Blog ifirma.pl

Zeznania roczne 2021 dla klientów Biura Rachunkowego

|
|
5 minut czytania
 
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
 1. Działalność gospodarcza
  • Jeśli dotychczas nie zostały przekazane do księgowej: wartość remanentu początkowego, zeznania roczne wskazujące stratę, którą chcą Państwo rozliczyć,
  • Potwierdzenia bankowe przelewów wykonanych do urzędu skarbowego z tytułu PIT-5/PIT-5L lub PIT-28 za rok 2020 (przelewy wykonane w okresie 01. Lutego 2021 do 31. Stycznia 2022),
  • Informacja roczna ZUS – do pobrania z pue-zus/płatnik/informacje roczne

  W przypadku rozliczania straty za rok 2021 poprzez korektę rozliczenia 2020: jeśli zeznanie roczne sporządzane było poza naszym biurem: kopia złożonego zeznania rocznego za 2020.

 2. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

  Do przekazania druku do urzędu niezbędne są dane autoryzujące: jeśli nasze biuro nie sporządzało rozliczenia za 2020 – prosimy o przekazanie kopii PIT rocznego za 2020 rok. W przypadku braku danych autoryzujących niezbędne będzie samodzielne przekazanie rozliczenia do US.

 3. Działy specjalne produkcji rolnej

  KPIR lub kwotę dochodu ustaloną przy zastosowaniu norm szacunkowych, otrzymaną decyzję PIT-7, wpłacone zaliczki.

 4. Dochody z najmu

  Informacja o wybranej formie opodatkowania i w razie potrzeby o przychodach, kosztach, rzeczywiście wpłaconych zaliczkach. Informacja małżonków o złożonym w US oświadczeniu, który z nich rozlicza najem w danym roku.

  a) Dla ryczałtu:

  • Ewidencja przychodów,
  • Wysokość należnego podatku oraz rzeczywiście zapłaconego zryczałtowanego podatku.

  b) Dla zasad ogólnych:

  • Przychody i koszty,
  • Wysokość należnych oraz rzeczywiście zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
 5. Praca w kraju

  Otrzymane od pracodawców PIT-11.

 6. Emerytury – renty, zasiłki chorobowe/macierzyńskie z ZUS

  Otrzymane w 2021 roku z ZUS (lub innej jednostki wypłacającej świadczenie) PIT-40A i PIT-11A. PIT-11a możecie Państwo wkrótce pobrać z pue-zus/świadczeniobiorca/formularze PIT

 7. Działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie i o dzieło)

  Otrzymane PIT-11, PIT-R, IFT-1/ IFT-1R.

 8. Prawa autorskie i pokrewne

  Otrzymane PIT-11, IFT-1/ IFT-1R.

 9. Inne niż wymienione w pkt 1-7
  • Otrzymane PIT-11, PIT-11A, PIT-8C,
  • Przychody i koszty z prywatnej sprzedaży rzeczy (używanych krócej niż pół roku).
 10. Dochody małoletnich dzieci

  Rodzaj przychodów, przychody, koszty, zaliczki należne oraz wpłacone.

 11. Zbycie nieruchomości

  Rok nabycia (lub wybudowania we własnym zakresie), przychody, koszty, dla nieruchomości nabytych po 31-12-2008 dodatkowo kwotę jaką planujemy wydać na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

 12. Przychody z kapitałów pieniężnych

  PIT-8C i inne posiadane dokumenty dotyczące przychodów i kosztów.

 13. Przychody uzyskane za granicą

  Kontakt indywidualny z księgową (przykładowo niezbędne będą: paski płac, potwierdzenia przelewów, informacja o okresie przebywania za granicą do ustalenia wysokości diet).

 1. Darowizny

  Dowody przekazania darowizn:

  • W przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • Darowizn rzeczowych – dokumentu identyfikującego darczyńcą, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,
  • Krwiodawstwo – zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi.
 2. Ulga na dzieci

  PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, okres sprawowania opieki – czyli okres, za który przysługuje Państwu ulga.

 3. Wydatki na cele rehabilitacyjne – kontakt indywidualny
 4. Wydatki na Internet

  Prywatne faktury z 2021 wraz z dowodami zapłaty (z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w 2021 z ulgi mogą skorzystać osoby które albo z niej jeszcze nie korzystały, albo korzystały tylko 2020 r. pod warunkiem, że dane wydatki na Internet nie były kosztem prowadzonej działalności gospodarczej).

 5. Wpłaty na IKZE

  Dowody wpłat wykonanych w roku 2021 na IKZE.

 6. Ulga IP Box

  Będzie przez Biuro wykazywana wyłącznie na podstawie dostarczonego, wypełnionego PIT/IP (sugerujemy skorzystanie z usług doradców podatkowych).

 7. Mieszkaniowe na zasadzie praw nabytych oraz wykazanych na PIT-2K:
  • Na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006,
  • Na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.

  Dokumenty: PIT-2K, kwota odsetek opłaconych w bieżącym roku, deklaracja za 2016, w której wykazano kwoty ulg do rozliczenia, informację o wykorzystaniu ulgi przez małżonka.

 8. Termomodernizacja

  Faktury na towary i usługi związane z termomodernizacją.

 9. 1% podatku dla OPP:
  • Numer KRS lub pełna nazwa organizacji,
  • Cel szczegółowy, jeśli jest wybrany,
  • Zgoda/brak zgody na przekazanie danych osobowych dla OPP.

  1% podatku pobierany jest z podatku, który pozostaje w urzędzie skarbowym. Przekazanie 1% podatku nie pomniejsza Państwa zwrotu/nie sprawia, że konieczna jest dopłata.

  Jeśli nie posiadają Państwo wybranej organizacji – nasze BR może losowo wybrać organizację pożytku publicznego.

Cennik

Przychody z działalności gospodarczej

PIT-36, PIT-36L i PIT-28R
Zeznanie roczne wyłącznie z działalności, w tym ulga na dziecko

50


Opłaty dodatkowe

Każdy dodatkowy PIT-11 (z umowy o pracę, zlecenie czy dzieło)

20 zł/PIT

Rozliczenie wspólne z małżonkiem (do jednego źródła przychodu małżonka)

40

Rozliczenie wspólne z małżonkiem (każdy kolejny PIT małżonka)

20

Rozliczenie wspólne z dzieckiem (do jednego źródła przychodu dziecka)

40

Rozliczenie wspólne z dzieckiem (każdy kolejny PIT-11)

20

Rozliczenie przy zatrudnieniu nierezydentów i cudzoziemców – IFT-1

100 (1 rozliczenie)

Ulga budowlana

30

Ulga termomodernizacyjna

10 (za każdą fakturę)

Ulga na Internet

5 (za każdą fakturę)

Darowizny

20 (za każdego beneficjenta)

PIT 38 (dochody z kapitałów pieniężnych – krajowych)

od 20

PIT 39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości)

50

Przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych

40

PIT-28R (przychody z najmu opodatkowane ryczałtem)

50 / 100
(w zależności od dostarczonej dokumentacji)

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce