Formularz VAT-Z – cel złożenia i sposób wypełnienia

jak wypełnić VAT-Z?

Jak wypełnuić VAT-Z, dla kogo przeznaczony jest ten formularz, gdzie można go złożyć – wszystkie te informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Dla kogo jest formularz VAT-Z?

Formularz VAT-Z przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla podatników niebędących osobami fizycznymi, takimi jak np. spółka cywilna, którzy podlegali rejestracji jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) i chcą zaprzestać wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W przypadku, gdy nasza działalność będzie nadal funkcjonować, a my nie chcemy być już podatnikami podatku od towarów i usług, wówczas nie wypełniamy formularza VAT-Z. Wnioskiem przeznaczonym dla takich podatników jest zgłoszenie VAT-R, gdzie po spełnieniu odpowiednich warunków zaznaczamy rezygnację z opodatkowania podatkiem.

Ważne jest aby pamiętać, że na złożenie zgłoszenia mamy 7 dni od zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych VAT, to znaczy od dnia zakończenia działalności.

Jak złożyć VAT-Z?

VAT-Z możemy złożyć do urzędu skarbowego:

 • osobiście;
 • w naszym imieniu może go dostarczyć osoba trzecia;
 • wysłać go listem poleconym.

Jak wypełnić VAT-Z?

Wszystkie formularze VAT w wersji do druku można pobrać ze strony podatki.gov.pl.

Formularz VAT-Z to jednostronny druk, który składa się z 5 sekcji do wypełnienia. W jego nagłówku znajduje się miejsce na podanie numeru NIP podatnika.

jak wypełnić VAT-Z

Część A – miejsce składania zgłoszenia:

Zgłoszenie kierowane jest do Naczelnika urzędu skarbowego właściwego w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy pamiętać o właściwości miejscowej dla podatku VAT.

część A miejsce składania zgłoszenia

Część B – dane podatnika

Wpisując dane podatnika należy pamiętać, iż osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisuje swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Nie należy podawać tu adresu głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że jest on tożsamy z adresem zamieszkania. Inną zasadą kierujemy się, gdy nasz wniosek dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, wówczas wpisujemy tu pełną nazwę firmy (np. „KOWAL” Jan Kowalski i Janina Kowalska spółka cywilna) oraz adres jej siedziby.

jak wypełnić VAT-Z - część B

Część C – zaprzestanie czynności opodatkowanych

Składając VAT-Z musimy podać przyczynę, która spowodowała zaprzestanie przez nas czynności opodatkowanych podatkiem VAT. We wniosku, w polu 17. znajdziemy trzy przyczyny zaprzestania wykonywania działalności:

 • likwidacja
 • upadłość
 • inna

Data zaprzestania wykonywania czynności powinna być w przypadku osoby fizycznej identyczna jak data zakończenia działalności gospodarczej wskazana we wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

część C

Część D – podpis podatnika

Na końcu formularza w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną składamy oświadczenie oraz swój podpis. W przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną pomimo braku miejsca we wniosku podpis składają wszyscy wspólnicy, chyba że w umowie spółki umocowano jednego z nich do reprezentowania jej oraz do samodzielnego prowadzenia jej spraw przed organami podatkowymi.

Ustawodawca umożliwił podpisanie zgłoszenia VAT-Z przez osobę reprezentującą podatnika. Należy tu jednak pamiętać, że pełnomocnictwo dla osoby nas reprezentującej powinno być złożone w urzędzie wcześniej lub w chwili złożenia formularza VAT-Z. W sytuacji kiedy składamy pełnomocnictwo wraz z VAT-Z bezpiecznej jest spiąć ze sobą te dwa dokumenty.

część D podpis podatnika

Należy bezwzględnie pamiętać o złożeniu podpisu pod zgłoszeniem VAT-Z, gdyż bez tej formalności VAT-Z będzie nieważny, a my będziemy wzywani przez Naczelnika urzędu skarbowego z art. 169. § 1. Ordynacji podatkowej, który brzmi:

„Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”.*

*Ordynacja podatkowa (dz. U. 2012, poz.749)-tekst jednolity

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Dla kogo jest formularz VAT-Z?

  Formularz VAT-Z przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla podatników niebędących osobami fizycznymi, takimi jak np. spółka cywilna, którzy podlegali rejestracji jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) i chcą zaprzestać wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

 2. 🔸Do kiedy można złozyć VAT-Z?

  Na złożenie VAT-Z mamy 7 dni od zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych VAT (od dnia zakończenia działalności).

 3. 🔸Jak można złożyć VAT-Z?

  VAT-Z składa się do urzędu skarbowego i można to zrobić osobiście, listem poleconym, lub może go złożyć w naszym imieniu osoba trzecia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość