Miejsce świadczenia usług transportu towarów – sytuacje szczególne

Nowelizacja ustawy o podatku VAT od 1 lipca 2011 r. wprowadziła nowe zasady ustalenia miejsca świadczenia usług transportu towarów dla dwóch szczególnych sytuacji.
Świadczenie usługi transportowej dla polskiego podatnika podatku VAT gdy transport w całości odbywa się poza terytorium Unii
Art 28f 1a. Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika:
1) posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej;
Ponieważ wg zapisu w ustawie miejsce opodatkowania usługi transportu odbywającego się poza terytorium Unii np. z Białorusi do Rosji znajduje się poza Unią (Polską) więc dla polskiego usługobiorcy taka transakcja nie jest importem usług i nie ma on obowiązku wystawianie faktury wewnętrznej i naliczenia podatku.
Na podstawie faktury otrzymanej od usługodawcy należy jedynie zaksięgować koszt uzyskania przychodu.

Świadczenie usługi transportowej dla zagranicznego podatnika gdy transport w całości odbywa się na terytorium Polski
Art 28f 1a. Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika:
2) posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.

Jeżeli polska firma transportowa świadczy usługę dla podatnika z państwa innego niż Polska i usługa jest świadczona tylko w Polsce (trasa przebiega tylko przez terytorium Polski) to usługa jest opodatkowana w Polsce – stawką 23%. Usługodawca wystawia fakturę taką samą jak nabywcy krajowemu i nie traktuje usługi jako świadczonej poza terytorium kraju, a więc nie wykazuje jej w polu 21(22) deklaracji VAT-7. Faktura sprzedaży może być wystawiona w walucie obcej ale należy pamiętać, że kwota podatku VAT na takiej fakturze musi być wykazana w złotych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK