Pełna lista funkcji

Księguj automatycznie

 • W ifirma.pl faktury księgują się same. Wystarczy, że zapiszesz je na dysku i przeciągniesz do aplikacji. Znajdziesz u nas dużo więcej funkcji ułatwiających prowadzenie firmy.

Sprawdź listę obsługiwanych e-faktur.

Księgowość internetowa zawiera wszystkie funkcje z modułów:

Pomoc konsultantów BOK

 • Biuro Obsługi Klienta pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz w wykonaniu różnych czynności w serwisie. Zakres odpowiedzi BOK sprowadza się do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ewidencji ryczałtu oraz zdarzeń, jakie może napotkać na swojej drodze przedsiębiorca.

Księgowość

 • Automatyczne uzupełnianie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów Zryczałtowanych oraz Ewidencji Zakupów i Sprzedaży VAT.
 • Ewidencja wyposażenia i środków trwałych z możliwością likwidacji oraz ulepszenia.
 • Obsługa amortyzacji – obliczanie i automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych.
 • Obsługa remanentów.
 • Ewidencja pojazdów: samochody firmowe oraz niefirmowe, kilometrówka.

Obsługa JPK

ifirma.pl umożliwia generowanie pliku zawierającego:

 • ewidencję zakupów i sprzedaży VAT,
 • faktury VAT,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów (dotyczy podmiotów prowadzących KPiR),
 • ewidencję przychodów (dotyczy podmiotów rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym).

Więcej o JPK w ifirma.pl.

Kadry – płace

 • Zaawansowany moduł do rozliczania pracowników.
 • Rozbudowany moduł kadry-płace wraz ze wszystkimi deklaracjami ZUS i PIT.
 • Tworzenie umów oraz ich wydruków dla pracowników.

Monitoring rozliczeń

 • Kalendarz wraz z agendą zaplanowanych zadań firmy.
 • Przejrzysty i wygodny monitoring rozliczeń i zaległych należności: przypomnienie, nota odsetkowa.

CRM

 • Darmowy moduł do zarządzania relacjami z klientem.
 • Odpowiednio dobrane funkcje, które zwiększą produktywność firmy i skrócą czas obsługi kontrahenta.
 • Sprawna kontrola i planowanie działań przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa

 • Planowanie i kontrola wydatków firmy za pomocą prostych narzędzi.
 • Przejrzyste wykresy obrazujące stan Twojego przedsiębiorstwa.
 • Automatycznie generowane zestawienia i raporty.
 • Grafiki przedstawiające stosunek zysków do strat, strukturę wydatków, najlepszych odbiorców/dostawców oraz wiele innych zależności.

Fakturowanie

 • Rachunki, faktury krajowe, faktury eksportowe, faktury zaliczkowe, faktury VAT-marża, faktury pro-forma, faktury z ceną określoną w walucie obcej, faktury do wszystkich rodzajów transakcji z zagranicą, MPP, wydruki z kasy fiskalnej.
 • Wybór szablonu oraz wzorca numeracji faktur.
 • Logo firmy na fakturze.
 • Wydruki w formacie HTML lub PDF.
 • Katalog standardowych towarów i usług.
 • Katalog kontrahentów.
 • Katalog standardowych uwag na fakturze.
 • e-faktury.
 • Automatyczna wysyłka faktur mailem.
 • Seryjne wystawianie faktur.
 • Brak limitu wystawianych i przechowywanych faktur.

Deklaracje

 • Pełna obsługa transakcji WDT i WNT oraz generowanie deklaracji VAT-UE.
 • Wyliczanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i VAT.
 • Automatyczne obliczanie zobowiązań wobec ZUS.
 • Generowanie deklaracji VAT-7/7K, PIT-5, PIT-5L, PIT-28, PIT-4, PIT-11, ZUS DRA z załącznikami RCA, RZA, RSA i wiele innych.

Sprawdź listę deklaracji.

Wybrane funkcje API

związane z dokumentami sprzedaży:

 • Pobieranie listy wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Wystawianie i pobieranie dokumentów.
 • Rejestrowanie wpłat od kontrahentów.
 • Przesyłanie dokumentów do kontrahenta w formie elektronicznej i zlecenie wysyłki w papierowej.

Inne

 • Obsługa e-deklaracji (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego).
 • Darmowe rozliczenie deklaracji rocznej PIT-36, PIT-36L na podstawie danych z systemu za pomocą platformy pitroczny.pl.
 • Generowanie analiz oraz raportów finansowych firmy.
 • Rozbudowany system pomocy kontekstowej dla użytkownika.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa wprowadzonych danych.

Obsługa wszystkich rodzajów faktur

Jeszcze więcej funkcji