Blog ifirma.pl

Co warto rozważyć na przełomie roku?

|
|
8 minut czytania
Przełom roku to dobry moment na przemyślenie, czy obecny tryb działalności nam odpowiada pod względem podatkowym. Sprawdź, jakie kwestie rozważyć u progu nowego roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Na progu nowego roku, warto przemyśleć parę obszarów, jak np. zmianę formy opodatkowania, rejestrację do VAT, czy częstotliwość rozliczania podatków.

Zanim jednak zadamy sobie pytanie „czy chcemy” coś zmienić, najpierw musimy sprawdzić, czy nasza firma może tych zmian dokonać, czyli czy spełniamy odpowiednie kryteria.

Przełom roku 2023/2024 – obowiązki przedsiębiorcy:

Zobacz nasz materiał na Youtube

 
 

Zmiana formy opodatkowania

Płacisz za duży podatek, okazało się, że masz więcej kosztów, niż przewidywałeś lub nie masz tyle kosztów, ile myślałeś, że będziesz mieć? Zauważyłeś, że spełniasz warunki, aby odliczyć pewne ulgi, ale forma opodatkowania Ci na to nie pozwala? Rozważ zmianę formy opodatkowania w nowym roku.

Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne i wysokość podatku 12/32%, skala podatkowa;
 • podatek liniowy – 19%;
 • podatek ryczałtowy – stawka uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności
Ktoś zrobi to za Ciebie!

 

Przenieś księgowość do Biura rachunkowego IFIRMA. Przydzielimy Ci księgową, która wie, jak dobrze rozliczyć Twoją firmę.


 

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę.


Załóż darmowe konto
 

Jedynie na zasadach ogólnych oraz na podatku liniowym można rozliczyć koszty uzyskania przychodu. Te formy wiążą się jednak z wyższą stawką podatku. Z kolei na ryczałcie nie przysługuje rozliczenie kosztów, nie ma możliwości skorzystania z Ip Box, ale może przysługiwać niższa stawka podatku.

W zależności od formy opodatkowania, inne są także wysokości składek zdrowotnych, a także przysługujące ulgi podatkowe.

Szczegółowo temat sposobów opodatkowania omówiliśmy w artykule, Wszystko, co musisz wiedzieć o zmianie formy opodatkowania, który może być dla Ciebie pomocną wskazówką przy podejmowaniu odpowiedniej decyzji, jaka formę opodatkowania wybrać.

Rejestracja do VAT

Zarejestrować się do VAT trzeba w dwóch przypadkach:

 1. jeśli wartość sprzedaży przekroczy 200 000 zł w skali roku.
 2. bez względu na wartość sprzedaży — jeśli wykonujesz czynności wymienione w art.113 ust.13 ustawy VAT. To m.in.:
  • sprzedaż towarów przez sklepy internetowe, takich jak artykuły kosmetyczne, komputery, urządzenia elektryczne,
  • sprzedaż części do pojazdów samochodowych,
  • świadczenie usług: prawniczych, w zakresie doradztwa, jubilerskich

Jeśli podlegasz obowiązkowej rejestracji do VAT, musisz się do niego zgłosić najpóźniej:

 • w dniu poprzedzającym pierwszą sprzedaż towarów/usług objętych obowiązkowo rejestracją VAT (z art. 113),
 • dzień przed transakcją, która spowoduje przekroczenie limitu 200 000 zł.

A zatem, do VAT powinieneś zarejestrować się najpóźniej dzień przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Przepisy natomiast nie wskazują terminu granicznego, w jakim najwcześniej można złożyć takie zgłoszenie.

Nawet jeśli nie masz obowiązku rejestracji (przysługuje Ci zwolnienie z VAT) – to jeśli chcesz — możesz dobrowolnie zgłosić się do VAT, czyli stać się aktywnym podatnikiem VAT (odliczać VAT od zakupów, jak i opodatkowywać sprzedaż). Tym samym dobrowolna rejestracja do VAT oznacza rezygnację ze zwolnienia VAT.

Warto rozważyć rejestrację dobrowolną do VAT, jeśli m.in. dokonujesz sprzedaży z obniżoną stawką VAT, dokonujesz inwestycji, czy też większość Twoich kontrahentów to czynni podatnicy VAT.

Jeśli chciałbyś zgłosić się do VAT dobrowolnie — powinieneś zarejestrować się do VATnajpóźniej przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia.

Przykład 1.

Pan Jan jest zwolniony z VAT. Ze zwolnienia chciałby zrezygnować od lutego. Pan Jan musi zarejestrować się do VAT do końca stycznia. Gdyby pan Jan chciałby zarejestrować się dobrowolnie do VAT już od stycznia, wtedy do końca grudnia powinien złożyć wniosek VAT-R.

Jak widzimy, czas na rejestrację do VAT nie jest uzależniony od początku roku, takiej rejestracji można dokonać także w jego trakcie. Jednak przełom roku to dobry czas na wprowadzenie zmian w swojej firmie.

Limity podatkowe 2024

W pewnych przypadkach wysokość Twoich przychodów zobowiązuje Cię do zmiany trybu działalności firmy. Dlatego zweryfikuj:

Czy nie powinieneś zmienić formy opodatkowania?

Jeśli jesteś na ryczałcie, sprawdź, czy Twój roczny przychód netto nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro. Jeśli przekroczył, musisz przejść na skalę podatkową lub podatek liniowy.

Ważne!

Do limitu 2 mln euro nie wliczasz kwot, o które zmniejszyłeś lub zwiększyłeś przychody, dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Przykład.

Pan Marcin rozliczający się ryczałtem nie zapłacił kwoty 10.000 zł za zakupioną usługę w terminie 90 dni od daty płatności wskazanej na fakturze. Ponieważ przedsiębiorca będący na ryczałcie nie rozlicza kosztów, powinien doliczyć tę kwotę do podstawy opodatkowania, czyli zwiększyć swoje przychody. Jednak kwoty tej nie powinien brać przy ustalaniu limitu 2 mln euro pozwalającego na korzystanie z ryczałtu, a zatem przy ustalaniu pułapu 2 mln euro, pan Marcin powinien pominąć kwotę 10.000 zł.

Czy dalej możesz być zwolniony z VAT?

Jeśli jesteś zwolniony z VAT ze względu na wysokość obrotów, sprawdź, czy Twój roczny obrót nie przekroczył 200 000 złotych. Jeśli przekroczył, musisz zarejestrować się do VAT, o czym szerzej pisaliśmy w poprzednim wątku.

Czy nie musisz zmienić formy księgowości?

Jeśli prowadzisz uproszczoną księgowość, czyli rozliczasz się oparciu o KPiR lub ryczałt, sprawdź, czy Twój przychód netto nie przekroczył 2 000 000 euro. Jeśli przekroczył, musisz przejść na pełne księgi.

Czy nie musisz przejść na miesięczne rozliczenie VAT

Jeśli rozliczasz VAT kwartalnie jako mały podatnik, sprawdź, czy wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła 2 000 000 euro. Jeśli przekroczyła, tracisz prawo do bycia małym podatnikiem, rozliczania się w metodzie kasowej (jeśli tak się rozliczasz dla celów VAT) i musisz przejść na rozliczenie miesięczne VAT. W tym celu powinieneś złożyć zgłoszenie VAT-R w terminie do dnia złożenia deklaracji JPK_VAT za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, czyli w tym przypadku — do 25 stycznia 2024.

Czy nie powinieneś przejść na miesięczne rozliczanie ryczałtu

Jeśli opłacasz podatek ryczałtowy kwartalnie, sprawdź, czy Twoje przychody netto nie przekroczyły 200 000 euro. Jeśli przekroczyły, tracisz prawo do kwartalnego rozliczania podatku i powinieneś rozliczać się miesięcznie. Przejścia z ryczałtu kwartalnego na miesięczny nie musisz zgłaszać do urzędu skarbowego, wystarczy, że od teraz będziesz płacić ryczałt co miesiąc, a nie co kwartał.

Czy nie powinieneś przejść na miesięczne rozliczanie podatku PIT

Jeśli opłacasz podatek PIT kwartalnie, sprawdź, czy Twój przychód brutto nie przekroczył 2 000 000 euro. Jeśli przekroczył, tracisz prawo do kwartalnego opłacania zaliczek i musisz przejść na rozliczenie miesięczne. Przejścia na miesięczne rozliczenie PIT nie musisz nigdzie zgłaszać — taką informacją jest przelew podatku do urzędu skarbowego już za dany miesiąc zamiast za kwartał.

Ustawowe limity na rok 2024 należy przeliczyć według średniego kursu NBP z 2 października 2023, który wyniósł 4,6091 złotych za 1 euro.

Stąd obecne limity na 2024 rok, to:

Obszary limitowane Limit
Górny limit przychodów za rok 2023 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2024 r 9 218 200 zł netto
Dolny limit przychodów za rok 2023 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r 9 218 200 zł netto
Górny limit przychodów za rok 2023 uprawniający do uznania za małego podatnika VAT (rozliczenie kwartalne) 9 218 200 zł brutto
Górny limit przychodów za rok 2023 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 r. 921 820 zł netto
Górny limit przychodów za rok 2023 uprawniający do uznania za małego podatnika PIT (rozliczenie kwartalne) 9 218 200 zł brutto

Zmiana sposobu rozliczania podatków

Z poprzedniej części wiesz już, że jeśli Twoje przychody osiągną pewną wielkość, to jesteś zobowiązany do pewnych zmian.

Jeśli powyższe limity natomiast nie zostaną przekroczone, to także możesz dokonać powyższych zmian (nie musisz, ale możesz). Dowiedz się, co warto przeanalizować u progu nowego roku

 • przejście z kwartalnego VAT na miesięczne

Jeśli rozliczasz się kwartalnie i chciałbyś zrezygnować z tego sposobu, powinieneś złożyć VAT-R w terminie do dnia złożenia JPK VAT za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Przykładowo, jeśli od stycznia chcesz rozliczać się miesięcznie (a do tej pory byłeś na kwartalnym VAT), to najpóźniej do 25 lutego masz czas na zmianę formy rozliczenia, a tym samym na złożenie aktualizacji formularza VAT-R do właściwego Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że przejście na miesięczne VAT jest możliwe dopiero po upływie czterech pełnych kwartałów, za które składałeś deklaracje kwartalne.

 • przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne

Po pierwszych dwunastu miesiącach od dokonania rejestracji do podatku VAT, kiedy obowiązkowe było miesięczne rozliczanie VAT, możesz przejść na tryb kwartalny. Kwartalnie mogą rozliczać się tylko mali podatnicy VAT. Formularz VAT-R należy złożyć do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Przykładowo, jeżeli chciałbyś od stycznia rozliczać się kwartalnie, to najpóźniej do 25 lutego masz czas na zmianę formy rozliczenia, a tym samym na złożenie aktualizacji formularza VAT-R do właściwego Urzędu Skarbowego.

 • zmiana kwartalnego rozliczania PIT na miesięczne

Jeśli do tej pory opłacałeś PIT kwartalnie, ale chciałbyś od nowego roku przejść na miesięczne rozliczenie podatku, to wystarczy jedynie, że zapłacisz zaliczkę za styczeń w terminie do 20 lutego. O wyborze miesięcznego wpłacania zaliczek nie informuje się urzędu skarbowego. Wybór sposobu opłacania zaliczek na PIT dotyczy całego roku podatkowego, co oznacza, że nie można dokonywać zmian w tym zakresie w trakcie roku podatkowego.

 • zmiana miesięcznego rozliczania PIT na kwartalne

Aby zastosować tę formę rozliczania podatku od nowego roku, wystarczy, że opłacisz zaliczkę za pierwszy kwartał nowego roku — w terminie do 20 kwietnia 2024. O wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek należy poinformować dopiero w zeznaniu rocznym za rok 2024. Wybór sposobu wpłaty zaliczki na PIT dotyczy całego roku, co oznacza, że ​​w jego trakcie nie można dokonywać zmian w tym zakresie.

Na przełomie roku, dobrze przemyśleć powyższe kwestie, aby zoptymalizować działalność firmy w kolejnym roku.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie