Blog ifirma.pl

Faktura VAT-marża

|
|
3 minut czytania
Faktury VAT-marża są wystawiane przez sprzedawców towarów używanych (np. komisy samochodowe) oraz pośredników (np. usługi turystyczne). Artykuł wyjaśnia zasady opodatkowania podatkiem VAT tych transakcji, wyliczania kwoty podatku, podaje dane wymagane na fakturze VAT-marża oraz sposób księgowania faktury VAT-marża przez nabywcę.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Faktury VAT marża wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Na czym polega procedura VAT marża?

Obowiązek wystawiania Faktury VAT-marża

Transakcje, które można opodatkowywać wg tej procedury określa ustawa o podatku VAT. Do tej grupy należą podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zgodnie z przepisami ustawy podstawą opodatkowania VAT marżą jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura rozliczania VAT oznacza, że sprzedawca nalicza i odprowadza VAT naliczony tylko od kwoty od marży (różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu), ale bez możliwości odliczenia VAT z faktur zakupu.

Przykład stosowania procedury VAT-marża

Najlepszym przykładem stosowania procedury VAT-marża jest działalność komisów samochodowych. Komis najczęściej kupuje pojazd od osoby fizycznej za określoną kwotę na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub umowy komisowej. Umowa nie określa kwoty podatku VAT – ponieważ taka transakcja nie podlega ustawie. Tym samym sprzedawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Ale sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i gdy dokona sprzedaży musi go naliczyć. Nie wylicza jednak kwoty podatku od całej ceny sprzedaży. Zaczyna od wyliczenia różnicy pomiędzy całkowita ceną sprzedaży, a ceną zakupu. Różnica jest kwotą prowizji brutto, która po podzieleniu przez 1,22 da kwotę prowizji netto. Różnica pomiędzy prowizją brutto i netto jest kwotą podatku VAT, którą sprzedawca jest zobowiązany wpłacić do US.

Dane na fakturze VAT- Marża

Tego rodzaju faktura ma ograniczony zakres danych i nie musi określać ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Podatnicy wystawiający fakturę marżę nie muszą też wyszczególniać na niej swojej marży. Tak więc na fakturze vat-marża widnieje tylko jedna kwota – całkowita cena sprzedaży.

Jak księguje fakturę VAT-marża kupujący.

Ponieważ faktura VAT-marża nie zawiera kwoty podatku to  kupujący nie może go odliczyć. Dla niego faktura VAT-marża jest równoważna z rachunkiem wystawionym przez nie-vatowca, lub umową kupna-sprzedaży. Taka faktura nie jest księgowana w ewidencji zakupów VAT. Cała kwota należna sprzedawcy będzie zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności.

Faktura VAT-marża a WNT i import towarów

Faktura VAT-marża występuje również w obrocie międzynarodowym. Transakcje udokumentowane fakturą VAT-marża (wystawioną przez zagranicznego sprzedawcę) nie mają charakteru ani importu towarów (gdy dostawca pochodzi spoza Unii) ani wewnątrzunijego nabycia towarów (dostawa z terenu Unii).  Tym samym na kupującego nie spada obowiązek opodatkowania zakupu polskim  podatkiem VAT. Szczególne znaczenie ma to w wypadku zakupu przez firmę samochodów osobowych. Samochód nabyty w np. w Niemczech na podstawie zwykłej faktury sprzedaży z zastosowaniem stawki VAT 0% jest transakcją WNT. Kupujący musi złożyć w US druk VAT-23, na którym ma obowiązek naliczyć  podatek VAT wg stawki 22%.  Następnie ma prawo do odliczenia 60% (lecz nie więcej niż  6000 zł) naliczonego podatku. W przypadku zakupu samochodu na podstawie faktury VAT-marża podatnik, na druku VAT-24,  występuje do US z wnioskiem  o stwierdzenie braku obowiązku uiszczenia podatku. Istotne jest, aby przedstawiona w US faktura VAT-marża  jednoznacznie potwierdzała ten sposób opodatkowania.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 9 czerwca 2010 o 15:06
   Artur

   No dobrze.

   A jeśli Kupujący zajmuje się sprzedażą aut używanych i nabył w ramach WNT (za cenę netto) pojazd to czy może sprzedać go w systemie FVat-marża ?

  2. 18 czerwca 2010 o 10:02
   Joanna Zalewska

   Procedura VAT-marża może być stosowana tylko wówczas, gdy wystawiający fakturę nie miał możliwości odliczenia podatku VAT, czyli gdy towar był przez niego zakupiony od podmiotu nie będącego płatnikiem podatku VAT lub też na podstawie faktury VAT-marża. Natomiast WNT jest stosowane tylko wówczas, gdy dostawca towaru jest płatnikiem podatku. Pan w ramach WNT zapłacił podatek w Polsce i miał prawo go odliczyć. Tym samym procedura VAT-marża nie może mieć zastosowania przy sprzedaży samochodu..

  3. 2 września 2010 o 16:58
   Mariusz

   Czy komis kupując auto na zasadach WNT czyli po wartości netto nalicza sobie f-ra wewnętrzną VAT i także f-rą wewnętrzną odlicza w pełnej wysokości (bez ograniczeń 60% max 6000zł)? Sprzedając dalej firmie nalicza wówczas Vat 22%?

  4. 14 września 2010 o 13:14
   Joanna Zalewska

   Komis, kupując samochód osobowy w celu jego odsprzedaży, ma prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku VAT. Ograniczenie do 60%, nie więcej niż 6 tys., w tej sytuacji nie stosuje się na mocy art. 86 pkt 4 ppkt 7 ustawy o podatku VAT. Przy sprzedaży nalicza się 22% podatku VAT.

  5. 1 listopada 2010 o 23:03
   Marek Laszczak

   Witam. Czy każdy podmiot może wystawiać fakturę vat-marża jeśli dostarcza towary używane? Jak księguje się w KPiR takie zdarzenie i jakie dodatkowe dokumenty trzeba oddać, jak odnieść podatek vat należny z tej faktury do pozostałych, czy po prostu go nie wliczać do niczego?

  6. 22 grudnia 2010 o 13:14
   Wioletta Kupisek

   Witam. czy to samo dotyczy uzywanych części samochodowych.
   Tzn. kupiłam uzywany silnik ( bez prawa odliczenia vat), który następnie montuję w samochodzie klienta, a fakturę wystawiam na robociznę i oczywiście silnki. Czy mogę od tego silnika zastosować vat marżę? Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży samochodów nowych, używanych,części( głównie nowych, to jest specyficzny przypadek)

  7. 20 maja 2011 o 12:15
   Piotr Małys

   A jak to się ma to sprzedaży telefonów? zauważyłem, że wiele firm sprzedaje NOWE telefony i wystawia paragon lub fakturę VAT-marża.
   Na górze artykułu podajecie, że fakturę taką można wystawić na towar używany. Jak zatem ma się to do oferowania telefonów nowych?

   Trochę się już w tym pogubiłem…

  8. 23 maja 2011 o 15:06
   Joanna Zalewska

   Telefony komórkowe nie są traktowane w szczególny sposób i tylko egzemplarze używane mogą być sprzedawane na fakturę VAT-marża. Definicja “towar używany” na potrzeby procedury vat-marża wymaga, aby towar był chociaż raz użyty. Możliwe więc, że tak sprzedawane są telefony “prawie nowe” a nie “fabrycznie nowe” lub mamy do czynienia z nadużyciem.

  9. 16 sierpnia 2011 o 16:16
   Andrzej Potocki

   Czy to samo dotyczy uzywanych części samochodowych.
   Tzn. kupiłem używany błotnik na giełdzie samochodowej na rachunek uproszczony ( bez prawa odliczenia vat), który następnie sprzedaję na fakturę VAT – marża – czy taka czynność jest dopuszczalna.

  10. 1 września 2011 o 06:37
   Joanna Zalewska

   Udokumentowanie transakcji fakturą vat-marża jest poprawne.
   Proszę dodatkowo zwrócić uwagę na to, że dokonując dostawy:
   części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);
   ma Pan obowiązek rejestrowania sprzedaży w/w artykułów na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, już od pierwszej tego typu transakcji.

  11. 8 listopada 2011 o 19:36
   gelre

   W pkt. 6 link nieaktywny

  12. 9 listopada 2011 o 16:32
   Hanna Liczner

   Odpowiedź 6 była udzielona ponad rok temu. Link jest już nieaktywny.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie