Blog ifirma.pl

Jak skorzystać z czynnego żalu w 2024 roku? Wzór zawiadomienia wraz z omówieniem!

|
|
4 minut czytania
Podatniku, nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie? A może zapłaciłeś nieodpowiedni podatek dochodowy albo podatek VAT, albo w ogóle go nie zapłaciłeś? Pamiętaj, że możesz uchronić się przed konsekwencjami skarbowymi, korzystając z czynnego żalu! Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest czynny żal i jak z niego skorzystać?

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy reguluje w przepisie art. 16 instytucję związaną z zagadnieniem czynnego żalu, czyli tzw. zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

 • „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu” [por. §1];
 • „Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia — uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4” [por. §2];
 • „Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4” [por. §3].

Tym samym, aby istniała możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • zawiadomienie organu ścigania o popełnionym przez sprawcę czynie poprzez ujawnienie istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu;
 • dochowanie właściwej formy zawiadomienia;
 • uiszczenie całej wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym w terminie wyznaczonym przez organ lub złożenie przedmiotu podlegającego przepadkowi albo jego równowartości pieniężnej.

WAŻNE – czynny żal dotyczy wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Kiedy zawiadomienie jest bezskuteczne?

Zawiadomienie o popełnionym czynie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 • w czasie kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
 • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Wobec kogo nie można zastosować czynnego żalu?

Instytucja czynnego żalu nie przysługuje osobie, która:

 • kierowała wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
 • wykorzystała uzależnienie innej osoby od siebie i poleciła jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
 • zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego bądź kierowała taką grupą lub związkiem, chyba że zawiadomienia dokonała ze wszystkimi członkami tej grupy lub związku;
 • nakłaniała inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Jak i do kogo się składa czynny żal?

Zawiadomienie o popełnionym czynie może być złożone w następujących formach:

 • ustnie do protokołu;
 • na piśmie;
 • za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Zawiadomienie można złożyć do:

 • urzędu skarbowego;
 • inspektora kontroli skarbowej;
 • urzędu celnego;
 • za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Zawiadomienie powinno zawierać elementy, takie jak:

 • dane sprawcy;
 • dane adresata, czyli naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego;
 • opis popełnionego czynu i okoliczności jego popełnienia;
 • wskazanie osób, które współuczestniczyły w czynie zabronionym;
 • informacja o dopełnieniu obowiązku w postaci naprawienia czynu.

Wzór zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

 

Wzór zawiadomienia o popełnieniu czyny zabronionego możesz pobrać tutaj.

 

Podsumowanie

Czynny żal ma charakter dobrowolny i umożliwia uniknięcie sankcji skarbowej, o ile sprawca złoży zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dopełni obowiązków np. złożenie deklaracji czy też uiszczenie w całości zaległości podatkowej.

Czy wiesz, co zrobić, gdy faktura VAT ulegnie zniszczeniu albo zostanie zgubiona? Jeśli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie