Mieszkanie jako firmowy lokal użytkowy

Często osoby prowadzące firmę, szczególnie na początku jej istnienia nie chcą wynajmować na jej potrzeby oddzielnego lokalu. Przeznaczają część miejsca zamieszkania na prowadzenie działalności i traktują mieszkanie jako firmowy lokal użytkowy. W tym momencie pojawia się zasadnicze pytanie, czy i jakie koszty związane z utrzymaniem części mieszkania przeznaczonego na działalność mogą być kosztem firmy?

Jednoosobowa działalność usługowa prowadzona w domu

Często osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą o profilu usługowym (tłumaczenia, programowanie, prace biurowe itp.) zastanawiają się czy muszą zgłaszać przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego? Odpowiedź brzmi nie.

Działalność o charakterze biurowym nie wymaga zgłoszenia, a tym bardziej działalność prowadzona jednoosobowo. Co jeżeli przedsiębiorca chce zaliczać w koszty opłaty ponoszone za cześć mieszkania lub domu przeznaczoną na działalność gospodarczą? Wtedy musi ten fakt zgłosić w Urzędzie Miejskim czy Spółdzielni Mieszkaniowej w zależności od typu własności mieszkania.

Z czym wiąże się zgłoszenie do Urzędu Miejskiego lub Spółdzielni Mieszkaniowej?

Jeśli mieszkanie lub dom jest własnościowe, zgłoszenie działalności prowadzonej w domu skutkuje podniesieniem podatku od nieruchomości opłacanego raz w roku, podatek gruntowy pozostaje bez zmian. Dla przykładu we Wrocławiu podatek od nieruchomości w roku 2009 wynosi 0,54 gr za metr kwadratowy dla części mieszkalnej. Dla części mieszkania przeznaczonej na cele działalności gospodarczej jest to już 18,22 zł za metr kwadratowy.

Jeśli mieszkanie w którym wydzielamy jego część do prowadzenia działalności jest mieszkaniem spółdzielczo – własnościowym i fakt prowadzenia działalności w wydzielonej części mieszkania powinien zostać zgłoszony do spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia za część przeznaczoną na firmę podwyższy czynsz. Z reguły stawka jest taka sama jak dla pobliskich lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Jeżeli w posiadanym lokalu zamierzamy rozpocząć działalność o bardziej absorbującym charakterze niż praca biurowa, lub wymagającą adaptacji lokalu do nowych potrzeb musimy wystąpić do Starosty o zgodę na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości. Przez zmianę użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Organ, któremu zgłasza się przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego każdorazowo, indywidualnie ocenia zmiany użytkowania lokalu.

Zgłoszenia bezwzględnie muszą dokonać np.:

  • gabinety lekarskie
  • salony kosmetyczne i fryzjerskie
  • gabinety stomatologiczne

Jak również mały sklepik w wydzielonej części domu.  Czyli wszystkie te rodzaje działalności, które nie mogą być prowadzone bez dokonania stosownych zgłoszeń i uzyskania odpowiednich zezwoleń sanitarnych. Również decydując się na prowadzenie firmy na większą skalę. Zatrudniając choćby jednego pracownika we własnym mieszkaniu czy domu należy ten fakt zgłosić w starostwie.

Księgowanie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego częściowo użytkowanego na potrzeby firmy

Urzędy Skarbowe stoją jednogłośnie na stanowisku, że koszty wynikające z otrzymanych faktur za media przedsiębiorca może zaliczyć w koszty firmy. W proporcji, którą stanowi stosunek powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą do całkowitej powierzchni mieszkania lub domu. Faktura za telefon stacjonarny wystawiona na właściciela mieszkania również stanowi podstawę do zaliczenia w koszty. Jednak pod uwagę należy wziąć tylko rozmowy telefoniczne prowadzone w sprawach służbowych. Przeprowadzone rozmowy w sprawach służbowych dokumentuje się na podstawie bilingu z rozmów.

Innymi opłatami, które można zaliczyć w koszty proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą są:

  • podatek gruntowy
  • podatek od nieruchomości
  • wpłaty na fundusz remontowy
  • opłaty za legalizację wodomierzy
  • opłaty będące składnikami czynszu (wywóz śmieci, co, konserwacja instalacji gazowej, opłata eksploatacyjne).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK