Powrót

Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie preferencji w PIT w związku z COVID-19 cz. 1.

specustawa zmiany w związku z covid-19

Poniosłeś straty z powodu COVID-19? Sprawdź z jakich preferencji można skorzystać w podatku PIT.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono wiele zmian w przepisach podatkowych, które mają pomóc przedsiębiorcom przejść przez ten szczególnie trudny okres dla wszystkich. Poza zwolnieniami z opłacania niektórych danin publicznych można było się ubiegać o środki finansowe na wsparcie bieżącej działalności. Omówimy sobie różne preferencje w podatku dochodowym, które mają związek z COVID-19.

Preferencje w podatku dochodowym objaśnienia podatkowe cz. 1

Ministerstwo Finansów wydało obszerny dokument, w którym zamieściło objaśnienia podatkowe dotyczące podatków dochodowych i VAT w kontekście zmian przepisów z powodu pandemii.

 1. Odliczenie darowizn w PIT.

  Prawo do odliczenia darowizny przysługuje przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) oraz ryczałt ewidencjonowany. Darowizna może być przekazana następującym podmiotom:

  • podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą,
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej,
  • placówkom oświatowym typu: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe (obecnie uczelnie) i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są następujące rzeczy: komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

  Darowizna może być przekazana w formie:

  • pieniężnej,
  • innej niż pieniężna.
  Dokumentowania darowizny pieniężnej dokonuje się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.
  Dokumentowanie darowizny innej niż pieniężna – ustala się na podstawie dowodu, w którym jest podana wartość darowizny i dane obdarowanego wraz z oświadczeniem o przyjęciu darowizny.
  Kwota podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania uzależniona jest od terminu obdarowania oraz wysokości (wartości) przekazanej darowizny.

  W przypadku darowizny przekazanej:

  • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny, czyli 100% wartości darowizny.
  Przekazane darowizny należy wykazać w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28. Podatnicy wykazują kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.
 2. Nowe zwolnienia z podatku dochodowego.

  Przyznanie nowych świadczeń na walkę z pandemią wymogło również wprowadzenie do przepisów nowych zwolnień od poboru podatku dochodowego, ma to miejsce w odniesieniu do:

  • świadczenia postojowego,
  • świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu,
  • zasiłków otrzymanych przez rolnika i jego domowników objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizowanych. Jeśli oprócz zasiłku z powodu COVID-19 rolnikowi i jego domownikowi przysługuje też prawo do zasiłku chorobowego, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego,
  • dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy jest wsparciem finansowym osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19. Wysokość dodatku wynosi 1.400 zł za miesiąc kalendarzowy i kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego.
  • przychodów z budynków. Podatek od przychodów z budynków zobowiązani są płacić właściciele galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, hoteli, magazynów i innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych. Całkowite zwolnienie z podatku od przychodów z budynków wprowadzone zostało ustawą zmieniającą ustawę o COVID-19. Zwolnienie to dotyczy przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Zapłata zaliczek na podatek dochodowy.

  Regulacja obejmuje płatników zaliczek na podatek dochodowy. W celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników przedłużono zapłatę zaliczek od wypłaty wynagrodzeń pobranych:

  • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
  • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
  • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.
 4. Zwolnienie ze składek ZUS a koszty uzyskania przychodów.

  W zakresie możliwości zaliczenia zwolnionych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodu należy zauważyć, że składki na ubezpieczenie społeczne mogą zostać ujęte w kosztach jedynie wówczas, gdy zostały faktycznie zapłacone. Zatem jeżeli przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie przepisów z tzw. tarczy antykryzysowej, a więc te składki zapłaci za niego państwo, wartość takich składek nie może być odliczona przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, jak również nie może ich ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

 5. Zaliczenie wydatków “okołoepidemiologicznych” do kosztów uzyskania przychodów.

  Ta kategoria wydatków ma związek z zagrożeniem epidemiologicznym. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom środków ochrony w postaci:

  • jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk,
  • dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi,
  • zakupu fartuchów, kombinezonów, zestawów testowych, sprzętu medycznego czy termometrów,
  • organizacji pracy zdalnej i wyposażenia pracowników w narzędzia do tej pracy.

  Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego.

  Sprawdź również: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie preferencji w VAT w związku z COVID-19.
  ▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość