Faktury zaliczkowe na całą wartość zamówienia

W obrocie gospodarczym możemy spotkać się z sytuacją, gdy wpłacona zaliczka będzie pokrywała całą wartość przyszłego zobowiązania. Jak udokumentować i rozliczyć taki wpływ?

Faktura zaliczkowa na 100% wartości

Zasadniczo otrzymanie zaliczki w pełnej wartości zobowiązania nie będzie się różniło od częściowej zaliczki pod kątem dokumentacji. Takie zdarzenie należy udokumentować fakturą zaliczkową, którą wystawiamy do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymaliśmy wpływ.
Uwaga!
Fakturę zaliczkową wystawiamy wyłącznie wtedy, gdy strony ustaliły, że wpłata traktowana jest jako zaliczka. W niektórych sytuacjach nawet wcześniejsza wpłata może być traktowana jako zapłata za towar lub usługę.

Faktura zaliczkowa dla celów podatkowych

Faktury zaliczkowe są kojarzone przede wszystkim z koniecznością rozliczenia na ich podstawie VAT. I słusznie – zgodnie z przepisami, otrzymanie zaliczki generuje obowiązek podatkowy, zatem VAT z faktury zaliczkowej rozliczamy za ten miesiąc, w którym otrzymaliśmy wpływ. Błędem jest jednak uznanie, że na podstawie faktury zaliczkowej nigdy nie rozliczymy przychodu. Jeśli wpłacona zaliczka pokryła całą wartość zamówienia, wystawiona do niej faktura zaliczkowa pozwoli na rozliczenie przychodu po dokonaniu dostawy towarów lub wykonaniu usługi. W praktyce gospodarczej po zakończeniu transakcji przedsiębiorcy nanoszą adnotację z datą dostawy/usługi, i zgodnie z nią wykazują przychód.
Przykład.
Firma handlowa otrzymała zaliczkę na kwotę 1.230,00 zł brutto 18 września – wpłata pokrywała całą przyszłą dostawę towarów. Księgowa wystawiła fakturę zaliczkową z datą 18 września. Na tej podstawie rozliczyła VAT (w kwocie 230 zł) w deklaracji VAT za wrzesień. 12 października firma handlowa dostarczyła nabywcy zamówiony towar. Księgowa odnotowała na fakturze zaliczkowej, że transakcja została zakończona 12 października, i na tej podstawie uznała przychód z transakcji w kwocie 1.000 zł, dołączając go do podstawy wyliczenia zaliczki na PIT.

Zaliczka na 100% a faktura końcowa

Generalnie Ustawa o VAT, regulująca zasady wystawiania faktur, nie wskazuje przypadków, w których wystawia się zerowe faktury VAT. Dlatego też w sytuacji, kiedy cała transakcja została udokumentowana wcześniej fakturą zaliczkową, zaleca się rezygnację z zerowej faktury końcowej i rozliczenie całej transakcji tak, jak wskazano powyżej – w oparciu o fakturę zaliczkową. Mimo to w obrocie gospodarczym nadal możemy spotkać się z przedsiębiorcami, którzy wystawiają zerowe faktury końcowe.
  Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI