Nowe zasady zawieszania działalności gospodarczej

minimalny okres zawieszenia

Konstytucja Biznesu zmieniła zasady zawieszania oraz wznawiania działalności gospodarczej, m.in. pozwala na zawieszenia działalności w czasie zatrudniania pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich. Sprawdź jakie jeszcze inne możliwości w tym zakresie mają przedsiębiorcy!

30 kwietnia 2018r. pakiet ustaw pod nazwą Konstytucja Biznesu zmienił zasady zawieszania oraz wznawiania działalności gospodarczej. Sprawdź co się zmieniło!

Możliwość zawieszenia działalności w czasie zatrudniania pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich

Dotychczas przedsiębiorca zatrudniający pracowników nie mógł zawiesić działalności gospodarczej. Warunek niezatrudnienia został co do zasady utrzymany. Jednakże, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie:

  • macierzyńskim,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • wychowawczym,
  • rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu
  • może zawiesić działalność gospodarczą.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej przez wspólnika s.c.?

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Natomiast jeśli prowadzi działalność jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Należy również pamiętać, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników danej spółki cywilnej – w odniesieniu do działalności prowadzonej za pomocą tej spółki.

Utrzymana zatem została zasada zawieszania w odniesieniu do wszystkich wspólników spółek cywilnych. Z jednoczesną odrębnością zawieszania działalności prowadzonej w tej formie.

Nowe okresy zawieszenia działalności

Istotną nowością jest nielimitowany czas zawieszenia działalności. Dotychczas wynosił on 24 miesiące. Od 30 kwietnia br. przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W konsekwencji zlikwidowany został przepis o wykreśleniu działalności z urzędu po upływie 24 miesięcy zawieszenia.

Utrzymano zasadę dotyczącą miesiąca lutego – jeżeli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie ten miesiąc danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (28 lub 29 dni).

Nadal zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej co do zasady następują na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłaszanie informacji w CEIDG

Mimo, iż przepisy Prawa przedsiębiorców zlikwidowały zasadę, że dzień zawieszenia działalności nie może być dniem wcześniejszym niż dzień złożenia wniosku, należy mieć na względzie inne obowiązki przedsiębiorcy. W przypadku bowiem zawieszenia lub wznowienia działalności, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i/lub zdrowotnymi. Co do zasady termin na przekazanie informacji aktualizującej jest 7 dniowy. Ponadto, również inne ustawy obligują przedsiębiorcę do aktualizacji istotnych danych dotyczących jego przedsiębiorstwa. Niezwłocznie lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia danego zdarzenia. Bądź wprowadzają brak pewnych obowiązków formalnoprawnych jeżeli przedsiębiorca skutecznie działalność tą zawiesił na cały okres rozliczeniowy (np. brak obowiązku składania jpk_vat).

Mimo zatem gruntownych i niewątpliwie pozytywnych zmian w zakresie terminów zawieszania i wznawiania działalności, należy mieć na względzie obowiązki z innych ustaw, nakładające zwykle konieczność zgłoszenia aktualizacji danych w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany – którą może być zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności gospodarczej.

Zawiesiłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy urząd nie wykreśli cię z listy vatowców!
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość