrzymać wysoki zasiłek macierzyński. Jeśli zadeklarowana kwota podstawy wymiaru składek nie przekracza kwoty maksymalnej (czyli 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), ZUS nie ma prawa z urzędu obniżać do minimalnej podstawy wymiaru składek, żeby zapłacić niższy zasiłek.”
Oznacza to dla podatnika , że może w każdej chwili podnieść sobie wielkość opłacanych składek. Wyrok SN mówi również iż nie istotny jest czas opłacania składki, ani ich wielkość. Co umożliwia kobiecie po powrocie do pracy zmniejszyć sobie składki do minimum. Natomiast należy liczyć się z tym, że takie działania mogą doprowadzić do kontroli z ZUS’u.

Zasiłek macierzyński przysługuje od razu bez okresu wyczekiwania.

Kobieta przebywając na zasiłku macierzyńskim, prowadząca działalność gospodarczą musi pamiętać, że pomimo iż przebywa na urlopie macierzyńskim powinna opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli na zasiłek przeszła w połowie miesiąca to jej składki na ubezpieczenie społeczne i FP powinny być opłacane proporcjonalnie do ilości dni pracujących. Należy jednak pamiętać że wielkość zasiłku będzie liczona z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu stanowiącą przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, albo z miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli firma funkcjonuje na rynku krócej niż 12 miesięcy). Natomiast przerwa trwająca dłużej niż 30 dni spowoduje że składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe będą naliczane od nowa. A jego wysokość uzależniona będzie od podstawy jaka zostanie zadeklarowana. Podstawa ta nie może być jednak większa niż 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Przykład:
Podniesienie składki na ubezpieczenie chorobowe do 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wynosi obecnie na II kwartał 2011r. 3.366,11 zł to jest nasza podstawa na składki społeczne, które wynoszą 8.415,28 zł ( 3.366,11zł * 250%). Taka sama podstawa musi być na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i FP. Składki na ubezpieczenia społeczne będą wynosiły:
 • emerytalna – 19,52% = 1642,66zł
 • rentowa – 6% = 504,92zł
 • chorobowa – 2,45% = 206,17zł
 • wypadkowa – 1,67% = 140,53zł
 • FP – 2,45% = 206,17zł
Podstawa i składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian. Spowoduje to, że zasiłek macierzyński będzie wypłacany w wysokości ok. 5,7 tys. ( jeżeli zasiłek będzie liczony od podstawy 8.415,28 zł ) przez okres:
 • 24 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (20 tygodni urlopu podstawowego i 4 tygodnie dodatkowego fakultatywnego),
 • 37 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie (31 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego),
 • 39 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie (33 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego),
 • 41 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie (35 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego),
 • 43 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (37 tygodni urlopu podstawowego i 6 tygodni dodatkowego fakultatywnego).

Można sobie to wyliczyć w serwisie ifirma.pl:

Zakładka start wybieramy „Administracja” > „ustawienia” > ustawienia> „dane użytkownika” > „Informacje o deklaracjach – Deklaracja ZUS DRA” zaznaczamy :
 • Opłacam składkę na ubezpieczenie chorobowe (od przychodów z działalności gospodarczej)
 • Opłacam składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe (od przychodów z działalności gospodarczej)
 • Opłacam składkę na Fundusz Pracy
 • Opłacam składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od innej podstawy
Podstawa składek ZUS na ubezpieczenie społeczne – (tutaj wpisujemy od jakiej podstawy chcemy opłacać składki – np. 8.415,28) Następnie „Zatwierdź” Przy generowaniu deklaracji ZUS DRA w serwisie naliczą się składki od zadeklarowanej podstawy.  

Postępowanie wskazane w artykule jest zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, jednak należy mieć świadomość, że ZUS dokonuje weryfikacji pod kątem wyłudzenia świadczeń. Szczególnie w przypadku zakładania działalności w zaawansowanej ciąży lub opłacania wysokich składek przy braku wystarczających dochodów.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań