VAT w Grecji – kompletny przewodnik. Stawki, progi rejestracyjne, deklaracje

VAT w Grecji

Wysyłasz towary na rzecz klientów z Grecji? Sprawdź, czy powinieneś się rejestrować do greckiego VAT i jakie są stawki VAT w Grecji.

VAT w Grecji został wprowadzony w 1987 roku. Podatek od wartości dodanej znany jest tam jako Foros prostithemenis aksias lub FPA.

Europejska ustawa, tak jak w pozostałych krajach członkowskich UE, dotyczy wielu zasady rejestracji, zgodności stawek, deklaracji, systemu Intrastat oraz innych dokumentów związanych z VAT.

Ustawa o podatku VAT z 2000 roku jest nadrzędnym przepisem regulującym odprowadzanie VAT. Szczegółowe decyzje, okólniki i ulotki związane z codzienną zgodnością zarządzane są przez Ministerstwo Finansów. Kiedy firma nie jest miejscowym rezydentem zagranicznym, zobowiązana jest do szczegółowego przestrzegania przepisów.

Czy powinieneś zarejestrować się w greckim VAT?

Podobnie jak w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej, greckie obowiązki rejestracyjne opierają się na Dyrektywach UE odnośnie podatku VAT. Istnieją jednak sytuacje szczególne, w których występują odstępstwa od ogólnie przyjętych przepisów. Najczęściej są to:

 • importowanie towarów do Europy przez Grecję po raz pierwszy,
 • wysyłka (sprzedaż) lub nabycie (zakup) towarów z innych krajów Unii Europejskiej (sprzedaż wewnątrzwspólnotowa),
 • kupno oraz sprzedaż towarów w Grecji,
 • sprzedawanie przez Internet w Grecji klientom, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy VAT (sytuacja wynika z zasad greckiego rocznego progu sprzedaży),
 • organizacja różnego typu imprez, konferencji i wystaw, na które wstęp jest płatny przy wejściu,
 • bycie firmą niezarejestrowaną jako płatnik VAT, która jednocześnie otrzymuje w Grecji usługi w ramach zasady odwrotnego obciążenia,
 • dostawa towarów na własną rękę.

Zagraniczne firmy świadczące usługi na terenie Grecji nie są objęte obowiązkiem rejestracji VAT. Spowodowane jest to wprowadzeniem Pakietu VAT w 2010 roku.

Jakie są greckie progi rejestracyjne VAT?

Nie istnieje żaden próg rejestracji VAT dla firm zagranicznych, które handlują na terenie Grecji i są zarejestrowane jako płatnicy VAT/GST w swoim kraju.

Istnieje jednak pewien próg rejestracji VAT w sprzedaży na odległość. Firmy zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej i sprzedają towary za pośrednictwem Internetu, objęte sa progiem wynoszących 35 tysięcy euro rocznie.

Jakie informacje są wymagane do uzyskania greckiego numery VAT i rejestracji?

Od firm zarejestrowanym na terenie UE greckie władze podatkowe będą wymagać wypełnienia stosownych formularzy i dostarczenia ich pocztą elektroniczną do odpowiedniego lokalnego urzędu skarbowego. Może pojawić się wymóg dostarczenia dodatkowej dokumentacji. Przedsiębiorcy spoza UE są zobowiązani do wyznaczenia swojego przedstawiciela podatkowego celem zarejestrowania się do odprowadzania greckiego podatku VAT.

Jaki jest format greckiego numeru VAT?

Kiedy rejestracja została już zatwierdzona (co zajmuje zaledwie jeden tydzień roboczy), firma otrzymuje unikalny grecki numer VAT. Wszystkie kraje członkowskie UE mają ustalony format dla swoich numerów VAT. Grecki numer zawiera prefiks EL, po którym następuje 9-cyfrowy numer.

Kod kraju: EL

Format: 123456789

Liczba znaków: 9

Greckie deklaracje VAT

Wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane w greckim urzędzie podatkowym jako nierezydenci VAT, muszą zgłaszać transakcje, które podlegają opodatkowaniu poprzez okresowe wypełnianie deklaracji podatkowych.

Jak często wymagane są greckie deklaracje VAT?

Deklaracje VAT w Grecji składane są miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od wielkości firmy oraz rodzaju prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jednak zagraniczne firmy, które zarejestrowały się jako podatnicy VAT w Grecji, powinny składać deklaracje kwartalne. Od 2014 roku roczna deklaracja VAT nie jest już wymagana przez greckie władze podatkowe.

Jakie są ostateczne terminy składania greckich deklaracji VAT?

Każdorazowa (miesięczna bądź kwartalna) deklaracja VAT jest wymogiem stawianym przed firmami ostatniego dnia roboczego w miesiącu, który nastąpił po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Każda wpłata greckiego VAT musi zostać uiszczona w tym samym czasie.

Jaki grecki podatek VAT można odliczyć?

Poza zadeklarowaniem sprzedaży lub podatku VAT należnego w greckiej deklaracji, firmy mogą skompensować podatek VAT należny o odpowiadający mu podatek VAT naliczony lub zakupowy.

Występują pewne wyjątki, a w tym:

 • zakwaterowanie pracowników, zapewnienie im żywności, napojów i rozrywek,
 • transport pracowniczy,
 • pojazdy użyteczności prywatnej.

Podmioty gospodarcze, które zarejestrowały się jako płatnicy VAT na terenie Grecji, mogą ubiegać się o zwrot podatku w dowolnym momencie po złożeniu deklaracji VAT. Jeżeli nie kontrola nie jest wymagana, zwrotu należy dokonać w ciągu 15 dni.

Gdzie składane są greckie deklaracje VAT?

Grecja nakłada obowiązek wypełnienia deklaracji VAT na większość podatników. Owe deklaracje są składane elektronicznie poprzez portal greckich władz podatkowych (www.gsis.gr).

Greckie kary VAT

Złożenie błędnych deklaracji lub opóźnienie w wypełnieniu greckich deklaracji VAT podlega karom. Nieterminowe zarejestrowanie się w VAT (30 dni od daty dostawy podlegającej opodatkowaniu) jest karane na tych samych zasadach. Jeżeli przedsiębiorca poinformuje władze podatkowe o ewentualnym opóźnieniu rejestracji, kara będzie równowartością 1,5% należnego podatku VAT za każdy miesiąc opóźnienia w rejestracji z limitem 100%. Kiedy greckie władze podatkowe odkryją opóźnienie, kara będzie naliczana w wysokości 3,5% należnego VAT (za każdy miesiąc opóźnienia) z górnym limitem nawet 200% całej kwoty zaległego podatku. Kary za zwłokę mogą więc wynosić od 100 do nawet 2500 euro. Niezłożenie deklaracji może skutkować nałożeniem kary w wysokości równej kwocie podatku VAT należnego w tej deklaracji. Kary za opóźnienia w płatnościach liczy się jako:

 • 10% należnego podatku VAT – jeżeli należą kwotę zapłacono w ciągu jednego roku od pierwotnego terminu płatności,
 • 20% należnego podatku VAT – gdy należna kwota została zapłacona między rokiem a dwoma latami od upływu terminu płatności, a także
 • 30% należnego podatku VAT, jeżeli należność opłaci się po upływie dwóch lat od terminu płatności.

Jeżeli deklaracja zawiera jakieś nieścisłości, kara będzie zależna od procentu kwoty całkowitej należnego podatku VAT, który zakwestionowano. Na przykład:

 • kara wynosi 10% zakwestionowanej kwoty, jeśli kwestionuje się od 5 do 20% kwoty podatku,
 • kara wynosi 30% zakwestionowanej kwoty, jeśli zakwestionowane jest ponad 20% kwoty podatku,
 • kara wynosi 100% zakwestionowanej kwoty, jeśli kwestionuje się ponad 20% kwoty podatku (a właściwy organ podatkowy będzie w stanie udowodnić celowość nieścisłości).

Grecki VAT objęty jest pięcioletnim okresem przedawnienia. Jednak – w przypadku wykrycia umyślnych wykroczeń bądź nieścisłości, rozliczenia można dokonać do 20 lat po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Stawki VAT w Grecji

STAWKA
TYP
RODZAJ TOWARÓW LUB USŁUG
24% standardowa Wszystkie pozostałe towary i usługi podlegające opodatkowaniu
13% obniżona
 • niektóre artykuły spożywcze;
 • niektóre dania na wynos;
 • niektóre kwiaty cięte i rośliny do produkcji żywności;
 • niektóre napoje bezalkoholowe;
 • artykuły wodociągowe;
 • niektóre produkty farmaceutyczne;
 • niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych;
 • niektóre artykuły rolnicze;
 • usługi pomocy domowej;
 • zakwaterowanie w hotelach (bed and breakfast);
 • niektóre usługi socjalne;
 • usługi restauracyjne i cateringowe (inne niż centra rozrywki);
 • usługi świadczone przez szkoły z internatem;
 • obiekty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 • obiekty zapewniające zakwaterowanie osobom upośledzonym umysłowo, osobom z zaburzeniami psychicznymi i narkomanom
6% obniżona
 • Niektóre produkty farmaceutyczne;
 • niektóre książki (z wyłączeniem e-booków);
 • niektóre gazety i czasopisma;
 • niektóre bilety wstępu do teatrów i na koncerty;
 • dostarczanie energii elektrycznej, gazu i centralne ogrzewanie
0% zerowa
  wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport lotniczy i morski

Bardzo podobne stawki VAT obowiązują w Portugalii. Zbliżone do greckich są również stawki VAT w Finlandii.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość