Zbiorcze faktury korygujące

Rok 2011 przyniósł liberalizację przepisów dotyczących zbiorczych faktur korygujących (w przypadku udzielania rabatów „okresowych”). Podatnik, który udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, ma możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do tych dostaw.

Informacje, które powinna zawierać zbiorcza faktura korygująca:

  • numer kolejny oraz data wystawienia,
  • dane sprzedawcy i nabywcy (imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone, adresy, NIP-y),
  • okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
  • kwota udzielonego rabatu,
  • kwota zmniejszenia należnego podatku VAT.
W przypadku, gdy udzielany rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami VAT, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku VAT, należy podać w podziale na kwoty dotyczące właściwych stawek VAT. Ważne, aby wykazywana kwota podatku zapisana była w złotych, nawet w sytuacji, gdy kwota należności na wystawionej fakturze zamieszczona została w innej walucie.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI