Powrót

Kasa fiskalna – zmiany od 2013 roku

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujący wprowadza kilka znaczących zmian rozszerzających obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujący wprowadza kilka znaczących zmian. Zmiany te mają na celu ograniczyć nadużycia związane z ukrywaniem rzeczywistych obrotów z działalności. Niżej omówione są najważniejsze z nich.

Zmiana kwoty limitu

Projekt zakłada obniżenie kwoty limitu do 20 000 zł wartości sprzedaży w trakcie roku. Kwota limitu będzie taka sama dla przedsiębiorców rozpoczynających i kontynuujących działalność.
Obecnie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej podatników, u których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł. Dla podatników, którzy w danym roku rozpoczęli sprzedaż limit wynosi 20 000 zł.

Proporcja

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego, kwota limitu będzie wyliczana w proporcji do okresu wykonywania tych czynności.
Obecnie limity dotyczą sprzedaży wykonanej w trakcie roku bez rozpatrywania, jak długo jest prowadzona działalność.

Termin na założenie kasy

Projekt przewiduje taki sam –  2-miesięczny termin na założenie kasy  – dla przedsiębiorców rozpoczynających i kontynuujących działalność.
Obecnie termin w jakim należy założyć kasę jest zróżnicowany: przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w danym roku muszą założyć kasę najpóźniej w dniu przekroczenia limitu, natomiast przedsiębiorcy kontynuujący działalność mają na to 2 miesiące (licząc od początku kolejnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie limitu).

Lista zwolnień

Ze zwolnień zostaną wyłączone usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy. Pozostałe zwolnienia zawarte w załączniku do rozporządzenia będą utrzymane.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

29 komentarzy

 1. Łukasz Hejnak

  Czy „2-miesięczny termin na założenie kasy” oznacza, że jeżeli w danym roku przekroczę 20tys. dochodu w Listopadzie, to mimo to nie mam obowiązku posiadania kasy?

 2. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Jeżeli przekroczył Pan w danym roku limit, to ma Pan obowiązek założyć kasę. I tak, jeżeli limit zostanie przekroczony w listopadzie, to najpóźniej w styczniu należy założyć kasę. Nie ma tutaj zastosowania już kolejny rok i kolejny limit.

 3. Marcin

  Hmn, to zmiana na lepsze. Na pewno mniejsze zróżnicowanie zasad sprawi, że przepisy też dla samych podatników staną się bardziej jasne.

 4. Presta

  W ostatnim rozporządzeniu ministra finansów w tej kwesii jest również wpis, że z konieczności ewidencji na kasie fiskalnej zwolnione są podmioty, które świadczą sprzedaż drogą wysyłkową. (lub te podmioty, które wszystkie wpłaty otrzymują na konto bankowe) Czy w związku z tym, mam rozumieć, że ich limit 20 tyś pln nie dotyczy?

  Tu jest o tym obszerniejsze słowo:
  http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/664052,zamieszanie_z_paragonami_w_internecie_sprzedawcy_beda_mieli_problem_z_rozliczeniami.html

 5. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Zwolnienie dotyczące sprzedaży wysyłkowej było i zostaje nadal utrzymane. Dotyczy ono sytuacji, gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty – chodzi tu o możliwość zidentyfikowania klienta. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Nie obowiązuje tutaj limit. Jednak nie każdy może skorzystać z tego zwolnienia. Lista towarów, przy sprzedaży których należy założyć kasę jeszcze przed pierwszą sprzedażą (bez względu na to czy będą one sprzedawane przez internet), wymieniona jest w paragrafie 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 6. Kris

  Prowadzedziałalmosc 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Czyli wynajem pokoi . Czy w tym przypadku obowiazuje mnie kasa fiskalna? Prosze o info.

 7. Aga

  Prowadzę Działalność gospodarczą (sprzedaż) od stycznia 2011 roku, w 2011 roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych wynosiła zaledwie 2000 zł, i na tej podstawie byłam zwolniona z kasy w 2012. W 2012 roku obowiązywał mnie limit 40 tys. zł, sprzedaż na rzecz osób fizycznych wyniosła w 2012 roku 27 tys. Proszę o podpowiedź, czy w świetle nowych przepisów będę musiała mieć kasę od 1 marca 2013 roku, czy po przekroczeniu 20 tys obrotów w 2013 roku?
  Kiedy należy zgłosić obowiązek do US, a kiedy fizycznie mieć kasę?

 8. Lucyna Grzanka

  Prowadzę działalność polegającą na sprzedaży bielizny na targowiskach od 2008 r. Dotychaczas nie miałam obowiązku posiadania kasy fiskalnej gdyż obrót ze sprzedaży nie przekroczył 40 tyś. zł. W 2012 r. obrót wyniósł 23 tyś. Z wprowadzonych zmian na rok 2013 zrozumiałam że obowiązek posiadania kasy będę miała po osiągnięciu w 2013 r. obrotu 20 tyś. zł. Czy dobrze zrozumiałam ? Bo słyszę z róznych źródeł że muszę mieć kasę od 1 marca 2013 gdyż obrót w roku 2012 przekroczył 20 tyś.

 9. Grzegorz

  Prowadzę działalność od 2000 roku.Czy mając obrót w 2012 roku 36000 zł,muszę w 2013roku zarejestrować kasę fiskalną?

 10. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do Pani Agnieszki: jeżeli w 2012 roku przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności przekroczył u Pani 20 000 zł, to ma Pani obowiązek założyć kasę fiskalną najpóźniej 1 marca 2013 roku.

 11. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do Pani Lucyny: jeżeli w 2012 roku przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności przekroczył u Pani 20 000 zł, to ma Pani obowiązek założyć kasę fiskalną najpóźniej 1 marca 2013 roku.

 12. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do Pana Grzegorza: jeżeli w 2012 roku przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności przekroczył u Pana 20 000 zł, to ma Pan obowiązek założyć kasę fiskalną najpóźniej 1 marca 2013 roku.

 13. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Krisa: z kasy zwolnione są pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi (PKWiU ex 55.20.19.0), świadczone wyłącznie przez obozowiska dla dzieci. W pozostałych przypadkach obowiązuje limit na kasę.

 14. Joanna

  czy ośrodki szkolenia kierowców są zwolnione z obowiazku posiadania kasy fiskalnej?

 15. Joanna

  od jakiego miesiąca obowiązuje zgłoszenie kasy czy są różne terminy?

 16. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Od 2013 roku szkoły nauki jazdy nie są już zwolnione z kasy fiskalnej przedmiotowo. Obecnie ma tutaj zastosowanie limit.
  Jeżeli w 2012 przekroczyła Pani obrót 20 000 zł, to ma Pani obowiązek założyć kasę najpóźniej 1 marca 2013 roku.

 17. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Najpierw należy dokonać zgłoszenia o planowanej liczbie kas i miejscu ich zainstalowania. Po zainstalowaniu kasy, należy w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie US.

 18. Andrzej

  Jeżeli prowadzę swoja działalność gospodarczą renowacja mebli stylowych i jestem na karcie podatkowej to muszę zakładać kasę fiskalną??

 19. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Nie ma zwolnień z kasy dla przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowej. Nie oznacza to, że musi Pan od razu zakładać kasę fiskalną. Obowiązują Pana limity. W 2013 roku jest to kwota 20 000 zł. Dodatkowo może Pan skorzystać ze zwolnienia np. jeśli otrzymuje Pan zapłatę za wykonywane usługi na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

 20. ewelina

  Witam,
  jestem ryczałtowcem i mój obrót wniósł 24 tyś. Więc mam obowiązek założyć kasę fiskalną najpóźniej 1 marca 2013 roku. I mam takie pytanie czy ja mogę skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej? czy najpierw mam składać do us jakieś podania przed zakupem kasy fiskalnej? czy najpierw mam kupić a później zgłosić do us? Proszę o odpowiedź.

 21. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Oto warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej (muszą być spełnione łącznie):
  1) rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą (czyli u Pani najpóźniej 1 marca 2013),
  2) zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,
  3) zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania (zawiadomienie to musi nastąpić w formie pisemnej, przepisy nie podają terminu w jakim należy je złożyć, ale trzeba to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie).
  Proszę pamiętać, że po fiskalizacji kasy (zainstalowaniu kasy), ma Pani obowiązek w ciągu 7 dni fakt ten zgłosić do urzędu skarbowego.

 22. Gosia

  Czy jeśli w styczniu i lutym miałam zawieszoną działalność to w dalszym ciągu obowiązuje mnie posiadanie kasy fiskalnej od 1 marca (od tego dnia wznawiam działalność). I czy jeśli zaczynając od tego roku wszelkie należności będą wpływać na moje konto z zaznaczeniem za jaką usługę jest to zapłata to czy będę zwolniona z kasy fiskalnej?

 23. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Jakie usługi w ramach działalności Pani świadczy? Czy w 2012 obrót z tego tytułu przekroczył 20 000 zł? W rozporządzeniu jest specjalne zwolnienie przy świadczeniu usług, czy korzystała Pani z tego zwolnienia?
  Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty lub banku (na rachunek podatnika), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Jeżeli spełnione są warunki podane w zwolnieniu, nie ma tutaj znaczenia obrót. Bez względu na jego wysokość nie trzeba zakładać kasy.
  Aby mogła Pani skorzystać z tego zwolnienia, warunki musiałyby zostać spełnione również w roku poprzednim (wpłaty na konto + ewidencja). Jeżeli w zeszłym roku przekroczyła Pani 20 000 zł i otrzymywała wpłaty w gotówce, ma Pani obowiązek założyć kasę z dniem 1 marca.

 24. andawidow

  prowadzę 2 działalności ,
  1.działalność taksówek osobowych- -mam zarejestrowaną kasę
  2. obiekty noclegoweturystyczne…i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (5520.z)-
  -obroty z tej działalności poniżej 20tys.-do tej pory bez kasy
  ….w sumie obroty w 2012 50tys.pln
  ……..czy muszę założyć kasę dla wynajmu pokoi?

 25. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie są:
  1)pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
  2)pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0,
  3)wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  W przypadku punktu 2 i 3, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te są w całości dokumentowane fakturami.

 26. andawidow

  …pani Mecenas,proszę o wyjaśnienie,czy limit 40000pln zobowiązujący do założenia kasy fisk. dotyczy w moim przypadku sumy przychodów z dwóch działalności, czy tylko przychodów z działalności „wynajem pokoi”. Działalnośc taksówek osobowych była i jest prowadzona przy użyciu kasy fisk.-przychód w 2012r. = 34000pln . Działalność „wynajem pokoi”(55.20.z)-przychód w 2012 16000pln.-działalność była prowadzona bez kasy fisk.
  …czy muszę dla tej działalności założyć kasę

 27. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania na kasie pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi – świadczone wyłącznie przez obozowiska dla dzieci. Jeżeli nie prowadzi Pan obozowiska dla dzieci, to nie może Pan skorzystać z tego zwolnienia. Oznacza to, że powinien Pan nabijać na kasę całą sprzedaż od razu po jej założeniu.

 28. Artur

  Witam Panią,

  Przede wszystkim dziękuję za merytoryczny wpis na blogu.

  Sam już nie do końca wiem jak ma wyglądać moja sytuacja gdyż otrzymuję sprzeczne informacje.

  Otóż prowadzę sezonową działalność „Usługi fotograficzne” od 1 lutego 2012. Działalność zawiesiłem na okres zimowy tj. od 1.10.2012 do 01.04.2013. Za okres ośmiomiesięcznej sezonowej działalności, uzyskałem przychód około 18000zł. Działalność się rozwija prawidłowo i na tegoroczny sezon tj. od 1.04.2013 do 1.10.2013 na chwilę obecną mam podpisane umowy na łączną kwotę około 45000zł, oczywiście płatność następuje po wykonanej pracy, ale umowy z klientami mam już podpisane.

  Czy zatem powinienem mieć kasę od 1 kwietnia tj. terminu wznowienia zawieszonej działalności, czy dopiero w chwili uzyskania obrotu 20000zł czyli w połowie sezonu? Nie jestem vatowcem, a rozliczam się kwartalnie na zasadach ogólnych.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

 29. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Czy umowy podpisane są z innymi firmami? Jeśli tak, to przychód uzyskany w ten sposób nie ma wpływu na kasę fiskalną. Do limitu na kasę wliczane są jedynie transakcje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli świadczy Pan dla nich usługi, to kasę będzie Pan musiał założyć, dopiero po przekroczeniu w danym roku kwoty 20 000 zł. Na założenie kasy ma Pan 2 miesiące.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość