Czym jest certyfikat rezydencji?

Przepisy prawa podatkowego w określonych sytuacjach mogą wymagać przedstawienia ważnego certyfikatu rezydencji. Czym dokładnie jest ten dokument? Kiedy może być potrzebny? W jaki sposób go uzyskać? Zapraszamy do lektury.

Certyfikat rezydencji – co to jest?

Definicję certyfikatu rezydencji możemy znaleźć w ustawach o podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi regulacjami, jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania (PIT) lub siedzibie (CIT) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. Potwierdza on, że dana osoba lub firma podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu właśnie w danym państwie (posiada w nim tzw. rezydencję podatkową).

Co ważne, dokument ten może potwierdzać stan miniony lub aktualny – nie można wystawić certyfikatu rezydencji na przyszłość.

 Jakie dane musi posiadać?

Przepisy podatkowe nie określają wprost, jakie dane powinien zawierać certyfikat rezydencji, ani nie wskazują jego wzoru. Zgodnie z definicją zawartą w ustawach podatkowych, powinien on natomiast posiadać stwierdzenie, że dany podatnik posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danego kraju i podlega w nim nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Powinien on ponadto posiadać datę wystawienia oraz określenie okresu, w którym obowiązuje.

Certyfikat rezydencji – kiedy może być potrzebny?

Uzyskanie certyfikatu rezydencji od kontrahenta lub konieczność zdobycia takiego dokumentu w Polsce może okazać się konieczne np. w sytuacji gdy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć PIT w Polsce lub gdy polski przedsiębiorca nabywa usługi niematerialne od zagranicznego kontrahenta (ma on bowiem związek z podatkiem u źródła – więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Posiadanie takiego zaświadczenia zwalnia podatnika od poboru podatku lub też znacznie obniża jego wartość – wszystko zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między konkretnymi dwoma państwami.

Ważne!

Obowiązek uzyskania certyfikatu rezydencji może także dotyczyć polskiego pracodawcy.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji?

By uzyskać certyfikat rezydencji, podatnik powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego, korzystając w tym celu z druku CFR-1. Fiskus w ciągu 7 dni ma obowiązek wydać właściwe zaświadczenie o miejscu zamieszkania (siedziby) wnioskującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Co ważne, opłata skarbowa za wydanie certyfikatu rezydencji wynosi 17 PLN.

 

Certyfikat rezydencji jest także niezbędny przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej z obcokrajowcem – kliknij i dowiedz się więcej!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK