Blog ifirma.pl

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

|
|
6 minut czytania
Obowiązek podatkowy, to inaczej termin, w którym należy wykazać daną czynność gospodarczą (sprzedaż) w ewidencji sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Co do zasady podatek VAT jest naliczany i wykazywany w dacie wystawienia faktury.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Obowiązek podatkowy, to inaczej termin, w którym należy wykazać daną czynność gospodarczą (sprzedaż) w ewidencji sprzedaży VAT oraz w deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Co do zasady podatek VAT jest naliczany i wykazywany w dacie wystawienia faktury. Istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady, o których trzeba pamiętać.

Obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy w obrocie krajowym

Zasada ogólna mówi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dana transakcja powinna być potwierdzona fakturą VAT, obowiązek podatkowy powstaje w dniu jej wystawienia, jednak nie później niż 7 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (dotyczy to także sytuacji gdy zostanie ona wystawiona w późniejszym terminie).

Moment powstania obowiązku podatkowego – wyjątki:

Zaliczka

 • Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności obowiązek wykazania podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania środków pieniężnych.

Dostawa mediów

 • Przy dostawie energii elektrycznej i cieplnej, gazu, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, a także usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, unieszkodliwiania odpadów oraz usług sanitarnych, obowiązek podatkowy powstaje w terminie płatności określonym w umowie lub na fakturze.

Sprzedaż żetonów lub kart telekomunikacyjnych.

 • Kiedy usługa telekomunikacyjna jest realizowana za pomocą żetonów i kart lub innych jednostek, obowiązek rozliczenia podatku VAT powstaje z chwilą ich sprzedaży.

Transport

 • Przy transporcie osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, również przy usługach spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych, obowiązek wykazania w ewidencji VAT oraz w deklaracji powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Budownictwo

 • W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych (dotyczy to też usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych), obowiązek wykazania w ewidencji VAT oraz w deklaracji powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.
Dostawa prasy i książek
 • W przypadku dostawy gazet, magazynów, czasopism oraz książek (z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów, nut, map i ulotek), obowiązek rozliczenia powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 60 dnia, licząc od dnia wydania tych towarów.
 • Jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Najem, dzierżawa, leasing

 • Gdy transakcja dotyczy najmu, dzierżawy, leasingu obowiązek wykazania w ewidencji VAT i deklaracji powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Ochrona osób lub mienia

 • Transakcja ochrony osób lub mienia, dozoru i przechowywania mienia rodzi obowiązek wykazania w ewidencji VAT i deklaracji w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Ubezpieczenia

 • W zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego obowiązek wykazania w ewidencji VAT i deklaracji powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Stała obsługa prawna lub biurowa

 • Transakcja stałej obsługi prawnej i biurowej obowiązek wykazania w ewidencji VAT i deklaracji powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Dostawa złomu

 • Przy dostawie złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych (z wyłączeniem złomu metali szlachetnych), obowiązek rozliczenia powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty.

Sprzedaż wysyłkowa za pobraniem

 • Gdy ma miejsce sprzedaż wysyłkowa za pobraniem podatek VAT należy wykazać w dniu otrzymania zapłaty.

Komunikacja miejska

 • W przypadku usług komunikacji miejskiej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury.

Usługi druku

 • Z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism oraz książek (z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów, nut, map i ulotek, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN), obowiązek wykazania podatku VAT powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 90 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Sprzedaż licencji lub praw majątkowych

 • Przy sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, obowiązek rozliczenia powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Dostawa budynków i lokali

 • Jeśli przedmiotem dostawy są budynki i lokale, to nie ma tutaj znaczenia data sporządzenia aktu notarialnego.
 • W tych transakcjach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wydania nieruchomości.

Spółdzielczość mieszkaniowa

 • W przypadku ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązek wykazania podatku VAT powstaje w momencie otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego.
 • Nie może to jednak nastąpić później niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych.

Usługi na rzecz spółdzielców mieszkaniowych

 • Z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, lub na rzecz właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty związane z eksploatacją, utrzymaniem obiektów, działalnością oświatową i kulturalną spółdzielni, obowiązek wykazania podatku VAT powstaje z chwilą upływu terminu płatności.

Komis

 • W komisie obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania zapłaty przez komitenta (dostarcza on towar prowadzącemu komis), nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania sprzedaży przez komisanta (prowadzący komis).

Usługi na rzecz sądów i prokuratury

 • Gdy na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych lub prokuratury osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wykonują usługi zlecone im w związku z postępowaniem, obowiązek ujęcia w ewidencji VAT i deklaracji powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie