IFIRMA SA: Program motywacyjny

2008-2010

15.06.2007 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. (obecnie IFIRMA SA) uchwałą nr 3 ustanowiło w Spółce Program Motywacyjny, który był realizowany w latach 2008-2010 poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami. Warranty objęte były przez uprawnione osoby po spełnieniu kryteriów określonych w Programie Motywacyjnym.

29.05.2009 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. (obecnie IFIRMA SA) uchwałą nr 18 zmieniło Program Motywacyjny i w celu jego realizacji upoważniło Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

17.07.2009 – Spółka zakupiła 300 000 akcji własnych.

23.03.2011 – Spółka w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2008-2010 zbyła 60 900 akcji.

2013-2015

3.09.2013 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. (obecnie IFIRMA SA) uchwałą 3 ustanowiło w Spółce Program Motywacyjny

12.12.2013 – Spółka w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2013 zbyła 75 000 akcji.

18.03.2015 – Spółka w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2014 zbyła 75 000 akcji.

19.04.2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. (obecnie IFIRMA SA) uchwałą nr 15 zmieniło Program Motywacyjny i w celu jego realizacji upoważniło Zarząd Spółki przeznaczenia na realizację programu za rok 2015 wszystkich pozostałych akcji tj. 89.100 sztuk.

25.04.2016 – Spółka w ramach realizacji programu motywacyjnego za rok 2015 zbyła 89.100