Powrót

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

interpretacja ogólna

Interpretacja ogólna wydawana przez Ministra Finansów ma na celu rozwiać wątpliwości, gdy różne organy podatkowe wydają sprzeczne ze sobą decyzje w takiej samej sprawie.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Interpretację ogólną wydaje Minister Finansów (MF) z urzędu lub na wniosek – musi przy tym uwzględnić orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jej celem jest wyjaśnienie wątpliwości podatkowych, a także eliminacja rozbieżności w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych na podstawie tych samych przepisów.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG) powinien zawierać:

 • uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej,
 • przedstawienie zagadnienia będącego przedmiotem zapytania
 • wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej,
 • wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych dokumentach (decyzjach, postanowieniach, interpretacjach itd) wydanych przez organy podatkowe w takich samych sprawach faktycznych.

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej można złożyć przez internet (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym) lub listownie, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała).

Ile trzeba zapłacić?

Opłata za wydanie wniosku o interpretację ogólną wynosi 40 zł. Należy ją uiścić przed złożeniem wniosku, do którego dołącza się potwierdzenie zapłaty. Wpłaty dokonuje się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 (tytuł przelewu: Za wydanie interpretacji ogólnej). Jeśli Minister Finansów wyda interpretację ogólną, składający wniosek dostanie zwrot pieniędzy.

Ile się czeka?

Na wydanie interpretacji ogólnej, MF ma 3 miesiące. Pisma są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Minister Finansów pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, jeśli nie zawiera on niezbędnych elementów lub przedstawione we wniosku zagadnienie było już rozstrzygnięte inną interpretacją ogólną a stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

Jeśli wnioskodawca otrzyma postanowienie, że jego wniosek nie będzie rozpatrzony, ma 7 dni na złożenie zażalenia.

Wydanie interpretacji ogólnej z urzędu

Interpretacja ogólna może być także wydana z urzędu (z własnej inicjatywy Ministerstwa) przez resort podatkowy w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe (jako tzw. wyjaśnienie podatkowe).

Przykładowe dotychczasowe interpretacje ogólne:

 • nr. D D 2 . 8 2 0 2 . 4 . 2 0 2 0 – doprecyzowująca katalog wydatków na cele mieszkaniowe (ulga mieszkaniowa),
 • nr. P T 1 . 8 1 0 1 . 2 . 2 0 2 1 – dotycząca opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • nr. DD3.8201.1.2018 – w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.
 • nr. PT1.8101.1.2021 – dotycząca stawki podatku VAT wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe,
 • nr. DD5.8201.11.2020 – w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu,
 • nr. PT9.8101.3.2020 – karty paliwowe a VAT.

Czy interpretacja ogólna jest wiążąca?

Interpretacja ogólna stanowi walor ochronny dla podatnika, zwiększa jego bezpieczeństwo podatkowe – jeśli podatnik się do niej zastosuje. Nie jest jednak źródłem prawa. Jej celem jest rozwianie wątpliwości podatkowych powstałych na skutek wydawanych odrębnych rozstrzygnięć w takie samej sprawie przez różne organy podatkowe. Zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował.

Przy czym należy tu zwrócić uwagę na zwrot “zastosowanie się do interpretacji”. Oznacza to, że wydanie interpretacji nie wiąże ani podatnika ani urzędów, ale ten podatnik, który się do niej zastosuje (zastosował) jest chroniony, interpretacja ogólna wyjaśnia jak podatnik może się zachować w danej sytuacji podatkowej.

A zatem organy podatkowe, jak i podatnik nie muszą stosować się do wydanej interpretacji, ale jeśli podatnik się do niej zastosuje, to nie może mu to zaszkodzić (nawet wtedy, gdy organy skarbowe nie uwzględnią tej interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej).

Ponadto, w ostatnich akapitach niektórych interpretacji ogólnych możemy przeczytać, że “Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W konsekwencji interpretacja ogólna nie może nakładać na podatnika obowiązków i nie jest dla niego aktem bezpośrednio wiążącym. Zastosowanie się do niej będzie miało walor ochronny zgodnie z przepisami art. 14k–14m ustawy – Ordynacja podatkowa.(Op) ”

W art. 14l Op.czytamy, że “w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku”. Z czego możemy wywieść, że jeśli skutki podatkowe nastąpią po opublikowaniu interpretacji – podatnik jest nią chroniony.

Warto także przytoczyć art. 14m op. § 1 – “Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

 1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
 2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

§ 2 Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

 1. w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, (…)
 2. w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, (…), oraz kwartał następny;
 3. w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, (…), oraz miesiąc następny.

Czym się różni interpretacja ogólna od interpretacji podatkowej

Interpretacja ogólna ma na celu wyjaśnić jak stosować przepisy podatkowe, co do których różne organy wydają przeciwstawne decyzje i jest wydawana na rzecz “ogółu”.

Interpretacja indywidualna to pytanie, swego rodzaju żądanie konkretnej, pojedynczej osoby, jak ma się zachować w opisanej przez siebie sytuacji podatkowej. Ma ona zastosowanie tylko do tej osoby, która złożyła wniosek i tylko dla stanu faktycznego w nim opisanego.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość