Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 kwietnia 2011 wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania dostawy towarów przez podmiot nieposiadający siedziby w Polsce.
W odniesieniu do art.17 ust. 2 ustawy, w przypadku nabycia towarów na terytorium kraju od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru.

Faktury stwierdzające dokonanie takiej dostawy powinny zawierać:
1) adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub
2) wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub
3) oznaczenie “odwrotne obciążenie”.

Zgodnie z powyższym, sprzedawca wystawia fakturę bez naliczenia kwoty podatku VAT. Nabywca rozlicza taką transakcję poprzez wystawienie faktury wewnętrznej i doliczenie podatku VAT do ceny zakupu.
Na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca wykazujemy w pozycjach 41 i 42 deklaracji VAT-7.

W sytuacji, gdy na skutek błędu, sprzedawca wystawi fakturę i wykaże w niej kwotę podatku, nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Wynika to z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, który mówi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Podsumowując, podatnicy, którzy będą otrzymywali faktury bez naliczonego podatku VAT, a dokonującym dostawy na terytorium kraju będzie firma nieposiadająca siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, mają obowiązek odprowadzić podatek VAT z tej transakcji. Jednocześnie mają prawo do odliczenia, na zasadach ogólnych, podatku naliczonego.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK