Ewidencje w kantorach i lombardach

Podatnicy prowadzący kantory i lombardy oprócz dokumentacji wymaganej przepisami ogólnymi są zobowiązani do prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Definicja

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 19 ustawą Prawo Dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Działalność kantorowa jest regulowana szczegółowo m.in. w rozdziale 4 pod tytułem Działalność kantorowa ustawy z dnia 27.07.2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178) .

Co powinny zawierać dodatkowe ewidencje

Na podstawie § 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475) podatnicy wykonujący:

 1. działalność kantorową – prowadzą również według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego ewidencję wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej, zwaną dalej „ewidencją kupna i sprzedaży wartości dewizowych”;
 2. działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów) – są obowiązani prowadzić również ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy;

Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
 • imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
 • adres,
 • datę udzielenia pożyczki,
 • kwotę udzielonej pożyczki,
 • wysokość umówionych odsetek w złotych,
 • opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową,
 • termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami,
 • datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami,
 • datę zwrotu zastawionej rzeczy,
 • datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży,
 • kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Natomiast zgodnie § 3 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.09.2004r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2220 ) ewidencją kupna i sprzedaży wartości dewizowych powinna zawierać :

 • kolejny nr transakcji lub operacji;
 • datę zawarcia i datę realizacji transakcji lub datę przeprowadzenia operacji;
 • określenie rodzaju transakcji lub operacji;
 • sposób rozliczenia transakcji (wpłata, wypłata z kasy, na rachunek bankowy itp.);
 • nazwę i ilość wartości dewiz lub waluty polskiej będącej przedmiotem transakcji;
 • kurs waluty lub równowartość transakcji w PLN;
 • cenę jednostkową oraz wartość w PLN w przypadku kupna-sprzedaży złota dewizowego lub platyny

Ewidencja, o której mowa wyżej, obejmuje wszelkie transakcje i operacje powodujące zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej, w tym:

 • transakcje rozliczane w kantorze;
 • transakcje rozliczane za pośrednictwem rachunków bankowych;
 • transakcje rozliczane w części w kantorze i w części za pośrednictwem rachunków bankowych;
 • operacje przemieszczania wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą a rachunkami bankowymi.

Podstawowe zasady

Podczas prowadzenia ewidencji w kantorze liczą się następujące zasady. Przede wszystkim przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić:
prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej;
wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu.
Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być dokonywana po wprowadzeniu tych wartości do tej ewidencji, na podstawie wpisu określającego datę realizacji transakcji

Jeżeli jedna transakcja jest rozliczana w więcej niż jeden sposób, każde rozliczenie należy potraktować i ująć w ewidencji jako oddzielną transakcję.
Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a jeżeli transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcia, wpis uzupełnia się o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu.
Przedsiębiorca, prowadząc ewidencję w sposób określony wyżej, obowiązany jest zapewnić w każdym momencie możliwość ustalenia aktualnego stanu kasy w poszczególnych wartościach dewizowych i w walucie polskiej.

W przypadku obrotu walutą obcą dowody kupna i sprzedaży, powinny zawierać:

 • kolejny numer dowodu;
 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;
 • miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;
 • cechy dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji;
 • nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych lub skupionych walut obcych;
 • kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;
 • pieczątkę z oznaczeniem kantoru;
 • datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu;
 • pieczątkę imienną i podpis kasjera.

W przypadku obrotu złotem dewizowym lub platyną dewizową dowód ich kupna lub sprzedaży powinien zawierać oznaczenie postaci i ilości złota dewizowego lub platyny dewizowej, jednostkową cenę i wartość transakcji w walucie polskiej oraz oznaczenia określone w pkt 1-4 oraz pkt 7-9.
Jeżeli dowód kupna lub sprzedaży ma być wystawiony na okaziciela, nie zamieszcza się w nim danych określonych w pkt 2-4.
Dowodu kupna i sprzedaży nie wystawia się, jeżeli w związku z transakcjami kupna i sprzedaży wartości dewizowych są sporządzane:

 • pisemne umowy potwierdzające ich zawarcie lub
 • inne dokumenty stanowiące zgodnie z przepisami o rachunkowości lub przepisami podatkowymi dowody ich zawarcia.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Konkretyzacje powyższych zapisów stanowią objaśnienia do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zgodnie z nimi przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych nie wypełnia się kolumn 3-5 księgi tj. nr dowodu księgowego, dane kontrahenta.

W kolumnie 7 podatnicy wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
W przypadku prowadzenia działaności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw ( w lombardach) w kolumnie numer 7 wpisuje się na koniec miesiąca kwote prowizji stanowiącą wartość spłaconych w danym miesiacu odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwota udzielonych pozyczek.
W kolumnie 10 podatnicy wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych

Remanent

Dla przedsiębiorców prowadzących kantory przewidziano jeszcze specjalne zasady przy prowadzeniu ewidencji podatkowej w zakresie sporządzania spisu z natury.
Tak więc w działalności kantorowej spisem z natury należy objąć dodatkowo niesprzedane wartości dewizowe zgodnie z § 28 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Spis z natury niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy, a wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej.

Wybór formy opodatkowania dla osób prowadzący kantory, lombardy

Osoba prowadząca działalność kantorową nie ma możliwości wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, oraz rozliczania się za pomocą karty podatkowej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość