ABC księgowości – ZUS preferencyjny (mały ZUS)

zus preferencyjny

Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych przez okres 24 miesięcy może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne czyli z tzw. zusu preferencyjnego. Z ulgi mogą skorzystać także wspólnicy spółki cywilnej.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych przez okres 24 miesięcy może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne  czyli z tzw. ZUS-u preferencyjnego. Z ulgi mogą skorzystać także wspólnicy spółki cywilnej.

ZUS preferencyjny – wyłączenia

Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych nie mogą skorzystać osoby które:
 1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Wyłączenie dotyczy również :
 • wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.,
 • wspólników spółki jawnej, spółki komandytowej, czy też spółki partnerskiej,
 • twórców i artystów,
 • osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Jeżeli osoba współpracująca np. mąż, zrezygnuje ze statutu osoby współpracującej i rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi od razu (nie obowiązuje okres 60m-c).

Rodzaje składek ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i nie mający innego tytułu do ubezpieczeń mają obowiązek opłacania składek ZUS na:
 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne (dające prawo do dostępu do bezpłatnych świadczeń medycznych)
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • mogą też opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, które daje prawo do pobierania zasiłku w razie choroby (składka jest elementem ubezpieczenia społecznego).

Wysokość składek bez preferencji w 2016 r.

Wysokość składek określają przepisy  i jest  ona  aktualizowana raz do roku (w styczniu). Składki społeczne płacone w pełnym wymiarze to kwoty:
 • 713,35 zł- bez ub. chorobowego
 • 772,96  zł- z ub. chorobowym
Składka zdrowotna:
 • 288,95 zł
Składka na FP:
 • 59,61 zł

Wysokość składek preferencyjnych w 2016 r.

ZUS preferencyjny daje  możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. min. wynagrodzenie wynosi 1850 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 555,00 zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne – te odprowadzane są na zasadach ogólnych. Składki społeczne preferencyjne:
 • 162,73 zł- bez ub. chorobowego
 • 176,33 zł- z ub. chorobowym
Składka zdrowotna:
 • 288,95 zł
Składka na FP:
 • nie jest opłacana

Rejestracja przedsiębiorcy w ZUS jako  osoby ubezpieczonej

W przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć w ZUS formularz: ZUS ZUA- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0. Formularz ZUS ZZA składają osoby, które oprócz własnej działalności gospodarczej posiadają inny tytuł do ubezpieczenia społecznego i otrzymują wynagrodzenie w wysokości min. 1850 zł brutto, tym samym jako przedsiębiorcy opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Okres korzystania z ulgi

Przedsiębiorca ma prawo do korzystania z ulgi przez pełne 24 miesiące. Oznacza to, że przedsiębiorca zakładający działalność  1 stycznia 2013 r. korzysta z ulgi do grudnia 2014. Ale przedsiębiorca zakładający działalność  np. 2 stycznia 2013 korzysta z ulgi do stycznia 2015, ponieważ styczeń 2013 nie był pełnym miesiącem opłacania składek. Ewentualne okresy zawieszenia działalności w ciągu pierwszych 24 miesięcy nie przesuwają czasu ustania prawa do korzystania z preferencji.

ZUS preferencyjny – składki za osobę współpracującą

Prawo do korzystania ze składek preferencyjnych dotyczy tylko przedsiębiorcy. Jeżeli w prowadzonej działalności korzysta się z pomocy osoby współpracującej (członka rodziny) i chce tę osobę objąć ubezpieczeniem to składki za  nią muszą być płacone w pełnym wymiarze.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

20 komentarzy

 1. Aleksandra

  No właśnie. Bardzo mnie to ciekawi… Czy ja, pracując na umowę o pracę w agencji reklamowej (jako artysta) mogę otworzyć własną firmę i w ramach tej działalności pisać i wydawać e-booki (jako twórca) i w związku z tym nie płacić dwa razy ubezpieczenia społecznego???

  A czy mogę pracować jako grafik na umowę i o pracę w agencji reklamowej i również jako grafik (mając własną firmę) przyjmować zlecenia od innych pracodawców (zakładając, że umowa z ową agencją reklamową dopuszcza taką możliwość), czy wówczas mogę nie płacić dwa razy ubezpieczenia społecznego???

  Nie do końca rozumiem powyższy artykuł. Innymi słowami czy formularz ZUS ZZA składają tylko Ci co korzystają z małego ZUSu???

  Bardzo proszę o odpowiedź, bo nurtuje mnie to już od dawna…

 2. Anna Pietrzak

  Formularz ZUS ZZA składają przedsiębiorcy, którzy rejestrują się do składek zdrowotnych. Osoba taka, opłaca już ubezpieczenie społeczne z innego tytułu, np. umowy o pracę, z której wynagrodzenie wynosi min. 1500zł brutto i nie ma obowiązku opłacania składek społecznych z działalności.
  W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. (art 82. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
  W przypadku, gdy posiada Pan umowę o pracę opiewającą na min. 1500zł brutto, wówczas z działalności gospodarczej ma Pan obowiązek zarejestrowania się do składek zdrowotnych (ZUS ZZA), nie ma obowiązku opłacania składek społecznych z własnej działalności gospodarczej.

  Może Pan pracować w ramach umowy o pracę oraz otworzyć własną działalność gospodarczą o tym samym profilu. W takim wypadku należy do ZUS złożyć formularz ZUS ZZA; co miesiąc będzie Pan płacił składkę zdrowotną w wys. 254,55zł; Jeżeli rozwiązałby Pan umowę o pracę np. po roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, istnieje możliwość zarejestrowania się do zus’u na zasadach preferencyjnych(jeśli przysługiwały) na okres 12mc (zus preferencyjny przysługuje na okres 24mc od daty rozpoczęcia dg). Składki preferencyjne będą obowiązywały jeśli zostaną spełnione warunki określone w niniejszym artykule.

 3. J.K

  Witam
  Ciekawi mnie, czym legitymuje się tak ubezpieczony pacjent w rejestracji przychodni, gdy idzie do lekarza? W normalnej pracy wystawiają druki lub podbijają legitymację. Jako samozatrudniona będę mieć jakiś inny druk potwierdzający to ubezepieczenie? I jeszcze jedno, jeśli będę opłacać zmniejszony ZUS z chorobowym, to gdy dostanę od lekarza zwolnienie( na jakim druku?), gdzie mam go zanieść i jakiej wysokości będzie zasiłek chorobowy? Dziękuję.

 4. Anna Pietrzak

  Przedsiębiorca udając się na wizytę lekarską przedstawia aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzenie przelewu) oraz formularz ZUS ZUA.

  Temat zasiłku chorobowego został kompleksowo omówiony w innym artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2011/11/zasilek-chorobowy-przedsiebiorcy/

 5. Karol

  Witam
  Mam pytanie czy płacac w przeszlości mały ZUS( od sierpnia 2005 do sierpnia 2007 ) mogę jeszcze raz skorzystac z małego ZUSu zakładając działalnośc?

 6. Anna Pietrzak

  Przedsiębiorca, który ostatnią działalność gospodarczą prowadził co najmniej 60 miesięcy wstecz od rozpoczęcia nowej, może skorzystać z zusu na zasadach preferencyjnych (jeśli spełnia wszystkie warunki opisane w artykule).

 7. Monika

  Jeśli rozpczęłam swoją pierwszą w życiu działalność, przy czym przez 2 pierwsze miesiące jej prowadzenia wykonywałam ją na rzecz byłego pracodawcy, stąd nie miałam prawa do ulgi i zgłosiłam się z kodem tytułu do ubezpieczeń 05 10 00, to czy w momencie jeśli zakończę tę współpracę z byłym pracodawcą to będę miała prawo do ulgi i w konsekwencji do zgłoszenia się z kodem 05 70 00 ( oczywiście w ramach tych 24 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia!)? Czy też rozpoczęcie działalności na rzecz byłego pracodawcy dyskwalifikuje mnie już na starcie do uzyskania ulgi w całym okresie 24 miesięcy, mimo, że nawet ta współpraca w trakcie się zakończy?

 8. drwal

  witam zarejestrowałem działalność w gminie i myślałem ze gmina sama zrobi zgłoszenie do ZUS o rozpoczęciu obowiązku ubezpieczenia ale o dziwo księgowa wydrukowała mi dla ZUS formularz zus p zua. czy to dlatego ze będę płacił mały zus ? proszę powiedzieć o co w tym chodzi.

 9. Anna Pietrzak

  Po zakończeniu współpracy z byłym pracodawcą mamy prawo, jeżeli spełniamy warunki z art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem ubezpieczeniowym 05 10 xx, a następnie zgłosić do ubezpieczeń z kodem 05 70 xx na druku ZUS ZUA lub odpowiednio ZZA. Po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia należy złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
  Okres 24 miesięcy prawa do preferencji biegnie od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 10. Anna Pietrzak

  Na podstawie CEIDG-1 ZUS automatycznie wystawia właściwy dokument zgłoszeniowy płatnika składek ZFA/ZIPA/ZBA/ZAA/ZWPA. Jednak podatnik musi się oprócz tego zarejestrować do odpowiednich składek ZUS w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.
  Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA – kod preferencji 05 70 xx.
  Natomiast jeśli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia.

 11. pav2005

  Dwa pytania
  1. Rozpoczynam działalność np od 03 02 2013,preferencyjny okres 24 składek liczy się od 01 04 2013 (pełne miesiące) ale jaka składka wtedy za ten niepełny luty? też preferencjna czy normalna wysoka ?

  2. W trakcie trwania preferencyjnego zusu np w 9 miesiącu zamykam tą dział, i natychmiast otwieram inną, mam jeszcze preferencyjne składki przez 13 miesięcy czy już nie ?

  Dzięki!

 12. Bartek

  Jestem pracownikiem Regionalnego szpitala na stanowisku opiekun pacjenta(umowa o pracę), z dniem 1 lutego dostaję etat fizjoterapeuty lecz na początek również umowa o pracę ponieważ kontrakt jest podpisywany z firmą 2 razy w roku najbliżej w czerwcu.
  Czy otwierając swoją działalność i podpisując kontrakt ze szpitalem w którym wciąż pracuję przysługuje „mały ZUS”, czy są jakieś sposoby by się załapać ?

 13. Anna Pietrzak

  Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie miesiąca ulga mija po okresie 24 miesięcy liczonych od następnego miesiąca.
  W przypadku, gdy otwieramy działalność 03.02.2013 okres ulgi upływa 28.02.2015.
  Gdy rozpoczynamy działalność 1.02.2013, wówczas ulga upływa 31.01.2015.
  W lutym 2013 opłacamy składki na zasadach preferencyjnych.

  Po zamknięciu działalności nie możemy skorzystać z preferencyjnego zus’u przez okres 60mc.
  Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zawieszenia.
  Przykład:
  Przedsiębiorca otwiera dg 1.02.2013 , po miesiącu zawiesza działalność na okres pół roku. Pod odwieszeniu dg możemy dalej korzystać z zus’u na zasadach preferencyjnych do 31.01.2015r. (Zawieszenie nie przerywa biegu 24mc przysługującego nam prawa do preferencji.)

 14. Anna Pietrzak

  Z preferencji wyłączone są osoby które:
  wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Stosunek pracy nie zostaje nawiązany w przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też umowy agencyjnej.
  W przypadku, gdyby świadczył Pan usługę – fizjoterapia na podstawie umowy zlecenia, a następnie otworzyłby Pan własną działalność o tym samym profilu, wówczas można skorzystać z zus’u na zasadach preferencyjnych, pomimo że będzie Pan świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy.

 15. boofka

  Witam,
  zawiesiłam działalność gospodarczą w 2004 roku, ale nie wyrejestrowałam jej z ewidencji. Teraz chciałabym działalność odwiesić i ddalej ją prowadzić. Czy mogę korzystac z preferencyjnego ZUS?

 16. Anna Pietrzak

  Witam,
  W przypadku zawieszenia działalności w 2004 należałoby sprawdzić czy działalność gospodarcza nie została wyrejestrowana z urzędu.
  Na tą chwilę okres zawieszenia działalności może trwać maksymalnie 24mc.
  Jeśli od dnia wyrejestrowania działalności upłynęło 60 m-c, wówczas można skorzystać z zus’u na zasadach preferencyjnych.
  Pozdrawiam.

 17. tomik1963

  Czy mając spółkę jawną w likwidacji od 8 lat, absolutnie nieaktywną, ot zapomniana historia bez postawienia papierowo kropki nad i czyli zlikwidowania, można skorzystać z preferencyjnej składki rejestrując teraz samozatrudnienie?

 18. Anna Pietrzak

  Witam,
  Może Pan skorzystać z ZUS’u preferencyjnego jeśli:
  -wyrejestrował się Pan z ZUS’u jako płatnik składek i od tego momentu upłynęło 60mc kalendarzowych,
  – nie będzie Pan wykonywał działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał Pan w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  Pozdrawiam.

 19. Agnieszka

  Witam,

  czy osoba, ktora byla wspolnikiem sp. jawnej – zgloszona do ZUS z kodem 0543xx (wspolnicy sp. jawnych nie maja mozliwosci skorzystania z obnizenia ZUS) moze skorzystac z obnizonego ZUS z tyt. zalozenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej pomimo, ze przerwa pomiedzy wyrejestrowaniem z kodu 0543xx a zarejestrowaniem z dzialalnosci gospodarczej jest mniejsza niz 60 m-cy??
  dziekuje,

 20. Anna Pietrzak

  Witam,
  Z zusu preferencyjnego można skorzystać jeżeli łącznie spełnione są oba warunki:
  -nie prowadziliśmy działalności w przeciągu 60 m-c,
  -nie będziemy świadczyć usług na rzecz byłego/obecnego pracodawcy.
  W związku z powyższym zus preferencyjny nie przysługuje.

  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.