Działalność gospodarcza w Polsce a umowa o pracę w innym kraju

Z dniem 1 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ). Rozporządzenie to uchyla przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. WE L 149 z 05.07.1971 r. ze zm.) z wyjątkiem przypadków określonych w art. 87 ust. 8 oraz w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Co to oznacza?
Oznacza to, że wg tego rozporządzenia osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym z krajów UE, EOG i Szwajcarii, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce zostaje całkowicie wyłączona spod polskiego systemu ubezpieczeń i nie opłaca z tego tytułu żadnych składek zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne.
Zgodnie z tym rozporządzeniem osoba ta podlega pod przepisy tego kraju w którym wykonuje pracę za wynagrodzeniem.
Nie podlega ona pod polskie przepisy i nie może być w tym zakresie kontrolowana przez polski ZUS.

Co zrobić kiedy prowadzimy już działalność w Polsce i zostajemy zatrudnieni w jednym z krajów EU?

W tym przypadku należy dokonać wyrejestrowania w polskim ZUS, oczywiście uzasadniamy to podjęciem dodatkowego zatrudnienia w jednym z krajów EU.
W takiej sytuacji jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników do ZUS składa :
-ZUS ZWUA- wyrejestrowanie z wszystkich ubezpieczeń -podając kod 600-inna przyczyna wyrejestrowania;
-ZUS ZWPA- wyrejestrowanie płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej;
-Oświadczenie o wyrejestrowaniu, że ma zawartą umowę o pracę w innym kraju i tam są odprowadzane składki.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, podlegających pod polskie ustawodawstwo wówczas do ZUS składa tylko:
– ZUS ZWUA- wyrejestrowanie z wszystkich ubezpieczeń -podając kod 600-inna przyczyna wyrejestrowania;
-Oświadczenie o wyrejestrowaniu że ma zawartą umowę o pracę w innym kraju i tam są odprowadzane składki.

Ważne!
W polskim ZUS należy przedłożyć druk A-1 ( dawniej E-101 ). Jest to druk wystawiony przez odpowiednik polskiego ZUS w danym państwie UE. Na druku tym jest wykazywany okres i z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniom w danym państwie. Druk ten jest podstawą do tego, aby nie opłacać w Polsce składek ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Co w przypadku gdy prowadzi się więcej niż jedną działalność gospodarczą w Polsce i mamy umowę o pracę w jednym z krajów UE?
W tym przypadku obowiązują takie same zasady jak przy prowadzeniu tylko jednej działalności. Czyli, z tytułu prowadzenia w Polsce więcej niż jednej działalności gospodarczej z żadnej z nich nie opłacamy składek ZUS. Taka osoba podlega pod przepisy tego kraju w którym wykonuje pracę za wynagrodzeniem.

Małgorzata Michalak

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań