Wpisy oznaczone jako:

moment powstania obowiązku podatkowego