Dokumentowanie przychodu w handlu obwoźnym i obnośnym

Specyfiką handlu obwoźnego i obnośnego jest to, że nabywcami towaru są, przede wszystkim, osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby te przeważnie na potwierdzenie zakupu nie żądają ani faktury VAT, ani rachunku sprzedaży. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada kasy rejestrującej, konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży bezrachunkowej.

Ewidencja sprzedaży

Przepisy nie określają wzoru takiej ewidencji. Może być ona prowadzona w zwykłym zeszycie. Ważne jest, aby spełniała wszystkie wymogi formalne:

Powinna zawierać co najmniej:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami,
  • kwotę tego przychodu.

Ewidencja powinna być zbroszurowana a jej karty kolejno ponumerowane. Jeżeli ewidencja sprzedaży nie jest prowadzona, przedsiębiorca powinien dokumentować sprzedaż dowodami wewnętrznymi.

Ustawodawca dał możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży:

  • wystawiania na koniec dnia dowodów wewnętrznych sprzedaży lub
  • prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Dokumentowanie przychodu

Przedsiębiorca prowadzący ewidencję sprzedaży w miejscu wykonywania handlu, powinien mieć co najmniej tę ewidencję. Jeżeli nie prowadzi ewidencji sprzedaży w miejscu wykonywania działalności (na straganie czy targowisku) musi wówczas mieć przy sobie Księgę Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca nie musi na bieżąco wpisywać sprzedaży do ewidencji czy dowodów wewnętrznych. Wpisu do ewidencji sprzedaży dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Może zdarzyć się tak, że w danym dniu przedsiębiorca w ogóle nie osiągnie przychodu. Przepisy nie wymagają, by odnotowywać w ewidencji brak utargu (przychodu).
Podobnie jest w przypadku dokumentowania sprzedaży dowodami wewnętrznymi. Dowód wewnętrzny sprzedaży należy wystawić na koniec dnia. W dokumencie w jednej kwocie wykazana jest wartość przychodów za dany dzień. Nie jest konieczne wystawianie dowodu wewnętrznego „zerowego”, gdy w danym dniu przedsiębiorca nie uzyskał przychodu.

Rozporządzenie nie nadkłada na przedsiębiorcę obowiązku posiadania przy sobie faktur zakupu towaru czy dokumentów sprzedaży z poprzednich dni. Dokumenty te powinny znajdować się w miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba jego firmy. Na życzenie nabywcy, bez względu na wartość transakcji, wystawienie dokumentu sprzedaży jest obowiązkowe, dlatego przedsiębiorca powinien mieć przy sobie druki faktur VAT (gdy jest VAT-owcem) lub rachunków.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI