Nowy ważny termin 120 dni w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)

Przedstawione poniżej zmiany wprowadzić ma projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Ulga na złe długi

Jedną z planowanych zmian w projekcie ustawy jest skrócenie terminu na dokonanie przez wierzyciela oraz dłużnika korekty ze 150 na 120 dni (art. 14 ust. 3 i 4). Pozostałe warunki skorzystania z ulgi pozostają bez zmian.

Wierzyciel – prawo do korekty

Ustawa o VAT umożliwia podatnikowi skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności od stycznia 2018 będzie uważana za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dłużnik – obowiązek korekty

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik będzie obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższe przepisy stosować się będzie również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2018 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2017 r. (art. 27 projektu ustawy).

 

Ulga na złe długi przed zmianą przepisów! Sprawdź!
 

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK