Blog ifirma.pl

Lex Uber – nowe regulacje dla taksówek

|
|
6 minut czytania
Zmiana ustawy znosi obowiązek zdania egzaminu ze znajomości topografii miasta. Sprawdź jakie jeszcze zmiany wprowadziła nowelizacja.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym, zwane potocznie Lex Uber, weszły w życie początkiem stycznia 2020 roku. Nowelizacja ma na celu wyrównanie zasad funkcjonowania wszystkich firm przewożących osoby. Zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewoźnikom ułatwiony został dostęp do licencji oraz zyskali możliwość korzystania z wirtualnego taksometru.

Bez egzaminu z topografii miasta

Nowelizacja ustawy znosi obowiązek zdania egzaminu ze znajomości topografii miasta. Na jej mocy uchylony został dotychczasowy artykuł 6 ust 3a, który głosił, że: “Rada gminy liczącej powyżej 100.000 mieszkańców może wprowadzić, w drodze uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.”

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu tej ustawy zmiana ta ma na celu ułatwienie dostępu do zawodu taksówkarza.

Łatwiejszy dostęp do licencji

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, nadal wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Co oznacza, że transport krajowy w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą będzie wymagał uzyskania licencji.

Zgodnie z art. 5c ustawy o transporcie drogowym taka licencja udzielana jest przedsiębiorcom:

 • którzy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne,
 • którym nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • w stosunku do zatrudnionych przez nich kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na ich rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • posiadają oni tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Również podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

W obu przypadkach licencja wydawana jest czasowo. Na okres nie krótszy niż 2 lata, jednak krótszy niż 50 lat.

Pośrednictwo przy przewozie osób i rzeczy

W tym celu nałożono na nich obowiązki weryfikacji czy kierowca, któremu zlecają przewóz, posiada licencję na przewóz osób.

W przypadku pośrednictwa w przewozie rzeczy i osób wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków. O taką licencję mogą się starać przedsiębiorcy:

Pośrednictwo przy przewozie osób Pośrednictwo przy przewozie rzeczy
 • którzy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne,
 • którym nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • w stosunku do zatrudnionych przez nich kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • posiadają oni tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,
 • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5.000 złotych,
 • posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • którzy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne,
 • którym nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • w stosunku do zatrudnionych przez nich kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • posiadają oni tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,
 • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro,
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Nowością dla przedsiębiorców prowadzących działalność w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób taksówką jest też wprowadzenie zasady, że wydawana będzie tylko jedna licencja. A na każdy pojazd służący do prowadzenia takiej działalności wypis z tej licencji.

Przedsiębiorstwo pośrednictwa w przewozie ma obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazywanych zleceń przewozu osób oraz ewidencji kierowców, którym przedsiębiorstwo zleca przewóz osób przez okres 5 lat.

Brak taksometru

Nowa ustawa powinna unowocześnić nieco rynek taksówek i przewozu osób, ponieważ zezwala na korzystanie z wirtualnego taksometru, czyli nie trzeba będzie już uzbrajać auta w fizyczny taksometr i będzie można korzystać w tym celu z aplikacji.

Jak czytamy w art 13b. ust. 1 ustawy “Rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego (…) może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług.”
Przepisy te wprowadzają możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako narzędzia służącego do rozliczania opłat za przewóz osób zamiast wyposażania pojazdu w taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji.

Ceny i stawki

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rada gminy samodzielnie może ustalać wysokość opłat za przewozy taksówkami na terenie gminy. Ceny i stawki taryfowe, o których mowa, mają charakter cen maksymalnych, co skutkować ma ujednoliceniem cen przejazdów.

Podsumowanie

Zmiany nie zwalniają taksówkarzy z obowiązku korzystania z kas fiskalnych, a umożliwiają im jedynie wykorzystywanie wirtualnych kas fiskalnych, czyli kas w postaci oprogramowania. Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest także brak obowiązkowego egzaminu z topografii miasta.

Ustawodawca wprowadził również regulacje, które mają usprawnić przejście ze stosowania starych przepisów do nowych regulacji. Między innymi wszyscy taksówkarze będą musieli dostosować licencje w ciągu 3 lat do nowych wymogów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kas rejestrujących mających postać oprogramowania?
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Ifirma

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie