Blog ifirma.pl

Czy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej to przychód?

|
|
2 minut czytania
Zastanawiasz się czy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowi przychód w działalności gospodarczej? W dzisiejszym artykule zajmiemy się tym tematem.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W ostatnich latach odnotowany został znaczący wzrost cen energii elektrycznej i gazu w przeciągu krótkiego przedziału czasu. Wzrost cen nośników energii w pierwszej kolejności odbija się na firmach, ale przenosi się również na ceny towarów i usług. Wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego oferowane jest wsparcie z Budżetu Państwa. W dzisiejszej publikacji będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowi przychód w działalności gospodarczej?

Rekompensaty dla firm z powodu wzrostu cen energii

W ramach Programu Rządowego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został Operatorem Programu. Celem Programu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, które ponoszą dodatkowe koszty wynikające z wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Pomoc ma postać refundacji poniesionych wydatków. Warunki i tryb ubiegania się o refundację można znaleźć na stronie rządowej NFOŚiGW. Podmiot ubiegający się o środki pomocowe musi spełniać szereg warunków, m.in. nie może mieć zaległości z tytułu należności podatkowych i składek ZUS. Nas jednak będzie przede wszystkim interesowało, czy przyznane środki będą przychodem w działalności gospodarczej? Takie akcje dzieją się cyklicznie, dlatego warto znać podstawowe zasady rozliczania rekompensat w podatku dochodowym.

Dofinansowania a przychód w działalności gospodarczej

Przychodami w działalności gospodarczej są nie tylko te, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale również inne kategorie wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga!

Przychodem w działalności gospodarczej są m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków

W ustawie o podatku PIT jest też przepis, który mówi o tym, czego się nie zalicza do przychodów z działalności gospodarczej.

Ważne!

Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państw.

Należałoby się więc zastanowić, czy w przypadku dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii nie mamy do czynienia z takim przypadkiem?

Czy dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej to przychód?

fiskus w pierwszej chwili uznał, że dofinansowanie nie stanowi przychodu w działalności gospodarczej, jednak z czasem wycofał się ze swojego stanowiska. Chodzi o zmianę interpretacji indywidualnej, której dokonał Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DOP4.8221.6.2021 z dnia 16.12.2022 r. W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła o dofinansowanie wzrostu cen energii i je otrzymała. Otrzymała również zaświadczenie o pomocy de minimis. Spółka skierowała zapytanie, czy otrzymana pomoc de minimis stanowi przychód w działalności gospodarczej? W pierwszej wersji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie stanowi, ale Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał stanowisko Dyrektora KIS za nieprawidłowe. Szef KAS stanął na stanowisku, że otrzymane przez spółkę dofinansowanie stanowi przychód w działalności gospodarczej, w uzasadnieniu napisał m.in., że Spółka miała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o zapłacone kwoty faktur kosztowych. Otrzymanie dofinansowania ma na celu zniwelowanie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej, a nie uzyskanie przez spółkę korzyści ekonomicznej, dlatego jest to przychód w działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że znajomość przepisów podatkowych nie wystarczy. W momencie kiedy pojawia się jakaś nowa okoliczność, a zapis w ustawie nie jest do końca precyzyjny rozpoczyna to dyskusję, jak prawidłowo dokonać rozliczeń podatkowych. W dzisiejszej publikacji przedstawiliśmy zagadnienie dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii pod kątem rozpoznania przychodu podatkowego. Jak się okazuje organy podatkowe uznają, że takie dofinansowanie stanowi przychód w działalności gospodarczej, pomimo tego, że zostało przyznane ze środków Budżetu Państwa. Na potwierdzenie zostało załączone stanowisko Szefa KAS. Można mieć pewien niedosyt co do tego rozstrzygnięcia, ale chyba nie pozostaje nic innego, jak je przyjąć do wiadomości.

Stan prawny na dzień: 29.05.2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie