Gaz, energia cieplna i chłodnicza – VAT 2011

Od stycznia 2011 roku, Ustawa o VAT (VAT 2011) wprowadza w życie zmiany w związku z implementacją dyrektywy 2009/162/UE. Wprowadzają one głównie regulacje w zakresie energii cieplnej i chłodniczej oraz w zakresie importu gazu za pośrednictwem statków.

VAT 2011 co się zmieniło?

Z uwagi na powstanie pierwszych transgranicznych sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej uregulowano kwestie związane z:
  • dostawą i importem energii cieplnej i chłodniczej,
  • usługami zapewnienia dostępu do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej lub usługami transportu lub przesyłu poprzez te sieci,
  • świadczeniem innych usług bezpośrednio z nimi związanych w sposób analogiczny jak w przypadku energii gazowej i elektrycznej.
Zwolnienie od podatku VAT dla gazu importowanego za pośrednictwem statków wprowadzono dlatego, że tak importowany gaz ma właściwości identyczne jak gaz importowany za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest przeznaczony do transportu za pośrednictwem gazociągów.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI