Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie preferencji w PIT w związku z COVID-19 cz. 1.

specustawa zmiany w związku z covid-19

Poniosłeś straty z powodu COVID-19? Sprawdź z jakich preferencji można skorzystać w podatku PIT.

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono wiele zmian w przepisach podatkowych, które mają pomóc przedsiębiorcom przejść przez ten szczególnie trudny okres dla wszystkich. Poza zwolnieniami z opłacania niektórych danin publicznych można było się ubiegać o środki finansowe na wsparcie bieżącej działalności. Omówimy sobie różne preferencje w podatku dochodowym, które mają związek z COVID-19.

Preferencje w podatku dochodowym objaśnienia podatkowe cz. 1

Ministerstwo Finansów wydało obszerny dokument, w którym zamieściło objaśnienia podatkowe dotyczące podatków dochodowych i VAT w kontekście zmian przepisów z powodu pandemii.

 1. Odliczenie darowizn w PIT.

  Prawo do odliczenia darowizny przysługuje przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) oraz ryczałt ewidencjonowany. Darowizna może być przekazana następującym podmiotom:

  • podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą,
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej,
  • placówkom oświatowym typu: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe (obecnie uczelnie) i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są następujące rzeczy: komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

  Darowizna może być przekazana w formie:

  • pieniężnej,
  • innej niż pieniężna.
  Dokumentowania darowizny pieniężnej dokonuje się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.
  Dokumentowanie darowizny innej niż pieniężna – ustala się na podstawie dowodu, w którym jest podana wartość darowizny i dane obdarowanego wraz z oświadczeniem o przyjęciu darowizny.
  Kwota podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania uzależniona jest od terminu obdarowania oraz wysokości (wartości) przekazanej darowizny.

  W przypadku darowizny przekazanej:

  • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny, czyli 100% wartości darowizny.
  Przekazane darowizny należy wykazać w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. Podatnicy wykazują kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.
 2. Nowe zwolnienia z podatku dochodowego.

  Przyznanie nowych świadczeń na walkę z pandemią wymogło również wprowadzenie do przepisów nowych zwolnień od poboru podatku dochodowego, ma to miejsce w odniesieniu do:

  • świadczenia postojowego,
  • świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu,
  • zasiłków otrzymanych przez rolnika i jego domowników objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizowanych. Jeśli oprócz zasiłku z powodu COVID-19 rolnikowi i jego domownikowi przysługuje też prawo do zasiłku chorobowego, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego,
  • dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy jest wsparciem finansowym osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19. Wysokość dodatku wynosi 1.400 zł za miesiąc kalendarzowy i kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego.
  • przychodów z budynków. Podatek od przychodów z budynków zobowiązani są płacić właściciele galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, hoteli, magazynów i innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych. Całkowite zwolnienie z podatku od przychodów z budynków wprowadzone zostało ustawą zmieniającą ustawę o COVID-19. Zwolnienie to dotyczy przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Zapłata zaliczek na podatek dochodowy.

  Regulacja obejmuje płatników zaliczek na podatek dochodowy. W celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników przedłużono zapłatę zaliczek od wypłaty wynagrodzeń pobranych:

  • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
  • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
  • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.
 4. Zwolnienie ze składek ZUS a koszty uzyskania przychodów.

  W zakresie możliwości zaliczenia zwolnionych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodu należy zauważyć, że składki na ubezpieczenie społeczne mogą zostać ujęte w kosztach jedynie wówczas, gdy zostały faktycznie zapłacone. Zatem jeżeli przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie przepisów z tzw. tarczy antykryzysowej, a więc te składki zapłaci za niego państwo, wartość takich składek nie może być odliczona przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, jak również nie może ich ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

 5. Zaliczenie wydatków “okołoepidemiologicznych” do kosztów uzyskania przychodów.

  Ta kategoria wydatków ma związek z zagrożeniem epidemiologicznym. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom środków ochrony w postaci:

  • jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk,
  • dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi,
  • zakupu fartuchów, kombinezonów, zestawów testowych, sprzętu medycznego czy termometrów,
  • organizacji pracy zdalnej i wyposażenia pracowników w narzędzia do tej pracy.

  Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego.

  Sprawdź również: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie preferencji w VAT w związku z COVID-19.
  ▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość