Blog

jak wypełnić zus ria i zus osw

Jak złożyć druki ZUS RIA i OSW?

Nowe wzory druków ZUS RIA i ZUS OSW obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Pojawiły się po to, aby pozwolić pracodawcom na skrócenie czasu, w którym przechowywane są akta osobowe pracowników. Druki OSW i RIA służą do tego, aby skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat. W jakim terminie można je złożyć? Jak to zrobić i gdzie znaleźć przykładowy wzór RIA?
Czytaj dalej
ZUS RCA jak wypełnić

Jak wypełnić formularz ZUS RCA – imienny raport miesięczny o składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA to przykład comiesięcznego raportu, który wskazuje należne składki oraz kwotę wypłaconych świadczeń. Jesteś zobligowany do wypełnienia tego dokumentu w sytuacji, gdy zatrudniasz pracowników. Z ZUS RCA korzystasz również wtedy, gdy chcesz dokonać korekty danych przekazanych do ZUSu w ramach wycofanego już dokumentu ZUS RNA. Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS RCA? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Czytaj dalej
zus dra jak wypełnić

ZUS DRA jak wypełnić deklarację rozliczeniową cz. I i II

Jednym z niezbędnych dokumentów, przeznaczonych dla płatników składek co miesiąc rozliczających składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz inne (np. Fundusz Pracy), jest druk ZUS DRA. To nic innego, jak deklaracja rozliczeniowa, która służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w danym okresie (miesiącu) świadczeń. W niniejszym artykule wyjaśniamy, dlaczego istnieją dwa oddzielne druki DRA (ZUS DRA cz I oraz ZUS DRA cz II). Pokazujemy także, krok po kroku, jak wypełnić poszczególne rubryki w piśmie.
Czytaj dalej
ZUS IMIR jak wypełnić

Jak wypełnić ZUS IMIR

ZUS IMIR to zbiorcze określenie dwóch dokumentów ZUS-owskich. Jest to: informacja roczna, a także informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej. Dokument wypełnia się, by ubezpieczony mógł zapoznać się ze stanem faktycznym przekazanych na niego składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. To na płatniku składek ciąży obowiązek przekazania ubezpieczonemu w/w informacji, zawartych w raportach imiennych, przekazywanych do ZUS-u.
Czytaj dalej
RNW jak wypełnić

Jak wypełnić druk RNW – wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń

Może się zdarzyć, że świadczeniobiorca otrzyma nienależnie pobrane lub wypłacone świadczenia ZUS-u. W takiej sytuacji zainteresowany jest zobligowany do zwrotu pobranych środków finansowych. Istnieje jednak możliwość wnoszenia o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Służy do tego wniosek RNW. W niniejszym artykule wskazujemy, w jakich sytuacjach można ubiegać się o m.in. odroczenie terminu zapłaty, czy rozłożenia należności na raty. Instruujemy, krok po kroku, w jaki sposób wypełnić wniosek ZUS RNW.
Czytaj dalej

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość