Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Pracodawca zatrudniający pracowników oprócz akt osobowych ma obowiązek prowadzenia min. ewidencję czasu pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Według art. 149 k.p. pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja czasu pracy

Kartę ewidencji czasu pracy pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika. Powinna ona obejmować:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dyżury,
  • urlopy,
  • zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
  • w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Pracodawca do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie.

Ewidencja czasu pracy w serwisie ifirma.pl:

Ewidencję czasu pracy możemy utworzyć w naszym serwisie.

Wchodzimy na zakładkę ewidencja czasu pracy

> stwórz ewidencję miesięczną

> wybierz pracownika ( wybieramy pracownika z listy )

> wybieramy umowę

> zaznaczamy: ”pobierz nominalny czas pracy z umowy” oraz „ uwzględniaj tylko dni robocze

> stwórz ewidencję czasu pracy,

otwiera się strona z ewidencją czasu pracy, którą możemy: wydrukować, dodać godziny pracy ( jeżeli nie zaznaczymy wcześniej, że pobierzemy nominalny czas pracy z umowy ), albo „dodać nieobecności”( podajemy typ absencji np. choroba,urlop wypoczynkowy, bezpłatny czy macierzyński ),

> Zatwierdzamy

Utworzoną ewidencję możemy wydrukować.

Lista obecności

Według Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek ustalenia w regulaminie pracy sposobu potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozostali pracodawcy powinni taką informację przekazać pracownikowi na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Czyli od pracodawcy zależy w jaki sposób pracownicy będą potwierdzali swoją obecność w firmie. To pracodawca decyduje o tym, że pracownicy będą podpisywać się na karcie ewidencji czasu pracy czy też zostaną wprowadzone indywidualne listy obecności na których pracownicy będą wpisywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI