Limity podatkowe w 2011 roku

Kurs euro z dnia 1 października, opublikowany w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, pozwolił obliczyć limity podatku dochodowego, które będą obowiązywać w 2011 r. Po przeliczeniu okazuje się, że wszystkie limity w przyszłym roku będą niższe.

Kurs średni euro ogłoszony przez NBP na 1 października wyniósł 3,9465 zł. Ma to znaczenie przeliczenia progów granicznych, które będą obowiązywały w 2011 r. w ustawach o VAT, PIT i CIT. Po przeliczeniu okazuje się, że wszystkie limity podatkowe od przyszłego roku będą niższe. W ustawie o VAT w euro określane są limity ustalane dla tzw. małych podatników.

Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 45 tys. euro.

Oznacza to, że równowartość 1,2 mln euro wynosi 4 736 000 zł. Kwota graniczna wynosząca 45 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 178 tys. zł. Podatnicy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro. Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na ten dzień wynosił 3,9465 zł, czyli kwota ta wynosi odpowiednio 591 975 zł. Natomiast limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 roku wynosi 4 784 400 zł. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2010 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK