Do 30 kwietnia trzeba złożyć roczny PIT

Osoby, które w 2009 roku uzyskały dochód, muszą wykazać go w rocznym zeznaniu podatkowym. Deklaracja PIT za rok ubiegły powinna być złożona do dnia 30 kwietnia. Więc ostatni piątek miesiąca jest też ostatnim dniem kiedy można to zrobić. Dowiedz się więcej na temat sposobów w jaki możesz rozliczyć podatek dochodowy.

Deklaracja PIT

Dzięki serwisowi www.pitroczny.pl można bezpłatnie wypełnić deklaracje podatkowe PIT za rok 2009. Roczne rozliczenie PIT należy złożyć na odpowiednim formularzu, który uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju osiąganych dochodów.

W tym zakresie podatnicy mają do wyboru następujące druki zeznań rocznych za 2009 rok:

  • PIT-36 – składają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej; przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na ogólnych zasadach.
  • PIT-36L – składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. podatkiem liniowym oraz specjalne działy produkcji rolnej.
  • PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody za pośrednictwem płatników, czyli m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia bądź o dzieło, emerytury czy renty.
  • PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia papierów wartościowych.
  • PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia nieruchomości nabytych i wybudowanych od 1 stycznia 2009 roku.

Takie deklaracje PIT można wysłać do urzędu skarbowego w formie papierowej lub elektronicznej. Niektórzy podatnicy składając zeznanie roczne za 2009 rok, poza samym zeznaniem powinni wypełnić odpowiednie załączniki. Załącznikami do zeznań rocznych za 2009 rok są : PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/B. Najczęściej składane załączniki to PIT/D i PIT/O.

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w rocznym rozliczeniu dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych od dochodu lub podatku. Natomiast załącznik PIT/O przeznaczony jest dla podatników, którzy dokonują odliczeń od dochodu m.in. darowizny, ulga na internet, rehabilitację, nowe technologie lub od podatku m.in. kontynuowanie ulgi uczniowskiej, ulga na wychowanie dzieci.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI