Nowe zasady zawieszania działalności gospodarczej

30 kwietnia 2018r. pakiet ustaw pod nazwą Konstytucja Biznesu zmienił zasady zawieszania oraz wznawiania działalności gospodarczej. Sprawdź co się zmieniło!

Możliwość zawieszenia działalności w czasie zatrudniania pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich

Dotychczas przedsiębiorca zatrudniający pracowników nie mógł zawiesić działalności gospodarczej. Warunek niezatrudnienia został co do zasady utrzymany. Jednakże, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:

 • macierzyńskim,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • wychowawczym,
 • rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu
 • może zawiesić działalność gospodarczą.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej przez wspólnika s.c.?

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Natomiast jeśli prowadzi działalność jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Należy również pamiętać, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników danej spółki cywilnej – w odniesieniu do działalności prowadzonej za pomocą tej spółki.

Utrzymana zatem została zasada zawieszania w odniesieniu do wszystkich wspólników spółek cywilnych. Z jednoczesną odrębnością zawieszania działalności prowadzonej w tej formie.

Nowe okresy zawieszenia działalności

Istotną nowością jest nielimitowany czas zawieszenia działalności. Dotychczas wynosił on 24 miesiące. Od 30 kwietnia br. przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W konsekwencji zlikwidowany został przepis o wykreśleniu działalności z urzędu po upływie 24 miesięcy zawieszenia.

Utrzymano zasadę dotyczącą miesiąca lutego – jeżeli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie ten miesiąc danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (28 lub 29 dni).

Nadal zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej co do zasady następują na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłaszanie informacji w CEIDG

Mimo, iż przepisy Prawa przedsiębiorców zlikwidowały zasadę, że dzień zawieszenia działalności nie może być dniem wcześniejszym niż dzień złożenia wniosku, należy mieć na względzie inne obowiązki przedsiębiorcy. W przypadku bowiem zawieszenia lub wznowienia działalności, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i/lub zdrowotnymi. Co do zasady termin na przekazanie informacji aktualizującej jest 7 dniowy. Ponadto, również inne ustawy obligują przedsiębiorcę do aktualizacji istotnych danych dotyczących jego przedsiębiorstwa. Niezwłocznie lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia danego zdarzenia. Bądź wprowadzają brak pewnych obowiązków formalnoprawnych jeżeli przedsiębiorca skutecznie działalność tą zawiesił na cały okres rozliczeniowy (np. brak obowiązku składania jpk_vat).

Mimo zatem gruntownych i niewątpliwie pozytywnych zmian w zakresie terminów zawieszania i wznawiania działalności, należy mieć na względzie obowiązki z innych ustaw, nakładające zwykle konieczność zgłoszenia aktualizacji danych w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany – którą może być zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności gospodarczej.

Zawiesiłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy urząd nie wykreśli cię z listy vatowców!

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań