Blog ifirma.pl

Inne zmiany które wprowadza ustawa o tarczy antykryzysowej

|
|
6 minut czytania
Wiele istotnych zmian dla firm zostało wprowadzonych specustawą. Sprawdź które zmiany mogą dotyczyć twojej firmy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Sytuacja związana z epidemią jest wyjątkowa i trudno jest przewidzieć czas i okoliczności jej zakończenia. Dlatego każdy z nas musi spróbować odnaleźć się w nowych, nietypowych okolicznościach i robić swoje. Jeszcze większe dylematy mają przedsiębiorcy, którzy mogą w skrajnych przypadkach stracić to na co pracowali wiele lat. Dlatego w ostatnich dniach zapada wiele decyzji po stronie rządzących, które mają nieść pomoc w przejściu przez te trudne chwile. Przedstawiamy kolejne zmiany jakie zapisane zostały w ustawie o tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Na tę informację czekała największa grupa przedsiębiorców. Oczywistym jest, że składki ZUS należy opłacać bez względu na to czy firma przynosi dochody czy nie. Dlatego jest to tak duże obciążenie dla firm, które nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Obecna sytuacja ma wpływ na różne dziedziny życia i dotyczy wszystkich dlatego przyjęte zostały rozwiązania systemowe. Co na ten temat mówi specustawa?

Przedsiębiorcy są płatnikami składek jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Są zobowiązani do opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne. Z powodu epidemii koronawirusa w ustawie o tarczy antykryzysowej zapisano, że są zwolnieni z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku, pod warunkiem:

 1. Prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku.
 2. Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.- kwota 15.681,00 zł.
 3. Wniosek należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 roku.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w następuje w drodze decyzji. Od decyzji płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W jaki sposób złożyć wniosek do ZUS?

Na stronie ZUS znajduje się szereg cennych informacji w jaki sposób składać wnioski, jak również podane są dane kontaktowe w przypadku pytań i wątpliwości przedsiębiorców.

Wnioski można składać następującymi środkami komunikacji:

 1. Drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
 2. Za pośrednictwem poczty.
 3. Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku wątpliwości ZUS będzie się kontaktował telefonicznie albo e-mailem, dlatego należy pamiętać o podaniu tych danych. O sposobie załatwienia wniosku ZUS poinformuje na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Ważne!
 

Skomplikowane? Nadal nie jesteś pewien jak wypełnić ten wniosek? Klienci księgowości internetowej mogą liczyć na wsparcie naszych specjalistów w tym zakresie. Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy może podjąć decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie będzie obejmowało określoną grupę przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Z tego samego powodu terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., mogą zostać przedłużone do dnia 30 września 2020 r.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Opłatę roczną wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Odstąpienie od umowy o imprezach i usługach turystycznych

W specustawie nie zabrakło również odniesienia do tej kwestii. W ustawie zapisana została procedura odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania. Firma turystyczna, która anulowała wycieczkę turystyczną zobowiązana była do zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni. W ustawie w związku z COVID-19 zapisano, że termin zostaje wydłużony do 180 dni. Wprowadzono również dwie alternatywne formy zwrotu zaliczki w postaci pieniędzy lub vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Dotacje na żłobki

Z uwagi na czasowe zawieszenie funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na funkcjonowanie tych instytucji nie będą podlegały zwrotowi.

Wypowiadanie umów najmu

Ustawa przewiduje przedłużenie czasu obowiązywania umowy najmu do dnia 30 czerwca 2020 roku, zarówno lokali mieszkalnych jak i tych o innym przeznaczeniu. Najemca powinien mieć również zagwarantowaną wysokość czynszu na dotychczasowych warunkach. Ustawa przewiduje okoliczności, w których może dojść do rozwiązania umowy i zostały one enumeratywnie wymienione. Stanie się tak między innymi w sytuacji, gdy najemca zalega z zapłatą opłat za użytkowanie lokalu, czy też opłat niezależnych od wynajmującego za co najmniej jeden okres rozliczeniowy. Szczegóły zostały omówione w ustawie.

Egzaminy na aplikację radcowską

Terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostały wyznaczone na 24-27 marca 2020 roku. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego osoby, które złożyły wnioski o przystąpienie do tego egzaminu otrzymają 7 dni kalendarzowych dodatkowego urlopu bezpłatnego.

Odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

Odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegały darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 roku. W ustawie są również wymienione instytucje, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu, będą to:

 1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19,
 2. Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Odliczeniu będą podlegały kwoty:

 • 200% wartości darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 roku,
 • 150% wartości darowizny przekazanej w maju 2020 roku,
 • 100% wartości darowizny przekazanej od 1 czerwca do 30 września 2020 roku.

Zwolnienie z opłat abonamentowych

W okresie zagrożenia epidemiologicznego od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie opłat od zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za korzystanie z utworów i opłat abonamentowych. Z tego rozwiązania skorzystają w szczególności usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej, gdzie przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Dodatkowo w tym niecodziennym okresie przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

zmiany jakie wprowadza tarcza antykryzysowa

Tarczy antykryzysowa – najważniejsze zmiany.

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze pytania:

? Tarcza antykryzysowa – co to takiego?

Tarcza antykryzysowa to projekt, który ma na celu pomoc wszystkim dotkniętym gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa w Polsce. Głównym celem wprowadzonej tarczy jest utrzymanie miejsc pracy jak również płynności finansowej firm, poprzez dedykowane rozwiązania.

? Kto może skorzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej?

Pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy odczują skutki kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19 w naszym kraju. Głownymi grupami są: przedsiebiorcy, pracownicy jak również osoby samozatrudnione.

? Jakie zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa?

Opisanych w specustawie zmian, dotyczących różnorodnych kwestii gospodarczych jest wiele. Najważniejsze z nich dotyczą zagadnień takich jak:

 • zwolnienie z opłacania składek ZUS
 • zmiany terminów podatkowych
 • przesunięcie wejścia w życie istotnych dla przedsiebiorców zmian
 • wydłużenie terminu odstopięnia od umowy o imprezach i usługach turystycznych
 • odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19
 • Zzwolnienie z niektórych opłat abonamentowych

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie