50% koszty uzyskania przychodów – interpretacja ogólna co zmieni dla pracodawców?

50% koszty uzyskania przychodów

Zastanawiasz się, czy możesz zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? Jest już interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów możliwe jest tylko w nielicznych przypadkach. W ostatnich latach ustawodawca zmienił przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku czego ten przywilej został ograniczony a problemy z właściwą interpretacją przepisów pozostały aktualne. Już od jakiegoś czasu Ministerstwo Finansów zapowiadało wydanie interpretacji ogólnej, w której miały być wyjaśnione pewne problematyczne kwestie i w końcu interpretacja została opublikowana.

50% koszty uzyskania przychodów interpretacja ogólna Ministra Finansów

Dnia 18 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym pod pozycją 107 ukazała się długo wyczekiwana interpretacja. Przypomnijmy, że interpretacja ogólna wydawana jest w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe. W interpretacji odniesiono się do tych problematycznych kwestii, o których się rozmawiało i były one również przedmiotem wydawanych indywidualnych interpretacji podatkowych.

Kiedy mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodów?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 9 opisane zostały przypadki, w których możliwe jest stosowanie 50% kosztów. Będą to:

 • zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Czego dotyczy interpretacja ogólna?

W interpretacji ogólnej Minister Finansów odnosi się do korzystania z 50% kosztów przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych (art. 22 ust. 9 pkt 3).

W tym miejscu należy jeszcze dookreślić, do jakich tytułów przychodów mogą być stosowane 50% koszty z art. 22 ust. 9 pkt 3:

 • z działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • z działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • z produkcji audialnej i audiowizualnej,
 • z działalności publicystycznej,
 • z działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • z działalności konserwatorskiej,
 • z prawa zależnego, o którym mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
 • z działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Co to są prawa autorskie i utwór?

Na potrzeby omawianej problematyki w interpretacji w pierwszej kolejności odniesiono się do definicji prawa autorskiego.

Konkludując Minister Finansów (MF) wskazał, że z piśmiennictwa wynika, że „program komputerowy, jak każdy inny utwór, nie musi mieć postaci ukończonej, aby korzystać z autorskoprawnej ochrony. Przedmiot prawa autorskiego stanowić mogą nawet krótkie fragmenty (elementy) programu, jeśli tylko one same spełniać będą wymogi podane w ustawie.”

Jak można dalej przeczytać utwór nie może charakteryzować się jako działalność odtwórcza, rzemieślnicza, techniczna, gdzie nie angażuje się wyobraźni, a efekty są z góry określone, powtarzalne, szablonowe. Powstanie utworu wiąże się z działalnością zindywidualizowaną, oryginalną, polegająca na zaangażowaniu wyobraźni, kreacji, ekspresji. Oznacza to, że samodzielnie wytworzone produkty intelektualne można uznać za utwór, jeżeli wykazują dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

Kiedy możemy mówić o prawach autorskich w branży IT w ramach stosunku pracy?

Utwór może powstać w ramach stosunku pracy, czy umowy zlecenia lub o umowy o dzieło.

Aby móc zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Powstały utwór musi być przedmiotem praw autorskich.
 2. Płatnik musi dysponować obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego. Dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał.
 3. Wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy.

Na skutek przyjęcia utworu przez pracodawcę nabywa on majątkowe prawa autorskie do utworu. Z chwilą przyjęcia utworu dochodzi do rozporządzenia majątkowym prawem autorskim.

Na podstawie tej normy pracodawca zatrudniający programistę nabywa autorskie prawa majątkowe w całości już z chwilą ich powstania. Twórca programu komputerowego nie korzysta z praw autorskich, ani nie rozporządza tymi prawami – jest to pierwotne nabycie praw autorskich.

Istnieje jeszcze możliwość wtórnego nabycia praw autorskich przez pracodawcę – wówczas w umowie o pracę będzie zapisane, że majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego stworzonego (współtworzonego) przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, przysługują pracownikowi, a nie pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca nabywa prawa do praw autorskich do programu za odpowiednim wynagrodzeniem, od którego są naliczane 50% koszty uzyskania przychodów.

50% koszty uzyskania przychodów a ulga dla młodych

Pracodawcy zatrudniający pracowników do 26 roku życia, do których stosuje się przepisy o 50% kosztach, muszą pilnować aby suma:

 1. łącznych kosztów uzyskania przychodów (50%) oraz
 2. przychodów objętych ulgą dla młodych
 3. nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
 
▶ Przeczytaj również: Umowy cywilnoprawne a prawa autorskie 50% koszty uzyskania przychodów – kiedy możemy stosować?
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość