Blog ifirma.pl

Kiedy przekazanie próbek nie podlega VAT?

|
|
5 minut czytania
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jeśli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, wytworzeniu towarów lub części składowych, to dostawa tych towarów nawet jeśli jest nieodpłatna podlega VAT. Dotyczy to w szczególności przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste np. podatnika, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników oraz wszelkie darowizny.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jeśli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, wytworzeniu towarów lub części składowych, to dostawa tych towarów nawet jeśli jest nieodpłatna podlega VAT. Dotyczy to w szczególności przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste np. podatnika, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników oraz wszelkie darowizny. Z kolei art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje na sytuację kiedy nie stosuje się powyższego przepisu. Nie stosuje się go w przypadku przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, o ile przekazanie to ma związek z działalnością gospodarczą. Powyższe brzmienie przepisów obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r. W poprzednim stanie prawnym zwolnienie z opodatkowania dotyczyło dodatkowo drukowanych materiałów reklamowych. Nie było również zapisu o konieczności związku między przekazaniem a prowadzoną działalnością.

Przekazanie próbek a VAT

Aby ustalić w jakich sytuacjach przekazanie próbek nie podlega VAT, należy najpierw wyjaśnić jak pojęcie próbki definiują przepisy. Zgodnie z art. 7 ust. 7: „Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:
 • ma na celu promocję tego towaru oraz
 • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb końcowego odbiorcy w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeby tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłonić tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.”
Powyższa definicja oraz zapis z art. 7 ust. 3 wskazuje na cztery główne kwestie, jakie należy przeanalizować w celu ustalenia czy przekazywany towar jest próbką w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, a jego nieodpłatna dostawa jest poza zakresem VAT.

Związek przekazania towaru z celami działalności

Warunek ten wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Przepisy nie określają jednoznacznie o jaki związek chodzi. Oczywiste się jednak wydaje, że samo przekazanie próbki w celu zachęcenia nabywcy do zakupu spełnia ten warunek. Faktycznie ma być ust. 3 bo ust. 7 to definicja próbki a ust. 3 mówi że przekazanie ma być na cele działalności

Przekazanie w celach promocyjnych

Promocyjny charakter przekazywanych próbek wiąże się głównie z zamiarem zapoznania potencjalnego nabywcy z towarem, a przez to skłonienie go do zakupu. Przekazywana – niewielka ilość towaru – co do zasady nie powinna pozwalać na zaspokojenie potrzeb nabywcy. Jeśli jednak ich zaspokojenie jest niezbędne do zapoznania go z produktem, jest to dopuszczalne. Przekazanie na cele promocyjne to nie tylko przekazanie potencjalnym nabywcom, ale także podmiotom mogącym ocenić walory produktu i w ten sposób wpłynąć na ostatecznych nabywców. Tak jest np. w przypadku przekazania płyt osobom zatrudnionym w rozgłośniach radiowych czy czasopismach branżowych. Nie ma również ograniczenia, aby odbiorca próbki był rzeczywistym czy potencjalnym nabywcą towarów. O ile oczywiście przekazanie następuje na cele promocyjne (np. przekazanie towaru przez hurtownika do sklepu z przeznaczeniem dla klientów detalicznych). Cel promocyjny dopuszcza ponadto, aby przekazany towar miał postać odpowiadającą produktowi końcowemu. Nie jest to zasadą ale jest akceptowane, o ile jest to niezbędne do zapoznania się i oceny cech produktu. Potwierdzają to wnioski płynące z rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-581/08 EMI Group.

Oznaczenie przekazywanego towaru jako próbki

Definicja próbki wskazuje na to, iż jest to egzemplarz towaru identyfikowalny jako próbka. Odpowiednie oznaczenie próbek ma zmniejszyć ryzyko ich wykorzystania w celach innych niż promocyjne np. poprzez ich sprzedaż jak w przypadku zwykłych towarów. Oznaczenie to może mieć np. formę nalepek czy nadruków na opakowaniu z informacją, iż towar jest próbką i nie jest przeznaczony do sprzedaży. Przepisy nie regulują jednoznacznie postaci takiego oznaczenia i tego, jakiego rozmiaru czy formę ma ono mieć. Jest to szczególnie wątpliwe np. dla towarów na których nie da się nanieść takiego oznaczenia. W praktyce pojawią się więc sytuacje, kiedy towar przekazywany jako próbka nie będzie miał oznaczenia wcale. Nie dyskwalifikuje to jednak takiego przekazania jako próbki. Wskazywać na to może np. ilość przekazywanych towarów czy sposób ich opakowania. Odpowiednie oznaczenie stanowi rodzaj zabezpieczenia dla przekazującego. Dzięki temu wskazuje nabywcy jaki jest cel przekazania – zapoznanie się z towarem, a nie jego sprzedaż. Dodatkowym zabezpieczeniem dla przekazującego może być informacja w formie oświadczenia czy też umowa, w której jednoznacznie wskazany jest cel przekazania.

Przekazanie w celu zaspokojeniu potrzeb odbiorcy

Przekazanie próbek co do zasady nie ma na celu zaspokojenia potrzeb odbiorcy, a jedynie zapoznanie odbiorcy z cechami produktu. Dopuszczalne jest jednak przekazanie w celu zaspokojenia potrzeb odbiorcy jeśli jest to koniecznym elementem promocji produktu i ma skłonić nabywcę do jego zakupu. Kwestia rozstrzygana była np. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Występująca o interpretację indywidualną spółka będąca dystrybutorem markowych kosmetyków i wyrobów medycznych. Przekazywała między innymi materiały informacyjne i reklamowe oraz pojedyncze egzemplarze towarów do redakcji gazet, czasopism czy portali internetowych. Przekazanie to miało na celu zainteresowanie dziennikarzy i innych przedstawicieli mediów towarami oferowanymi przez spółkę, a nie zaspokojenie ich potrzeb zakupowych na dany produkt. Stanowisko to wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25.09.2012, sygn. IPPP2/443-872/12-2/BH. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, iż przekazanie produktów np. w celach wykonania na nich testów nie jest traktowane jako odpłatna dostawa. Co prawda przekazanie to nie ma na celu promocji produktów, najważniejsze jednak jest to, że celem przekazania nie jest zaspokojenie potrzeb podmiotów je otrzymujących. W obecnych realiach gospodarczych przekazywanie próbek towarów jest nieodzownym elementem ich promocji i zaistnienia w świadomości nabywców. Każdorazowe nieodpłatne przekazywanie towaru potencjalnym nabywcom powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego i ustaleniem, czy przekazanie spełnia definicję próbki, a tym samym może korzystać z wyłączenia opodatkowaniem podatkiem VAT.
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie