Bariery podatkowe – 3. Potwierdzenie otrzymania korekty faktury

Potwierdzenie otrzymania korekty faktury

Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące „Czarnej Listy Barier” przygotowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia postawy opodatkowania.

Przyczyna prawna/ faktyczna

Art. 29 ust. 4A ustawy o VAT.

Rekomendacja PKPP Lewiatan

Likwidacja zapisu sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida Gibbs).

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Likwidacja zapisu, zdaniem PKPP Lewiatan, sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu, także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida Gibbs) nie zasługuje na uwzględnienie. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, stanowiące podstawę do zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, pełni istotną rolę w systemie VAT opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Rezygnacja z tego warunku mogłaby rodzić skutki budżetowe i prowadzić wprost do otwarcia „furtki” do nadużyć. Istniałoby bowiem przyzwolenie na obniżanie kwoty podatku należnego u dostawcy bez żadnego zabezpieczenia, że u nabywcy dojdzie do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego. Wagę tego rozwiązania dla funkcjonowania systemu VAT potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06. Dlatego też ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) wprowadzono zapisy w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiące wykonanie powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Należy również wskazać, iż ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług może mieć więc formę dowolną, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Rozwiązanie to nie jest niezgodne z przepisami unijnymi, gdyż w świetle art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżania na warunkach określonych przez państwa członkowskie. Oznacza to, że państwa członkowskie UE mają uprawnienie, a wręcz obowiązek sformułowania w swoim ustawodawstwie rozwiązań warunkujących dokonanie takiego obniżenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy ustawy umożliwiają korektę obrotu, gdy nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

  1. Michał

    Czasami mam wrażenie, że prawo mógłby tworzyć zespół szympansów po kilkugodzinnym szkoleniu. Wyszłoby na jedno, a z pewnością byłoby taniej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość