Zasady zwrotu składek za urlop macierzyński

Kobiety, które przebywały na urlopach macierzyńskich będą mogły ubiegać się o zwrot składek już we wrześniu tego roku. Jakie są zasady zwrotu składek za urlop macierzyński? Dowiedz się więcej na ten temat.

Zmiany w przepisach

Przepisy wchodzące w dniu 1 września 2009 roku mówią, że osoba, która pracuje na etacie, posiada działalność gospodarczą i będzie przebywała w tym czasie na urlopie macierzyńskim nie musi płacić składek z tytułu prowadzenia firmy, chyba że sama chce. Zgodnie z ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609) już od 1 września 2009 r. nastąpi umorzenie i zwrot składek i odsetek za okres od 1 stycznia 1999 r. do daty jej wejścia w życie.

Brak wypłaty składek

Brak wypłaty składek za urlop wychowawczy/macierzyński sprawia, że ZUS umarza je wraz z odsetkami. Organ rentowy postąpi inaczej z wpłaconymi składkami. Zmiany te są szczególnie ważne w kontekście wydarzeń z początku 2009 roku i egzekwowania przez ZUS zaległych składek od przedsiębiorców (kobiet). Jeśli osoba, która była na urlopie macierzyńskim, nadal prowadzi biznes, to wpłacone przez nią składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki i opłata prolongacyjna będą zaliczone przez ZUS na realizację bieżących płatności. Osoba, która nie prowadzi firmy, otrzyma zwrot należności. Jeśli była na urlopie wychowawczym, nie otrzyma wpłaconych przez siebie składek, a jedynie odsetki. Ustawa wprowadza jeszcze jedną istotną zmianę. Od 1 września 2009 r. osoby, które chcą dobrowolnie podlegać ubezpieczeniom społecznym, zdecydują o terminie objęcia ich takim ubezpieczeniem w dowolnym, a nie 30-dniowym, terminie.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań