Faktura VAT – najważniejsze informacje

Podatnik VAT to osoba prowadząca działalność gospodarczą niekorzystająca ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie, rejestrujący po raz pierwszy działalność, domyślnie jest traktowany jako podmiotowo zwolniony z VAT. Jeżeli jednak podatnik chce od razu być vatowcem, to musi przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, dokonać rejestracji VAT poprzez złożenie we właściwym urzędzie skarbowym druku VAT-R. Jeżeli tego nie zrobi, nie ma prawa wystawiać faktur VAT i odliczać podatku VAT z faktur otrzymywanych.

Faktura VAT – kto może ją wystawiać?

Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek dokumentowania sprzedaży towarów i usług poprzez wystawianie faktur VAT. Jeśli klient jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, to fakturę wystawia się na jego życzenie.

Za wyjątkiem, kiedy następuje:

  • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Do 31 grudnia 2013 r. fakturę należało wystawić nie później niż 7-go dnia po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru klientowi.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie, wraz z dostawą towaru lub wykonaniem usługi, natomiast faktury będzie można wystawić do 15. dnia następnego miesiąca lub wcześniej maksymalnie 30. dnia przed wykonaniem czynności.

Nowe zasady dotyczą też terminu wystawiania faktur zaliczkowych. Fakturę zaliczkową należy wystawić najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty nabywcy. Oryginał wystawionej faktury dostaje klient, natomiast przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania jej kopii.

Program do faktur od IFIRMA umożliwia tworzenie własnych serii numeracji faktur. Zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Faktury ➡ Serie numeracji. Szablon faktury w serwisie zawiera wszystkie wymagane informacje dotyczące wystawcy, transakcji i kontrahenta. Pola opisane pogrubioną czcionką są wymagane, pola opisane czcionką normalną dobrowolne.

Dane wystawcy

Wszystkie dane dotyczące wystawcy faktury serwis pobiera z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane właściciela oraz Dane firmy – można uzupełnić lub zmienić dane wystawcy.

Dane kontrahenta

Dane kontrahenta system pobiera z bazy kontrahentów dotychczas przez nas wprowadzonych i wyświetla w formie rozwijanej listy. Na liście kontrahenci pojawiają się pod “Identyfikatorem” jaki został im nadany przez nas przy wprowadzaniu danych. W polu “identyfikator” wpisujemy nazwę, po której łatwo wyszukać kontrahenta (np. Jędruś zamiast “PPHU JĘDRUŚ” – Biały Andrzej). Gdy danemu kontrahentowi fakturę wystawiamy po raz pierwszy, to możemy skorzystać z umieszczonej na fakturze funkcji “Dodaj kontrahenta” lub wprowadzić dane poprzez:

  • zakładka CRM ➡ Lista kontrahentów,
  • Dodaj kontrahenta ➡ Pobierz dane z GUS – wprowadzając NIP i kod CAPTCHA lub “wprowadź samodzielnie”,
  • uzupełnij pola formularza,
  • dane kontrahentów możemy grupować na dwóch listach – “Dostawców” i “Odbiorców”. Przy wprowadzaniu danych kontrahenta możemy wybrać opcje, czy identyfikator kontrahenta będzie się pojawiał na liście “Dostawców”, “Odbiorców” czy na obu tych listach.

Przy dużej liczbie kontrahentów, aby ułatwić posługiwanie się rozwijaną listą, możemy skorzystać z funkcji “Kontrahenci Aktywni” czyli tacy, których dane będą pojawiały się na liście. Pozostali kontrahenci również będą w bazie klienta, ale aby wywołać ich dane należy ich aktywować.

Aktywowanie i dezaktywowanie kontrahentów odbywa się poprzez:

  • zakładka CRM ➡ Lista kontrahentów ➡ Lista aktywnych,
  • następnie przy odpowiednim kontrahencie używamy opcji “edytuj”.

Pozycje faktury

W celu przyspieszenia procedury wystawiania faktur możemy stworzyć “Listę standardowych towarów i usług”.

Tworzymy ją w sposób następujący:

  • zakładka Faktury ➡ Towary i usługi ➡ Dodaj towar lub usługę.

Nadal zastanawiasz się nad księgowością internetową?

Przetestuj ifirma.pl.

 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI