Kiedy może mieć miejsce wykreślenie podatnika z VAT-UE

Przez naszą nieuwagę bądź nieświadomość może przydarzyć nam się wykreślenie z rejestru VAT-UE. Zdarzają się takie sytuacje, że mimo wcześniejszej rejestracji do transakcji unijnych oraz realizacji wewnątrzwspólnotowych obrotów, urząd może podjąć decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z VAT-UE. Sprawdź w jakich konkretnie przypadkach może tego dokonać!

Wykreślenie podatnika z VAT-UE – przykłady

1) wykreślenie w przypadku braku składania przez czynnych podatników deklaracji VAT-7/VAT-7K

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), podatnik, który pomimo obowiązku, przez 6 miesięcy bądź 2 kwartały nie złoży deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie wykreślony z VAT, jak i również z VAT-UE. Przykład 1. Przedsiębiorca, rozliczający się w trybie miesięcznym, wyjechał za granicę na 6 miesięcy. Nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zawieszenia działalności na ten okres do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. Nie były wykazywane transakcje opodatkowane oraz nie były składane deklaracje VAT-7/VAT-7K. Konsekwencją jest wykreślenie podatnika z VAT oraz z VAT-UE.
UWAGA! Podatnik, który został wykreślony z powodu niedopełnienia obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K, jest informowany przez naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu go z rejestru czynnych podatników VAT. Przywrócenie statusu jako płatnika VAT następuje pod warunkiem udowodnienia przez przedsiębiorcę, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

2) wykreślenie w przypadku składania przez czynnych podatników deklaracji zerowych VAT-7/VAT-7K

Zgodnie z art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, podatnik, który przez 3 miesiące bądź 1 kwartał będzie składał deklaracje zerowe VAT-7/VAT-7K, zostanie wykreślony z rejestru VAT-UE. Przykład 2. Przedsiębiorca przez 3 miesiące przebywał w szpitalu. Nie wykazywał transakcji opodatkowanych, jednak dopełnił obowiązku składania zerowych deklaracji VAT-7/VAT-7K. W zaistniałej sytuacji, przedsiębiorca zostanie wykreślony z VAT-UE. Aby stać się ponownie podatnikiem VAT-UE, konieczna jest powtórna rejestracja na formularzu VAT-R.

3) wykreślenie w przypadku braku składania przez podatników VAT czynnych oraz podatników zwolnionych, deklaracji VAT-UE

Art. 97 ust. 15a ustawy o VAT wskazuje, że podatnik, który pomimo ciążącego na nim obowiązku, przez 3 miesiące nie składał informacji podsumowującej VAT-UE, zostanie wykreślony z VAT-UE. Jeśli deklaracje VAT-7/7K/8/9M były składane terminowo i wykazywane były na nich transakcje, które powinny być ujęte także na VAT-UE, ale podatnik nie dopełnił obowiązku składania informacji podsumowujących, zostanie on wykreślony z VAT-UE.
UWAGA! Informacje podsumowujące VAT-UE składamy w trybie miesięcznym do 25. dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa. Jeżeli nie wystąpiła transakcja unijna, nie składamy zerowych informacji podsumowujących VAT-UE. Przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z rejestru podatków VAT-UE, jeżeli w ciągu 3 miesięcy, nie występowały transakcje unijne.
Przykład 3. Przedsiębiorca dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz przez nieuwagę przez 3 miesiące nie składał informacji podsumowującej. W tej sytuacji z powodu niedopełnienia obowiązku składania informacji podsumowującej przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru podatników unijnych. Należy w najszybszym możliwym terminie złożyć brakujące informacje podsumowujące oraz ponownie zarejestrować się do VAT unijnego. Sprawdź: jakie są konsekwencje braku rejestracji do VAT-UE przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług.
WAŻNE!
Naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku powiadomienia przedsiębiorcy o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT, natomiast przedsiębiorca zostanie poinformowany w przypadku wykreślenia z rejestru VAT-UE. Na stronie Ministerstwa Finansów, możemy sprawdzić czy jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, natomiast czy posiadamy status podatnika VAT-UE sprawdzimy w bazie VIES

Co jeśli zostaniemy wykreśleni z VAT-UE?

Jeżeli przedsiębiorca zamierza dokonywać transakcji unijnych, powinien dokonać ponownej rejestracji na formularzu VAT-R (wyjątkiem jest wykreślenie z powodu niedopełnienia obowiązku składania deklaracji VAT przez czynnego podatnika, gdzie aby stać się ponownie podatnikiem unijnym, przedsiębiorca powinien udowodnić że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złożyć brakujące deklaracje). Przepisy nie określają przewidzianego okresu, na ponowną rejestrację.  
Dowiedz się kim jest podatnik unijny oraz kiedy obowiązuje rejestracja do podatku unijnego.
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI