Zmiana formy opodatkowania 2010

Właściciel firmy, który płacił ryczałt albo kartę podatkową, a w nowym roku chce rozliczać się na zasadach ogólnych, musi poinformować o tym urząd. Fiskus musi też wiedzieć o przejściu na podatek liniowy (bez względu na to, czy wcześniej rozliczaliśmy się ryczałtem, kartą, czy według skali podatkowej). Jeśli płaciliśmy 19-proc. liniowy podatek, a teraz chcemy rozliczać się inaczej, również musimy złożyć zawiadomienie.

Zmiana formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2010r. podatnicy pragnący zmienić metodę opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w roku podatkowym – 2010 podatnik będzie rozliczał się z dochodów z działalności na dotychczasowych zasadach.

Do 20 lutego podatnicy pragnący zmienić terminy rozliczania się z podatku dochodowego (z miesięcznych na kwartalnie lub z kwartalnych na miesięczne), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy o zmianie metody. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w roku podatkowym – 2010 podatnik będzie rozliczał się z zaliczek na podatek dochodowy w tych samych terminach co dotychczas.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI